Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Cecilie Andersen

Stipendiat

Stipendiat

 
Kontor:
9I258 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )
Kontortid:
0800-16.00

Arbeidserfaring:

SkandiaEnergi (2019). Leder merkevare

Agderforskning/Norce (2016- ). Forsker / Prosjektleder.

NorgesEnergi (2003-2016). Merkevareansvarlig.

Utdannelse:

MSc Tourism Management and Planning, Bournemouth University, England.

Bachelor i økonomisk/administrative fag med fordypning i Internasjonal Markedsføring, Høgskolen i Telemark.

1 årig fordypningsstudie i Reiseliv, Høgskolen i Telemark.

2 årig Økonomi og Administrasjon, Høgskolen i Agder.

Faglige interesser

Undervisning: 

International e-Marketing, UiA (MF 300).

Faglig interesse:

Merkevarebygging, Markedsføring, Sosiale Medier, Reiseliv og Kultur, Innovasjon.

Prosjekter

Forskningsgrupper:

Forskningsgruppe UiA: Markedsføring.

Forskningsgruppe Agderforskning: Innovasjon og Kultur.

Prosjekter Agderforskning:

Evaluering av museumsreformen i Hordaland, Undersøkelse av medlemsmassen til Norsk Kuratorforening, «Kristiansand: Barnas By», Den danske familieturisten, Nordic Childhood, The Grand Tour of Ibsen, Medforsker på NFR finansierte Icons.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Andersen, Cecilie; Engeset, Marit Gundersen; Nyhus, Ellen K. (2023). Tourist involvement in vacation planning and booking: impact on word of mouth and loyalty. Tourism Review. ISSN: 1660-5373. doi:10.1108/TR-08-2022-0398.
  • Andersen, Cecilie (2022). Teft for næring: Merkevarebygging på Sørlandet.
  • Andersen, Cecilie; Nyhus, Ellen K.; Engeset, Marit Gundersen (2019). The Relationship between the Holiday Planning and Booking Process and WOM Intention: A Comparison Across Three Countries..
  • Andersen, Cecilie (2019). Spis Sørlandet.
  • Andersen, Cecilie (2019). Fra havets bunn til cyberspace!.
  • Andersen, Cecilie; Nyhus, Ellen K.; Engeset, Marit Gundersen (2019). Holiday Planning, Booking Process and WOM Intention: A comparison Across Three Countries.

Sist endret: 27.04.2023 13:04