Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Carsta Simon

Professor

i Atferdsvitenskap

 
Kontor:
C5028 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
Etter avtale

Forskning

Min forskningsinteresse er todelt. Jeg undersøker empirisk hvordan organismers atferd og deres miljø påvirker hverandre og er interessert i den konseptuelle bakgrunnen til atferdsvitenskap som naturvitenskap. Mine databaserte, i likhet med mine konseptuelle studier kretser rundt spørsmålet hvordan organismers fortløpende atferd og hendelser i deres omverden bør deles i meningsfulle analyseenheter.

Mitt empiriske arbeid undersøker hvordan man kan avgrense analyseenheter i en fortløpende strøm av verbalatferd. Jeg utvikler forskningsprosedyrer som skal muliggjøre en effektiv undersøkelse av voksenes språkbruk i samtaler som granskes som enheter med forskjellige kompleksitetsgrader.

Mine konseptuelle undersøkelser er rotfestet i en naturvitenskapelig forståelse av atferd. Jeg utforsker relasjonen mellom naturlig seleksjon og ontogenetisk seleksjon av atferd. Jeg arbeider i en molar-flerskala rammeverk som anser (verbal)atferd som en naturlig hendelse med variabel varighet. Jeg argumenterer for et valg av eksistensteoretisk og erkjennelseteoretisk rimelige analyseenheter.

Undervisning

Vitenskapateori og Atferdsanalyse

Allmenn formidling

Publications, non-peer reviewed/ research dissemination (oral and written)

Simon, C., Mobekk, H. Wilson, D. S. (2020). Podcast This View of Life: Dugnad as part of Norway's Culture of Cooperation. https://podlink.to/thisviewoflife

 

Simon, Carsta (2019). Taking Darwinism seriously. Animal Sentience. ISSN: 2377-7478. 23 (47).

 

Simon, C. (2018). Podcast Atferdsvitenskap og hva «mmmm» gjør med samtalen vår. https://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2018/02/23/atferdsvitenskap-mmmm-gjor-samtalen/

 

Simon, C. (2017). Snakker vi virkelig mest med dem som er enige med oss? Forskning.no: nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning. http://forskning.no/psykologi/2017 /07/snakker-vi-virkelig-mest-med-dem-som-er-enige-med-oss (popular scientific research magazine)

 

Simon, C. (2017). Atferdsevolusjon under livstiden vår. http://www.fgposlo.no/deltagere-2017-2/carsta-simon-hioa/ (web article)

 

Simon, C. (2017). UngForsk Workshop: Hva påvirker oss når vi snakker? https://ungforsk.com/arrangement/workshops/ (workshop on my research for high school students)

 

Simon, C. (2017). Stand på Forskningstorget 2017 - Samtaler. Forskningstorget på Karl Johan. http://www.forskningstorget.net/utstillere-2017/endrer-du-verdiene-dine-under-samtalens-gang. (Science fair stand)

 

Simon, C. (2017). Hvorfor sier vi det vi sier?. Aftenposten Viten. 2 http://www.aftenposten.no/viten/- Hvorfor-sier-vi-det-vi-sier-619060b.html (2-page popular scientific article in Norway’s largest newspaper)

 

Simon, C. (2017). Hva skjer når vi snakker sammen? viten + praksis.

https:www.hioa.no/vitenogpraksis/Helse/Hva-skjer-naar-vi-snakker-sammen (article in popular scientific research magazine)

 

Simon, C. (2017). Hvorfor gjør vi det vi gjør?. Forsker Grand Prix 2017 (participation in NRK TV- show similar to TED-talks)

 

Simon, C. (2016). Hva påvirker deg når du snakker? Stand på forskningstorget på Karl-Johan 2016. (Science fair stand)

 

Simon, C. (2013). Was ist ein Weltbürger? Deutscher Akademischer, Austauschdienst (DAAD) (Red.), go out! Studieren weltweit. Was ist ein Weltbürger? 92 (Short chapter discussing typical behavior of a “Weltbürger”)

 

Simon, C. (2013). “You can be a behaviorist and still talk about the mind - as long as you don’t put it in the head” An interview with Howard Rachlin. Norsk tidskrift for Atferdsanalyse (Interview with researcher for a scientific journal)

Vitenskapelige publikasjoner

  • Simon, Carsta (2022). Billy Baum: Contributions to the Experimental and Theoretical Analysis of Behavior.
  • Simon, Carsta (2022). Wer holt mich ab?.
  • Simon, Carsta (2022). (Verbal) Behavior from a Selectionist’s Point of View.
  • Simon, Carsta (2022). «Bare behaviorister kan virkelig forklare The Mind»: en nekrolog for Howard Rachlins arbeid.
  • Borgstede, Matthias; Simon, Carsta (2021). A conceptual synthesis of learning and evolution.

Sist endret: 24.10.2020 09:10