0
Hopp til hovedinnhold

Carsta Simon

Førsteamanuensis

PhD i Atferdsvitenskap

 
Kontor:
C5028 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
Etter avtale

Forskning

Min forskningsinteresse er todelt. Jeg undersøker empirisk hvordan organismers atferd og deres miljø påvirker hverandre og er interessert i den konseptuelle bakgrunnen til atferdsvitenskap som naturvitenskap. Mine databaserte, i likhet med mine konseptuelle studier kretser rundt spørsmålet hvordan organismers fortløpende atferd og hendelser i deres omverden bør deles i meningsfulle analyseenheter.

Mitt empiriske arbeid undersøker hvordan man kan avgrense analyseenheter i en fortløpende strøm av verbalatferd. Jeg utvikler forskningsprosedyrer som skal muliggjøre en effektiv undersøkelse av voksenes språkbruk i samtaler som granskes som enheter med forskjellige kompleksitetsgrader.

Mine konseptuelle undersøkelser er rotfestet i en naturvitenskapelig forståelse av atferd. Jeg utforsker relasjonen mellom naturlig seleksjon og ontogenetisk seleksjon av atferd. Jeg arbeider i en molar-flerskala rammeverk som anser (verbal)atferd som en naturlig hendelse med variabel varighet. Jeg argumenterer for et valg av eksistensteoretisk og erkjennelseteoretisk rimelige analyseenheter.

Utvalgte publikasjoner

Scientific Publications (peer-reviewed)

Simon, C., & Hessen, D.O. (in press) Selection as a Domain-general Evolutionary Process. Behavioral Processes.

 

Simon, C. (2018). Functions of Active Listening. Behavioral Processes, 157, 47-53

 

Simon, C., & Tagliabue, M. (2018) Feeding the behavioral revolution: Contributions of behavior analysis to nudging and vice versa. Paper for special issue on nudging of the Journal of Behavioral Economics for Policy. 2(1), 91-97.

 

Simon, C. (2017) Why Norwegians Don’t Have Their Pigs in the Forest: Enlightening Nordic ‘Co-operation’. Behavior and Social Issues, 26, 172-186

 

Simon, C., & Baum, W.M. (2017) Allocation of Time in Conversation. Journal of the Experimental Analysis of Behavior. 107(2), 258-278. doi:10.1002/jeab.249

 

Simon, C. (2016) Towards a Fully Rounded Selectionist Approach. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 43.

 

Simon, C. (2016) Cultural Group Selection in the Light of the Selection of Extended Behavioral Patterns. Behavioral and Brain Sciences. Vol. 39:e51.

 

Simon, C. & Baum, W.M. (2012) Expelling the Meme-Ghost from the Machine: An Evolutionary Explanation for the Spread of Cultural Practices. Behavior and Philosophy. 39(40), 127-144

 

Papers currently under peer-review

Simon, C. Selection of Words During Ontogeny.

 

Simon, C., Mobekk, H., “Dugnad” – Fact and Narrative of Norwegian cooperation

 

Simon, C. A Primer of Developments in Behavior Analysis since Skinner.

 

 Contributions to Scientific Conferences and Seminars

 Talks

Simon, C. (2018). Ontogenetic Selection of Verbal Behavior. Conference of the European

Association of Behavior Analysis. Würzburg, Germany.

 

Simon, C. (2018). On Relating Darwinian Selection to Selection of Verbal Behavior             during our Lifetime. Annual Conference of the Association of Behavior Analysis. San Diego, USA.

 

Tagliabue, M. & Simon, C. (2018). Feeding the Behavioral Revolution: Contributions of Behavior Analysis to Nudging Individuals and Groups. Annual Conference of the Association of Behavior Analysis. San Diego, USA.

 

Simon, C. (2018). The Link between Selection of Verbal Behavior during our Lifetime and Natural Selection. Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis, Storefjell, Norway.

 

Simon, C. (2018). Stimulus Control Revisited. Preconvention of the Norwegian Association for Behavior Analysis, Storefjell, Norway.

 

Simon, C. (2017). The Nordic Model from a Behavior Analytic Point of View. Seminar forging sustainable modernity: The Nordic Model and beyond. Oslo, Norway.

 

Simon, C. (2017). A Selectionist View of Verbal Behavior. Annual Conference of the Association of Behavior Analysis. Denver, USA.

 

Simon, C. (2017). The Evolution of Verbal Behavior - From a Behavior Analytic Perspective. Selection Spring Seminar 2017. Oslo, Norway.

 

Simon, C. (2017). Verbal Behavior Beyond Skinner. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis, Storefjell, Norway.

 

Simon, C. (2016). The Interrelationship of Selection Modes. Cultural Selection Spring Seminar 2016. Oslo, Norway.

 

Simon, C. (2016). Atferd Gjennom en Evolusjonær Linse. Oslo Atferdsvitenskaplige Konferense (Oslo’s Behavioral Science Conference). Oslo, Norway.

 

Simon, C. (2016). Evolution as a General Theoretical Framework for an Explanation of Behavior. Annual Conference of the Association of Behavior Analysis. Chicago, USA.

 

Simon, C. (2016). Multi-Scale Selection - Towards a Fully Rounded Evolutionary Approach to Explaining Behavior. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis, Storefjell, Norway.

 

Simon, C. (2016). Effekten av "mhm" i samtaler. Oslo Atferdsvitenskaplige Konferense (Oslo’s Behavioral Science Conference). Oslo, Norway.

 

Simon, C. (2015). The Multiscale Molar View of Verbal Behavior. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis, Storefjell, Norway.

 

Simon, C. (2015). Different perspectives on causal explanations within behavior analysis. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis, Storefjell, Norway.

 

Simon, C. (2014). Molar Analyses – Beyond the Matter of Size. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis, Storefjell, Norway.

 

Simon, C. (2013). Introduction to the Molar Paradigm. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis, Storefjell, Norway.

 

Simon, C. (2012). En introduktion till det molära paradigmet – ett nytt sätt att uppfatta beteende? Swedish Association of Behavior Analysis, Annual Convention, Stockholm, Sweden.

 

Chair in Symposia and Panel Debates

Simon, C. (2018). Organization and Chair of Symposium Merits and Challenges of Temporally Extended Activities as Functional Units in Behavior Analytic Research. Annual Conference of the Association of Behavior Analysis. San Diego, USA.

 

Simon, C. (2018). Participation in panel debate. Stimulus Control. Preconvention of the Norwegian Association for Behavior Analysis, Storefjell, Norway.

 

Simon, C. (2017). Organization and Chair of Symposium Behavior Through an Evolutionary Lens. Annual Conference of the Association of Behavior Analysis. Denver, USA.

 

Simon, C. (2017). Organization and Chair of Symposium: Reflections upon the Foundations of Behavior Analysis. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis, Storefjell, Norway.

 

Simon, C. (2017). Organization and moderation of panel debate: Behavior Analytic Research Practices and Their Implications. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis, Storefjell, Norway.

 

Simon, C. (2017). Participation in panel debate: Evolusjon og atferd. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis, Storefjell, Norway.

 

Simon, C. (2016). Organization and Chair of Symposium Behavior Analytic Research Practices and their Implications. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis, Storefjell, Norway.

 

 Posters at Scientific Conferences

Simon, C. (2017). Selection of speech during our lifetime. Inaugural Cultural Evolution Society Conference. Jena, Germany.

 

Simon, C. (2016). “Hhmm", "ja", "jasså" - Funksjonen til aktiv lytting. Seminar Karriereutvikling i helsefaglig forskning. Oslo, Norway.

 

Simon, C. (2015). The Functions of Active Listening. Annual Conference of the Association of Behavior Analysis, San Antonio, USA.

 

Simon, C. (2015). The Functions of "mmm-hmm"-Utterances and Nodding in Conversations. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis, Storefjell, Norway.

 

Simon, C. & Baum, W.M. (2014). Failure to Replicate Matching in Conversations. Annual Conference of the Association of Behavior Analysis, Chicago, USA.

 

Simon, C. (2014). Speech and Gaze Allocation in Conversations. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis, Storefjell, Norway.

 

Simon, C. & Baum, W.M. (2013). Designing a Molar View of Verbal Behavior. Annual Conference of the Association of Behavior Analysis, Minneapolis, USA.

 

Simon, C. (2013). Taking a Molar View on Verbal Behavior. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis, Storefjell, Norway.

 

Simon, C. (2012). A Molar View of Verbal Behavior. Theory and Philosophy Conference, Santa Fe, USA.

 

Simon, C. & Baum, W.M. (2012). The Role of Memes in Cultural Evolution. Annual Conference of the Association of Behavior Analysis, Seattle, USA.

 

Simon, C. & Baum, W.M. (2012). To What Extent does the Concept of Memes Contribute to Scientific Explanations of Human Behavior? Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis, Storefjell, Norway.

 

Simon, C. & Baum, W.M. (2011). Memes –The New Ghosts in the Machine? Annual Conference of the Human Behavior Evolutionary Society, Montpellier, France.

Allmenn formidling

Publications, non-peer reviewed/ research dissemination (oral and written)

Simon, C. (2018). Podcast Atferdsvitenskap og hva «mmmm» gjør med samtalen vår. https://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2018/02/23/atferdsvitenskap-mmmm-gjor-samtalen/

 

Simon, C. (2017). Snakker vi virkelig mest med dem som er enige med oss? Forskning.no: nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning. http://forskning.no/psykologi/2017 /07/snakker-vi-virkelig-mest-med-dem-som-er-enige-med-oss (popular scientific research magazine)

 

Simon, C. (2017). Atferdsevolusjon under livstiden vår. http://www.fgposlo.no/deltagere-2017-2/carsta-simon-hioa/ (web article)

 

Simon, C. (2017). UngForsk Workshop: Hva påvirker oss når vi snakker? https://ungforsk.com/arrangement/workshops/ (workshop on my research for high school students)

 

Simon, C. (2017). Stand på Forskningstorget 2017 - Samtaler. Forskningstorget på Karl Johan. http://www.forskningstorget.net/utstillere-2017/endrer-du-verdiene-dine-under-samtalens-gang. (Science fair stand)

 

Simon, C. (2017). Hvorfor sier vi det vi sier?. Aftenposten Viten. 2 http://www.aftenposten.no/viten/- Hvorfor-sier-vi-det-vi-sier-619060b.html (2-page popular scientific article in Norway’s largest newspaper)

 

Simon, C. (2017). Hva skjer når vi snakker sammen? viten + praksis.

https:www.hioa.no/vitenogpraksis/Helse/Hva-skjer-naar-vi-snakker-sammen (article in popular scientific research magazine)

 

Simon, C. (2017). Hvorfor gjør vi det vi gjør?. Forsker Grand Prix 2017 (participation in NRK TV- show similar to TED-talks)

 

Simon, C. (2016). Hva påvirker deg når du snakker? Stand på forskningstorget på Karl-Johan 2016. (Science fair stand)

 

Simon, C. (2013). Was ist ein Weltbürger? Deutscher Akademischer, Austauschdienst (DAAD) (Red.), go out! Studieren weltweit. Was ist ein Weltbürger? 92 (Short chapter discussing typical behavior of a “Weltbürger”)

 

Simon, C. (2013). “You can be a behaviorist and still talk about the mind - as long as you don’t put it in the head” An interview with Howard Rachlin. Norsk tidskrift for Atferdsanalyse (Interview with researcher for a scientific journal)

 

Discussion of My Research by Journalists

Krauss Whitbourne, S. (2017). What to do When You're Stuck in a Boring Conversation. HuffPost

 

Schulz, M. (2017). Von Braunschweig in die Welt – Sprache. Braunschweiger Zeitung

 

Krauss Whitbourne, S. (2017). The Best Way to Deal with People Who Talk Too Much. Psychology Today

 

Krauss Whitbourne, S. (2017). How to Deal with People Who Talk Too Much. Over Sixty

 

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Simon, Carsta (2019). On Operant Selection of Verbal Behavior and Its Relation to Natural Selection.
  • Grov, Miriam; Simon, Carsta (2019). Utlenninger forstår ikke tekst på Sjøkrigsmonmumentet.
  • Grov, Miriam; Simon, Carsta (2019). Sjøkrigsmonumentet bør oversettes.
  • Simon, Carsta (2019). Chair of the session with invited presenter W. Baum on "What Evolutionary Theory Tells Us About Behavior".
  • Simon, Carsta (2019). Explaining Verbal Interactions: An Evolutionary Approach.
  • Simon, Carsta (2019). Workshop: Innføring i funksjonelle analyser av problematferd.
  • Simon, Carsta (2018). Ontogenetic Selection of Verbal Behavior.

Sist endret: 15.02.2019 14:02