0
Hopp til hovedinnhold

Bjørg Dale

Professor

Faglig leder Senter for omsorgsforskning, sør

 
Kontor:
C4060 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Profesjonsutdannet sykepleier, 1978. Klinisk erfaring som sykepleier og leder i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

PhD i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo, 2009. Tittel på avhandlingen:“Compensatory care.Cross-sectional studies among older home-living care-dependent individuals in southern Norway”

Er ansatt som førsteamanuensis på Institutt for helse- og sykepleievitenskap

Er faglig leder ved Senter for omsorgsforskning, sør.

Faglige interesser

Alderforskning og eldreomsorg

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Helhetlige pasientforløp

Forskningsmetode og -design

Prosjekter

“Self-care and health among older home dwelling people in southern Norway”.

NFR-finansiert forskningsprosjekt (2009-2014).

«Older people in transition» (2012-2016). Samarbeid med HSN, campus Porsgrunn.

«Kommunale helse- og omsorgstjenester – fortsatt «på strekk»?» (2014-2016)

Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

«Forekomst og opplevelse av ensomhet blant eldre hjemmeboende» (2015-forts.)

«Forebyggende hjemmebesøk til eldre på Agder- et oppfølgingsprosjekt» (2013-forts.)

«Studiekvalitet i bachelorutdanningen i sykepleie» (2013-forts)

Vitenskapelige publikasjoner

  • Dale Bjørg Hva er en god alderdom? (2018).
  • Dale Bjørg, Frivold Gro, Psychometric testing of the Norwegian Version of the questionnaire Family Satisfaction in the Intensive Care Unit (FS-ICU-24) (2018). Journal of Multidisciplinary Healthcare . ISSN 1178-2390. 11 s 653 - 659 doi: 10.2147/JMDH.S184003
  • Vatnøy Torunn Kitty, Karlsen Tor-Ivar, Dale Bjørg, KRITISKE ASPEKTER VED SYKEPLEIEKOMPETANSEN I KOMMUNALE AKUTTE DØGNENHETER. SYKEPLEIERE OG LEGERS ERFARINGER (2018).
  • Nilsen Elin Rogn, Söderhamn Ulrika, Dale Bjørg, Helhetlige pasientforløp for eldre i kommunene - sykepleieres erfaringer med sjekklister (2018).
  • Dale Jan Gunnar, Midthus Elin, Dale Bjørg, Using information and communication technology in the recovery after a coronary artery bypass graft surgery: patients’ attitudes (2018). Journal of Multidisciplinary Healthcare . ISSN 1178-2390. 11 s 417 - 423 doi: http://dx.doi.org/10.2147/JMDH.S175195
  • Olsen Rose Mari, Dale Bjørg, Aktuell forskning publisert i andre tidsskrifter (2018). Tidsskrift for omsorgsforskning . ISSN 2387-5976. 4 (2), s 180 - 181 doi: 10.18261/issn.2387-5984-2018-02-14
  • Dale Bjørg, Arntzen Cathrine, Jacobsen Frode F., Moe Aud, Obstfelder Aud, Skal noen velges bort, Michaelsen? (2018). Agderposten . ISSN 0805-3723.
  • Dale Bjørg, Arntzen Cathrine, Jacobsen Frode F., Moe Aud, Obstfelder Aud, Skal noen velges bort, Michaelsen? (2018). Oppland arbeiderblad . ISSN 0805-5076.
  • Dale Bjørg, Arntzen Cathrine, Jacobsen Frode F., Moe Aud, Obstfelder Aud, Skal noen velges bort, Michaelsen? (2018). Nordlys . ISSN 0805-5440.
  • Arntzen Cathrine, Dale Bjørg, Jacobsen Frode F., Moe Aud, Obstfelder Aud, Skal noen velges bort, Åse? (2018). Dagbladet på nett . ISSN . s 27 - 28

Ekspertområder

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail