0
Hopp til hovedinnhold

Cecilie Karlsen

Universitetslektor

Stipendiat

 
Kontor:
I1087 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Bachelor i sykepleie (2006), Universitetet i Agder, Kristiansand

Master i Helse og Sosialinformatikk (2011), Universitetet i Agder, Grimstad

Stipendiat, helsevitenskap (2015-), Universitetet i Agder, Kristiansand

Faglige interesser

- Velferdsteknologi

- Telecare

- eHelse

- Helseinformatikk

- Eldre og pårørende

- Kommunal helse og omsorgstjeneste

Prosjekter

Suksesskriterier og barrierer ved bruk av mestrings- og trygghetsskapende teknologier til eldre hjemmeboende i kommunal helse og omsorgstjeneste og deres pårørende. 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Karlsen, Cecilie; Moe, Carl Erik; Haraldstad, Kristin; Thygesen, Elin (2019). Caring by Telecare? A Hermeneutic Study of Experiences among Older Adults and Their Family Caregivers. Journal of Clinical Nursing. ISSN: 0962-1067. doi:10.1111/jocn.14744.
  • Karlsen, Cecilie; Haraldstad, Kristin; Moe, Carl Erik; Thygesen, Elin (2019). Challenges of Mainstreaming Telecare. Exploring Actualization of Telecare Affordances in Home Care Services. Scandinavian Journal of Information Systems. ISSN: 0905-0167. 31 (1). s 31 - 66.
  • Thygesen, Elin; Karlsen, Cecilie (2019). Trenger sykepleiere teknologikompetanse?.

Forskningsgrupper

Sist endret: 9.08.2019 07:08

Send studiet på mail