0
Hopp til hovedinnhold

Elisabet Rudjord Hillesund

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis i ernæring

 
Kontor:
IU026 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
08.30-15.30

Elisabet R. Hillesund har vært ansatt som førsteamanuensis i ernæring i Institutt for ernæring og folkehelse siden høsten 2015. Hun har hovedfag i klinisk ernæring fra Universitetet i Oslo fra 2002 og doktorgrad i ernæring fra Universitetet i Agder i 2015.

Hillesund er for tiden studieprogramleder for UiAs studieprogram i ernæring og underviser og veileder på bachelorprogrammet i ernæring, masterprogrammet i folkehelsevitenskap og doktorgradsprogrammet i helse- og idrettsvitenskap.

Hillesunds vitenskapelige arbeid omhandler kosthold og ernæring i ernæringsmessig sårbare faser i livet, nærmere bestemt ungdomsårene, tiden før man blir foreldre (preconception), under graviditet og i barnets tidlige leveår. Hun er involvert i flere forskningsprosjekter med ulik tilnærming til disse fasene gjennom toppforskningssenteret Lifecourse Nutrition (Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv).

Hillesund representerer UiA i Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen ernæring som er et arbeidsutvalg under Universitets- og Høgskolerådet.

For publikasjoner sjekk Cristin: https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=532302&la=no&instnr=201

Faglige interesser

 • Ernæringsfysiologi og -biokjemi
 • Ernæringsepidemiologi
 • Mors kosthold i svangerskapet relatert til svangerskapshelse
 • Sped- og småbarnsernæring
 • Kostholdsindekser for å operasjonalisere kostholdskvalitet og kostholdsmønstre
 • Sunt og bærekraftig kosthold

Prosjekter


Pågående prosjekter:

 • Fit for fødsel
 • Ny nordisk hverdagsmat i svangerskapet
 • Early Food for Future Health
 • En sunn og bærekraftig start på livet
 • Mat til Minsten
 • Barns matmot 2.0
 • Precondiet - ungdom og unge voksnes kosthold i relasjon til senere svangerskapshelse 
 • Diet2day - health of tomorrow
 • Lifelab mat og helse
 • Skills for life 
 • PREPARED 
 • Arendalsprosjektet

Medlem av forskningsgruppen Food and Nourishment from Early Development into Parenthood (feed) / Toppforskningssenteret Lifecourse Nutrition.

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Øverby, Nina Cecilie; Hillesund, Elisabet Rudjord; Røed, Margrethe; Vik, Frøydis Nordgård (2020). Association between parental feeding practices and shared family meals. The Food4toddlers study. Food & Nutrition Research. ISSN: 1654-6628. doi:https://doi.org/10.29219/fnr.v64.4456.
 • Røed, Margrethe; Vik, Frøydis Nordgård; Hillesund, Elisabet Rudjord; Van Lippevelde, Wendy; Medin, Anine Christine; Øverby, Nina Cecilie (2020). Process Evaluation of an eHealth Intervention (Food4toddlers) to Improve Toddlers' Diet: Randomized Controlled Trial. JMIR Human Factors. ISSN: 2292-9495. 7 (3). doi:10.2196/18171.
 • Beinert, Cecilie; Øverby, Nina Cecilie; Åbacka, Gun; Engeset, Dagrun; Hillesund, Elisabet Rudjord; Ask, Anne Merete Selvik; Vik, Frøydis Nordgård (2020). The state of learning activities in teaching Home Economics: A cross sectional study in Norwegian schools. International Journal of Home Economics. ISSN: 1999-561X.
 • Blomkvist, Eli Anne Myrvoll; Hillesund, Elisabet Rudjord; Helland, Sissel Heidi; Simhan, Indra Laetitia; Øverby, Nina Cecilie (2019). Diet and Neurodevelopmental Score in a Sample of One-Year-Old Children-A Cross-Sectional Study. Nutrients. ISSN: 2072-6643. 21 (11). doi:10.3390/nu11071676.
 • Helle, Christine; Hillesund, Elisabet Rudjord; Wills, Andrew Keith; Øverby, Nina Cecilie (2019). Evaluation of an eHealth intervention aiming to promote healthy food habits from infancy -the Norwegian randomized controlled trial Early Food for Future Health.. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. ISSN: 1479-5868. 16 (1). s 1 - 16. doi:10.1186/s12966-018-0763-4.
 • Helle, Christine; Hillesund, Elisabet Rudjord; Wills, Andrew Keith; Øverby, Nina Cecilie (2019). Examining the effects of an eHealth intervention from infant age 6 to 12 months on child eating behaviors and maternal feeding practices one year after cessation: The Norwegian randomized controlled trial Early Food for Future Health. PLOS ONE. ISSN: 1932-6203. 14 (8). s 1 - 19. doi:10.1371/journal.pone.0220437.
 • Salvesen, Lorentz; Hillesund, Elisabet Rudjord; Vik, Frøydis Nordgård; Brantsæter, Anne Lise; Øverby, Nina Cecilie (2019). Reproducibility and relative validity of a newly developed web-based food-frequency questionnaire for assessment of preconception diet. BMC Nutrition. ISSN: 2055-0928. 5doi:10.1186/s40795-019-0310-y.
 • Røed, Margrethe; Hillesund, Elisabet Rudjord; Vik, Frøydis Nordgård; Van Lippevelde, Wendy; Øverby, Nina Cecilie (2019). The Food4toddlers study-study protocol for a web-based intervention to promote healthy diets for toddlers: a randomized controlled trial. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 19 (563). doi:10.1186/s12889-019-6915-x.
 • Blomkvist, Eli Anne Myrvoll; Helland, Sissel Heidi; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2018). A cluster randomized web-based intervention trial to reduce food neophobia and promote healthy diets among one-year-old children in kindergarten: study protocol. BMC Pediatrics. ISSN: 1471-2431. 18 (232). s 1 - 8. doi:10.1186/s12887-018-1206-8.
 • Skreden, Marianne; Hillesund, Elisabet Rudjord; Wills, Andrew K.; Brantsæter, Anne Lise; Bere, Elling; Øverby, Nina Cecilie (2018). Adherence to the New Nordic Diet during pregnancy and subsequent maternal weight development: A study conducted in the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). British Journal of Nutrition. ISSN: 0007-1145. 119 (11). s 1286 - 1294. doi:10.1017/S0007114518000776.
 • Hillesund, Elisabet Rudjord; Bere, Elling Tufte; Sagedal, Linda Reme; Vistad, Ingvild; Lohne-Seiler, Hilde; Torstveit, Monica Klungland; Øverby, Nina Cecilie (2018). Pre-pregnancy and early pregnancy dietary behavior in relation to maternal and newborn health in the Norwegian Fit for Delivery study - a post hoc observational analysis. Food & Nutrition Research. ISSN: 1654-6628. 62doi:10.29219/fnr.v62.1273.
 • Hillesund, Elisabet Rudjord; Seland, Siv; Bere, Elling; Sagedal, Linda Reme; Torstveit, Monica Klungland; Lohne-Seiler, Hilde; Vistad, Ingvild; Øverby, Nina Cecilie (2018). Preeclampsia and gestational weight gain in the Norwegian Fit for Delivery trial. BMC Research Notes. ISSN: 1756-0500. 11 (282). doi:10.1186/s13104-018-3396-4.
 • Bjørset, Vilde Kristin; Helle, Christine; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2018). Socio-economic status and maternal BMI are associated with duration of breast-feeding of Norwegian infants.. Public Health Nutrition. ISSN: 1368-9800. 21 (8). s 1465 - 1473. doi:10.1017/S1368980017003925.
 • Helle, Christine; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2018). Timing of complementary feeding and associations with maternal and infant characteristics: A Norwegian cross-sectional study. PLOS ONE. ISSN: 1932-6203. 13 (6). doi:10.1371/journal.pone.0199455.
 • Helle, Christine; Hillesund, Elisabet Rudjord; Omholt, Mona Linge; Øverby, Nina Cecilie (2017). Early food for future health: a randomized controlled trial evaluating the effect of an eHealth intervention aiming to promote healthy food habits from early childhood. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 17 (1). doi:10.1186/s12889-017-4731-8.
 • Hillesund, Elisabet Rudjord; Vik, Frøydis Nordgård; Øverby, Nina Cecilie (2017). Kosthold og folkehelse i et generasjonsperspektiv. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN: 0029-2001. 137 (21). doi:10.4045/tidsskr.17.0816.
 • Sagedal, Linda Reme; Øverby, Nina Cecilie; Bere, Elling; Torstveit, Monica Klungland; Seiler, Hilde Lohne; Småstuen, Milada Cvancarova; Hillesund, Elisabet Rudjord; Henriksen, Tore; Vistad, Ingvild (2016). Lifestyle intervention to limit gestational weight gain: the Norwegian Fit for Delivery randomised controlled trial.. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology. ISSN: 1470-0328. 124 (1). s 97 - 109. doi:10.1111/1471-0528.13862.
 • Sagedal, Linda Reme; Vistad, Ingvild; Øverby, Nina Cecilie; Bere, Elling; Torstveit, Monica Klungland; Lohne-Seiler, Hilde; Hillesund, Elisabet Rudjord; Pripp, Are Hugo; Henriksen, Tore (2017). The effect of a prenatal lifestyle intervention on glucose metabolism: Results of the Norwegian Fit for Delivery randomized controlled trial. BMC Pregnancy and Childbirth. ISSN: 1471-2393. 17:167s 1 - 12. doi:10.1186/s12884-017-1340-6.
 • Sagedal, Linda Reme; Sanda, Birgitte; Øverby, Nina Cecilie; Bere, Elling; Torstveit, Monica Klungland; Seiler, Hilde Lohne; Hillesund, Elisabet Rudjord; Pripp, Are Hugo; Henriksen, Tore; Vistad, Ingvild (2016). The effect of prenatal lifestyle intervention on weight retention 12 months postpartum: results of the Norwegian Fit for Delivery randomised controlled trial. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology. ISSN: 1470-0328. 124 (1). s 111 - 121. doi:10.1111/1471-0528.13863.
 • Hillesund, Elisabet Rudjord; Bere, Elling; Sagedal, Linda Reme; Vistad, Ingvild; Øverby, Nina Cecilie (2016). Effect of a diet intervention during pregnancy on dietary behavior in the randomized controlled Norwegian Fit for Delivery study. Journal of Developmental Origins of Health and Disease. ISSN: 2040-1744. 7 (5). s 538 - 547. doi:10.1017/S2040174416000258.
 • Bjørnarå, Helga Birgit; Øverby, Nina Cecilie; Stea, Tonje Holte; Torstveit, Monica Klungland; Hillesund, Elisabet Rudjord; Andersen, Lene Frost; Berntsen, Sveinung; Bere, Elling (2016). The association between adherence to the New Nordic Diet and diet quality. Food & Nutrition Research. ISSN: 1654-6628. 60:31017doi:10.3402/fnr.v60.31017.
 • Bjørnarå, Helga Birgit; Hillesund, Elisabet Rudjord; Torstveit, Monica Klungland; Stea, Tonje Holte; Øverby, Nina Cecilie; Bere, Elling (2015). An assessment of the test-retest reliability of the New Nordic Diet score. Food & Nutrition Research. ISSN: 1654-6628. 59doi:10.3402/fnr.v59.28397.
 • Øverby, Nina Cecilie; Hillesund, Elisabet Rudjord; Sagedal, Linda Reme; Vistad, Ingvild; Bere, Elling (2015). The Fit for Delivery study: rationale for the recommendations and test-retest reliability of a dietary score measuring adherence to 10 specific recommendations for prevention of excessive weight gain during pregnancy. Maternal & Child Nutrition. ISSN: 1740-8695. 11 (1). s 20 - 32. doi:10.1111/mcn.12026.
 • Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie; Engel, Stephanie M; Klungsøyr, Kari; Harmon, Quaker E; Haugen, Margaretha; Bere, Elling (2014). Associations of adherence to the New Nordic Diet with risk of preeclampsia and preterm delivery in the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). European Journal of Epidemiology (EJE). ISSN: 0393-2990. 29 (10). s 753 - 765. doi:10.1007/s10654-014-9948-6.
 • Hillesund, Elisabet Rudjord; Bere, Elling; Haugen, Margaretha; Øverby, Nina Cecilie (2014). Development of a New Nordic Diet score and its association with gestational weight gain and fetal growth - A study performed in the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). Public Health Nutrition. ISSN: 1368-9800. 17 (9). s 1909 - 1918. doi:10.1017/S1368980014000421.
 • Brantsæter, Anne Lise; Haugen, Margaretha; Myhre, Ronny; Sengpiel, Verena; Englund-Ögge, Linda; Nilsen, Roy Miodini; Borgen, Iren; Duarte-Salles, Talita; Papadopoulou, Eleni; Vejrup, Kristine; von Ruesten, Anne; Hillesund, Elisabet Rudjord; Birgisdottir, Bryndis Eva; Magnus, Per; Trogstad, Lill; Jacobsson, Bo; Bacelis, Jonas; Myking, Solveig; Knutsen, Helle Katrine; Kvalem, Helen Engelstad; Alexander, Jan; Mendez, Michelle; Meltzer, Helle Margrete (2014). Diet matters, particularly in pregnancy – Results from MoBa studies of maternal diet and pregnancy outcomes. Norsk Epidemiologi. ISSN: 0803-2491. 24 (1-2). s 63 - 77.
 • Hillesund, Elisabet Rudjord (2019). Ungdommers kosthold - neste generasjons helse?.
 • Van Lippevelde, Wendy; Hillesund, Elisabet Rudjord; Vik, Frøydis Nordgård; Øverby, Nina Cecilie (2019). Preconception dietary patterns during adolescence and risk of developing hypertensive disorders of pregnancy: a Norwegian prospective cohort study.
 • Engeset, Dagrun; Øverby, Nina Cecilie; Hillesund, Elisabet Rudjord (2019). Students sleep, diet and health -Is there difference in eating habits between students who sleep less than what is recommended and those who sleep more?.
 • Vik, Frøydis Nordgård; Røed, Margrethe; Hillesund, Elisabet Rudjord; Van Lippevelde, Wendy; Øverby, Nina Cecilie (2019). A web-based intervention to promote healthy diets for toddlers: The Food4toddlers study.
 • Øverby, Nina Cecilie; Helle, Christine; Hillesund, Elisabet Rudjord (2019). Is there an association between family meals in toddlerhood and maternal anxiety and depression symptoms?.
 • Helle, Christine; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2019). Examining the effects of an eHealth intervention from infant age 6 to 12 months on child eating behaviors and maternal feeding practices one year after cessation: The Norwegian randomized controlled trial Early Food for Future Health.

Sist endret: 20.02.2020 19:02