Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Elisabet Rudjord Hillesund

Instituttleder

Professor i ernæring

 
Kontor:
I1014 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
08.30-15.30

Som instituttleder for Institutt for ernæring og folkehelse (IEF) har jeg et overordnet ansvar for å legge til rette for at de ansatte i instituttet best mulig skal kunne bidra til samfunnsoppdraget innenfor utdanning, forskning og formidling innenfor instituttets fagområder.

Jeg forsker på kosthold og ernæring i ernæringsmessig sårbare faser i livet, nærmere bestemt årene før man blir foreldre (preconception), under graviditet og i barnets tidlige leveår. Jeg er involvert i flere forskningsprosjekter med ulik tilnærming til disse fasene gjennom det prioriterte forskningssenteret Lifecourse Nutrition (Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv).

Jeg representerer UiA i Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen ernæring som er et arbeidsutvalg under Universitets- og Høgskolerådet.

For publikasjoner sjekk Cristin: https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=532302&la=no&instnr=201

Forskning

Jeg forsker på kosthold og ernæring i ernæringsmessig sårbare faser i livet, nærmere bestemt årene før man blir foreldre (preconception), under graviditet og i barnets tidlige leveår. Jeg er involvert i flere forskningsprosjekter med ulik tilnærming til disse fasene gjennom toppforskningssenteret Lifecourse Nutrition (Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv).

Undervisning

Jeg har vært studieprogramleder for bachelorprogrammet i samfunnsrettet ernæringsarbeid  og undervist i flere av emnene der. Jeg har veiledet på bachelorstudenter i ernæring, masterkandidater i folkehelsevitenskap og phd-kandidater på fakultetets PhD-program.

 

Arbeidserfaring

2020-dd          Professor, Institutt for ernæring og folkehelse, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA (byttet navn fra Institutt for folkehelse, idrett og ernæring i 2019)

2015-2020      Førsteamanuensis, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Fakultet for helse og idrettsvitenskap, UiA.

2012-2015      Doktorgradsstipendiat ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Fakultet for helse og idrettsvitenskap, UiA.

1995-2015      Klinisk ernæringsfysiolog barneavdelingen, Sørlandet sykehus, Norge

1992-1995      Fylkesdietetiker i Finnmark, Kirkenes sykehus, Norge                       

1991-1992      Klinisk ernæringsfysiolog, privat praksis, Kristiansand, Norge

1988-1991      Klinisk ernæringsfysiolog, Ernæringssenteret A/S, Kristiansand, Norge

 

Faglige interesser

​​​​​

 • Betydningen av tidlig innsats relatert til kosthold og ernæring
 • Kosthold før man blir foreldre i relasjon til seinere barns helse
 • Mors kosthold i svangerskapet relatert til svangerskapshelse
 • Sped- og småbarnsernæring
 • Foreldres mat og måltidspraksiser
 • Kostholdsindekser for å operasjonalisere kostholdskvalitet og kostholdsmønstre
 • Sunt og bærekraftig kosthold

Prosjekter

 

 • Fit for fødsel
 • Ny nordisk hverdagsmat i svangerskapet
 • Early Food for Future Health
 • En sunn og bærekraftig start på livet
 • Mat til Minsten
 • Barns matmot 2.0
 • Precondiet - ungdom og unge voksnes kosthold i relasjon til senere svangerskapshelse 
 • Diet2day - health of tomorrow
 • Lifelab mat og helse
 • Skills for life 
 • PREPARED 
 • Matnyttig

Medlem av det prioriterte forskningssenteret PRIFORSK Lifecourse Nutrition.

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Medin, Anine Christine; Vik, Frøydis Nordgård; Helle, Christine; Helland, Sissel Heidi; Wills, Andrew Keith; Osorio, Natalie Garzon; Lian, Henrik; Iveland Ersfjord, Torunn; van Daele, Wim; Bjørkkjær, Tormod; Valen, Erlend Larsen; Gebremariam, Mekdes; Grasaas, Erik; Kiland, Charlotte; von Thiele Schwarz, Ulrica; Hope Abel, Marianne; Love, Penny; Campbell, Karen; Rutter, Harry; Barker, Mary Elizabeth; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2024). Scaling up evidence-based digital early life nutrition interventions in a county setting: an implementation trial – protocol for Phase 2 of the Nutrition Now project. Frontiers in Public Health. ISSN: 2296-2565. 11doi:10.3389/fpubh.2023.1326787.
 • Helle, Christine; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2023). A qualitative study of public health nurses' perspectives and experiences on nutritional guidance for parents of infants and toddlers. Maternal & Child Nutrition. ISSN: 1740-8695. doi:10.1111/mcn.13546.
 • Salvesen, Lorentz; Valen, Erlend Larsen; Wills, Andrew Keith; Hillesund, Elisabet Rudjord; Vik, Frøydis Nordgård; Engeset, Dagrun; Øverby, Nina Cecilie; Medin, Anine Christine (2023). Developmental origins of health and disease knowledge is associated with diet quality in preconception young adult men and women. Journal of Developmental Origins of Health and Disease. ISSN: 2040-1744. doi:10.1017/S2040174423000314.
 • Vejrup, Kristine; Hillesund, Elisabet Rudjord; Agnihotri, Neha; Helle, Christine; Øverby, Nina Cecilie (2023). Diet in Early Life Is Related to Child Mental Health and Personality at 8 Years: Findings from the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa). Nutrients. ISSN: 2072-6643. 15 (1). doi:10.3390/nu15010243.
 • Ostojic, Sergej; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie; Vik, Frøydis Nordgård; Medin, Anine Christine (2023). Individual nutrients and serum klotho levels in adults aged 40–79 years. Food Science & Nutrition. ISSN: 2048-7177. 11 (6). s 3279 - 3286. doi:10.1002/fsn3.3310.
 • Valen, Erlend Nuland; Øverby, Nina Cecilie; Hardy-Johnson, Polly; Vik, Frøydis Nordgård; Salvesen, Lorentz; Omholt, Mona Linge; Barker, Mary Elizabeth; Hillesund, Elisabet Rudjord (2023). Lessons learned from talking with adults about nutrition: A qualitative study in the PREPARED project. Maternal & Child Nutrition. ISSN: 1740-8695. doi:10.1111/mcn.13540.
 • Helle, Christine; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2023). Maternal mental health is associated with children's frequency of family meals at 12 and 24 months of age. Maternal & Child Nutrition. ISSN: 1740-8695. doi:10.1111/mcn.13552.
 • Øverby, Nina Cecilie; Hillesund, Elisabet Rudjord; Medin, Anine Christine; Vik, Frøydis Nordgård; Ostojic, Sergej (2023). Nutrition in a lifecourse perspective: From molecular aspects to public health approaches. Maternal & Child Nutrition. ISSN: 1740-8695. 20 (S2). doi:10.1111/mcn.13582.
 • Vejrup, Kristine; Agnihotri, Neha; Bere, Elling Tufte; Schjølberg, Synnve; Leblanc, Marissa Erin; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2022). Adherence to a healthy and potentially sustainable Nordic diet is associated with child development in The Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa). Nutrition Journal. ISSN: 1475-2891. 21doi:10.1186/s12937-022-00799-5.
 • Helle, Christine; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2022). Associations between infant and maternal characteristics measured at child age 5 months and maternal feeding styles and practices up to child age two years. PLOS ONE. ISSN: 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0261222.
 • Valand, Ida Ulrikke; Øverby, Nina Cecilie; Strömmer, Sofia; Barker, Mary Elizabeth; Bjornes, Camilla; Nordli, Julie; Pettersen, Line; Bjørkkjær, Tormod; Vik, Frøydis Nordgård; Kiland, Charlotte; Hillesund, Elisabet Rudjord (2022). “It is really just brilliant to get credits for something that is so important to you!” Skills for Life: University students’ perceptions of a planned dietary life skills course. PLOS ONE. ISSN: 1932-6203. 17 (4). doi:10.1371/journal.pone.0260890.
 • Agnihotri, Neha; Hillesund, Elisabet Rudjord; Bere, Elling Tufte; Wills, Andrew Keith; Brantsæter, Anne Lise; Øverby, Nina Cecilie (2021). Development and description of New Nordic Diet scores across infancy and childhood in the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa). Maternal & Child Nutrition. ISSN: 1740-8695. 17 (3). doi:10.1111/mcn.13150.
 • Røed, Margrethe; Medin, Anine Christine; Vik, Frøydis Nordgård; Hillesund, Elisabet Rudjord; Van Lippevelde, Wendy; Campbell, Karen; Øverby, Nina Cecilie (2021). Effect of a Parent-Focused eHealth Intervention on Children's Fruit, Vegetable, and Discretionary Food Intake (Food4toddlers) : Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research. ISSN: 1438-8871. 23 (2). doi:10.2196/18311.
 • Øverby, Nina Cecilie; Medin, Anine Christine; Valen, Erlend Larsen; Salvesen, Lorentz; Wills, Andrew Keith; Engeset, Dagrun; Vik, Frøydis Nordgård; Hillesund, Elisabet Rudjord (2021). Effectiveness of a digital dietary intervention program targeting young adults before parenthood: protocol for the PREPARED randomised controlled trial. BMJ Open. ISSN: 2044-6055. 11 (12). doi:10.1136/bmjopen-2021-055116.
 • Blomkvist, Eli Anne Myrvoll; Wills, Andrew Keith; Helland, Sissel Heidi; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2021). Effectiveness of a kindergarten-based intervention to increase vegetable intake and reduce food neophobia amongst 1-year-old children: a cluster randomised controlled trial. Food & Nutrition Research (FNR). ISSN: 1654-6628. 65doi:10.29219/fnr.v65.7679.
 • Hillesund, Elisabet Rudjord; Sagedal, Linda R.; Bere, Elling; Øverby, Nina Cecilie (2021). Family meal participation is associated with dietary intake among 12-month-olds in Southern Norway. BMC Pediatrics. ISSN: 1471-2431. 21doi:10.1186/s12887-021-02591-6.
 • Vik, Frøydis Nordgård; Grasaas, Erik; Polspoel, Maaike E. M.; Røed, Margrethe; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2021). Parental phone use during mealtimes with toddlers and the associations with feeding practices and shared family meals : a cross-sectional study. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 21doi:10.1186/s12889-021-10757-1.
 • Helland, Sissel Heidi; Øverby, Nina Cecilie; Blomkvist, Eli Anne Myrvoll; Hillesund, Elisabet Rudjord; Strømmer, Sofia; Barker, Mary Elizabeth; Bjørkkjær, Tormod (2021). Wow! They really like celeriac! Kindergarten teachers' experiences of an intervention to increase 1-year-olds' acceptance of vegetables. Appetite. ISSN: 0195-6663. 166doi:10.1016/j.appet.2021.105581.
 • Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie; Valen, Erlend Larsen; Engeset, Dagrun (2020). Alcohol consumption among students and its relationship with nutritional intake: a cross-sectional study. Public Health Nutrition (PHN). ISSN: 1368-9800. 24 (10). s 2877 - 2888. doi:10.1017/S1368980020004450.
 • Øverby, Nina Cecilie; Hillesund, Elisabet Rudjord; Røed, Margrethe; Vik, Frøydis Nordgård (2020). Association between parental feeding practices and shared family meals. The Food4toddlers study. Food & Nutrition Research (FNR). ISSN: 1654-6628. 64doi:10.29219/fnr.v64.4456.
 • Øverby, Nina Cecilie; Blomkvist, Eli Anne Myrvoll; Hillesund, Elisabet Rudjord (2020). Associations between breastfeeding mode and duration and food neophobia in toddlerhood: A cross-sectional study among Norwegian toddlers. Food & Nutrition Research (FNR). ISSN: 1654-6628. 64doi:10.29219/fnr.v64.3615.
 • Røed, Margrethe; Vik, Frøydis Nordgård; Hillesund, Elisabet Rudjord; Van Lippevelde, Wendy; Øverby, Nina Cecilie (2020). Associations between parental food choice motives, health-promoting feeding practices, and infants’ fruit and vegetable intakes : the Food4toddlers study. Food & Nutrition Research (FNR). ISSN: 1654-6628. 64doi:10.29219/fnr.v64.3730.
 • Agnihotri, Neha; Øverby, Nina Cecilie; Bere, Elling Tufte; Wills, Andrew Keith; Brantsæter, Anne Lise; Hillesund, Elisabet Rudjord (2020). Childhood adherence to a potentially healthy and sustainable Nordic diet and later overweight: The Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa). Maternal & Child Nutrition. ISSN: 1740-8695. doi:10.1111/mcn.13101.
 • Vik, Frøydis Nordgård; Beinert, Cecilie; Palojoki, Päivi; Hillesund, Elisabet Rudjord; Engeset, Dagrun; Ask, Anne Merete Selvik; Åbacka, Gun; Øverby, Nina Cecilie (2020). Differences in formal education among Norwegian Home Economics teachers. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 24 (2). s 45 - 59.
 • Røed, Margrethe; Vik, Frøydis Nordgård; Hillesund, Elisabet Rudjord; Van Lippevelde, Wendy; Medin, Anine Christine; Øverby, Nina Cecilie (2020). Process Evaluation of an eHealth Intervention (Food4toddlers) to Improve Toddlers' Diet: Randomized Controlled Trial. JMIR Human Factors. ISSN: 2292-9495. 7 (3). doi:10.2196/18171.
 • Valen, Erlend Larsen; Engeset, Dagrun; Øverby, Nina Cecilie; Hillesund, Elisabet Rudjord (2020). StudentKost: a cross-sectional study assessing college students’ diets: reason for concern?. Journal of Nutritional Science (JNS). ISSN: 2048-6790. 9doi:10.1017/jns.2020.33.
 • Van Lippevelde, Wendy; Vik, Frøydis Nordgård; Wills, Andrew Keith; Strømmer, Sofia; Barker, Mary E.; Skreden, Marianne; Anderson-Berry, Ann; Hanson, Corrine; Brantsæter, Anne Lise; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2020). The impact of diet during adolescence on the neonatal health of offspring: evidence on the importance of preconception diet. The HUNT study. Journal of Developmental Origins of Health and Disease. ISSN: 2040-1744. s 1 - 13. doi:10.1017/S2040174420001087.
 • Beinert, Cecilie; Päivi Esteri, Palojoki; Åbacka, Gun; Hardy-Johnson, Polly; Engeset, Dagrun; Hillesund, Elisabet Rudjord; Ask, Anne Merete Selvik; Øverby, Nina Cecilie; Vik, Frøydis Nordgård (2020). The mismatch between teaching practices and curriculum goals in Norwegian Home Economics classes : a missed opportunity. Education Inquiry. ISSN: 2000-4508. doi:10.1080/20004508.2020.1816677.
 • Beinert, Cecilie; Øverby, Nina Cecilie; Åbacka, Gun; Engeset, Dagrun; Hillesund, Elisabet Rudjord; Ask, Anne Merete Selvik; Vik, Frøydis Nordgård (2020). The state of learning activities in teaching Home Economics : A cross sectional study in Norwegian schools. International Journal of Home Economics. ISSN: 1999-561X. 13 (1). s 2 - 14.
 • Blomkvist, Eli Anne Myrvoll; Hillesund, Elisabet Rudjord; Helland, Sissel Heidi; Simhan, Indra Laetitia; Øverby, Nina Cecilie (2019). Diet and Neurodevelopmental Score in a Sample of One-Year-Old Children-A Cross-Sectional Study. Nutrients. ISSN: 2072-6643. 21 (11). doi:10.3390/nu11071676.
 • Helle, Christine; Hillesund, Elisabet Rudjord; Wills, Andrew Keith; Øverby, Nina Cecilie (2019). Evaluation of an eHealth intervention aiming to promote healthy food habits from infancy -the Norwegian randomized controlled trial Early Food for Future Health.. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. ISSN: 1479-5868. 16 (1). s 1 - 16. doi:10.1186/s12966-018-0763-4.
 • Helle, Christine; Hillesund, Elisabet Rudjord; Wills, Andrew Keith; Øverby, Nina Cecilie (2019). Examining the effects of an eHealth intervention from infant age 6 to 12 months on child eating behaviors and maternal feeding practices one year after cessation: The Norwegian randomized controlled trial Early Food for Future Health. PLOS ONE. ISSN: 1932-6203. 14 (8). s 1 - 19. doi:10.1371/journal.pone.0220437.
 • Salvesen, Lorentz; Hillesund, Elisabet Rudjord; Vik, Frøydis Nordgård; Brantsæter, Anne Lise; Øverby, Nina Cecilie (2019). Reproducibility and relative validity of a newly developed web-based food-frequency questionnaire for assessment of preconception diet. BMC Nutrition. ISSN: 2055-0928. 5doi:10.1186/s40795-019-0310-y.
 • Røed, Margrethe; Hillesund, Elisabet Rudjord; Vik, Frøydis Nordgård; Van Lippevelde, Wendy; Øverby, Nina Cecilie (2019). The Food4toddlers study-study protocol for a web-based intervention to promote healthy diets for toddlers: a randomized controlled trial. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 19 (563). doi:10.1186/s12889-019-6915-x.
 • Blomkvist, Eli Anne Myrvoll; Helland, Sissel Heidi; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2018). A cluster randomized web-based intervention trial to reduce food neophobia and promote healthy diets among one-year-old children in kindergarten: study protocol. BMC Pediatrics. ISSN: 1471-2431. 18 (232). s 1 - 8. doi:10.1186/s12887-018-1206-8.
 • Skreden, Marianne; Hillesund, Elisabet Rudjord; Wills, Andrew K.; Brantsæter, Anne Lise; Bere, Elling; Øverby, Nina Cecilie (2018). Adherence to the New Nordic Diet during pregnancy and subsequent maternal weight development: A study conducted in the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). British Journal of Nutrition. ISSN: 0007-1145. 119 (11). s 1286 - 1294. doi:10.1017/S0007114518000776.
 • Hillesund, Elisabet Rudjord; Bere, Elling Tufte; Sagedal, Linda Reme; Vistad, Ingvild; Lohne-Seiler, Hilde; Torstveit, Monica Klungland; Øverby, Nina Cecilie (2018). Pre-pregnancy and early pregnancy dietary behavior in relation to maternal and newborn health in the Norwegian Fit for Delivery study - a post hoc observational analysis. Food & Nutrition Research (FNR). ISSN: 1654-6628. 62doi:10.29219/fnr.v62.1273.
 • Hillesund, Elisabet Rudjord; Seland, Siv; Bere, Elling; Sagedal, Linda Reme; Torstveit, Monica Klungland; Lohne-Seiler, Hilde; Vistad, Ingvild; Øverby, Nina Cecilie (2018). Preeclampsia and gestational weight gain in the Norwegian Fit for Delivery trial. BMC Research Notes. ISSN: 1756-0500. 11 (282). doi:10.1186/s13104-018-3396-4.
 • Bjørset, Vilde Kristin; Helle, Christine; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2018). Socio-economic status and maternal BMI are associated with duration of breast-feeding of Norwegian infants.. Public Health Nutrition (PHN). ISSN: 1368-9800. 21 (8). s 1465 - 1473. doi:10.1017/S1368980017003925.
 • Helle, Christine; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2018). Timing of complementary feeding and associations with maternal and infant characteristics: A Norwegian cross-sectional study. PLOS ONE. ISSN: 1932-6203. 13 (6). doi:10.1371/journal.pone.0199455.
 • Helle, Christine; Hillesund, Elisabet Rudjord; Omholt, Mona Linge; Øverby, Nina Cecilie (2017). Early food for future health: a randomized controlled trial evaluating the effect of an eHealth intervention aiming to promote healthy food habits from early childhood. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 17 (1). doi:10.1186/s12889-017-4731-8.
 • Hillesund, Elisabet Rudjord; Vik, Frøydis Nordgård; Øverby, Nina Cecilie (2017). Kosthold og folkehelse i et generasjonsperspektiv. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN: 0029-2001. 137 (21). doi:10.4045/tidsskr.17.0816.
 • Sagedal, Linda Reme; Øverby, Nina Cecilie; Bere, Elling; Torstveit, Monica Klungland; Seiler, Hilde Lohne; Småstuen, Milada Cvancarova; Hillesund, Elisabet Rudjord; Henriksen, Tore; Vistad, Ingvild (2016). Lifestyle intervention to limit gestational weight gain: the Norwegian Fit for Delivery randomised controlled trial.. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. ISSN: 1470-0328. 124 (1). s 97 - 109. doi:10.1111/1471-0528.13862.
 • Sagedal, Linda Reme; Vistad, Ingvild; Øverby, Nina Cecilie; Bere, Elling; Torstveit, Monica Klungland; Lohne-Seiler, Hilde; Hillesund, Elisabet Rudjord; Pripp, Are Hugo; Henriksen, Tore (2017). The effect of a prenatal lifestyle intervention on glucose metabolism: Results of the Norwegian Fit for Delivery randomized controlled trial. BMC Pregnancy and Childbirth. ISSN: 1471-2393. 17:167s 1 - 12. doi:10.1186/s12884-017-1340-6.
 • Sagedal, Linda Reme; Sanda, Birgitte; Øverby, Nina Cecilie; Bere, Elling; Torstveit, Monica Klungland; Seiler, Hilde Lohne; Hillesund, Elisabet Rudjord; Pripp, Are Hugo; Henriksen, Tore; Vistad, Ingvild (2016). The effect of prenatal lifestyle intervention on weight retention 12 months postpartum: results of the Norwegian Fit for Delivery randomised controlled trial. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. ISSN: 1470-0328. 124 (1). s 111 - 121. doi:10.1111/1471-0528.13863.
 • Hillesund, Elisabet Rudjord; Bere, Elling; Sagedal, Linda Reme; Vistad, Ingvild; Øverby, Nina Cecilie (2016). Effect of a diet intervention during pregnancy on dietary behavior in the randomized controlled Norwegian Fit for Delivery study. Journal of Developmental Origins of Health and Disease. ISSN: 2040-1744. 7 (5). s 538 - 547. doi:10.1017/S2040174416000258.
 • Bjørnarå, Helga Birgit; Øverby, Nina Cecilie; Stea, Tonje Holte; Torstveit, Monica Klungland; Hillesund, Elisabet Rudjord; Andersen, Lene Frost; Berntsen, Sveinung; Bere, Elling (2016). The association between adherence to the New Nordic Diet and diet quality. Food & Nutrition Research (FNR). ISSN: 1654-6628. 60:31017doi:10.3402/fnr.v60.31017.
 • Bjørnarå, Helga Birgit; Hillesund, Elisabet Rudjord; Torstveit, Monica Klungland; Stea, Tonje Holte; Øverby, Nina Cecilie; Bere, Elling (2015). An assessment of the test-retest reliability of the New Nordic Diet score. Food & Nutrition Research (FNR). ISSN: 1654-6628. 59doi:10.3402/fnr.v59.28397.
 • Øverby, Nina Cecilie; Hillesund, Elisabet Rudjord; Sagedal, Linda Reme; Vistad, Ingvild; Bere, Elling (2015). The Fit for Delivery study: rationale for the recommendations and test-retest reliability of a dietary score measuring adherence to 10 specific recommendations for prevention of excessive weight gain during pregnancy. Maternal & Child Nutrition. ISSN: 1740-8695. 11 (1). s 20 - 32. doi:10.1111/mcn.12026.
 • Brantsæter, Anne Lise; Haugen, Margaretha; Myhre, Ronny; Sengpiel, Verena; Englund-Ögge, Linda; Nilsen, Roy Miodini; Borgen, Iren; Duarte-Salles, Talita; Papadopoulou, Eleni; Vejrup, Kristine; von Ruesten, Anne; Hillesund, Elisabet Rudjord; Birgisdottir, Bryndis Eva; Magnus, Per; Trogstad, Lill; Jacobsson, Bo; Bacelis, Jonas; Myking, Solveig; Knutsen, Helle Katrine; Kvalem, Helen Engelstad; Alexander, Jan; Mendez, Michelle; Meltzer, Helle Margrete (2014). Diet matters, particularly in pregnancy – Results from MoBa studies of maternal diet and pregnancy outcomes. Norsk Epidemiologi. ISSN: 0803-2491. 24 (1-2). s 63 - 77. doi:10.5324/nje.v24i1-2.1805.
 • Helle, Christine; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2023). Public health nurses' wishes, needs and expectations for the development and use of a new online resource on early nutrition – A qualitative study in the Nutrition Now project.
 • Valand, Ida Ulrikke; Øverby, Nina Cecilie; Kiland, Charlotte; Bjørkkjær, Tormod; Bjornes, Camilla; Nordli, Julie; Pettersen, Line; Vik, Frøydis Nordgård; Hillesund, Elisabet Rudjord (2023). The development of course content for a dietary life skills course targeting students – co-creation with future users.
 • Vik, Frøydis Nordgård; Rutter, Harry; Medin, Anine Christine; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2023). Implementering av Matnyttig – en digital kostholdsressurs de første 1000 dagene.

Sist endret: 14.11.2023 17:11