0
Hopp til hovedinnhold

Bjørg Dale

Professor

Faglig leder Senter for omsorgsforskning, sør

 
Kontor:
C4060 ( Jon Lilletunsvei 9, Grimstad )

Profesjonsutdannet sykepleier, 1978. Klinisk erfaring som sykepleier og leder i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

PhD i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo, 2009. Tittel på avhandlingen:“Compensatory care.Cross-sectional studies among older home-living care-dependent individuals in southern Norway”

Er ansatt som førsteamanuensis på Institutt for helse- og sykepleievitenskap

Er faglig leder ved Senter for omsorgsforskning, sør.

Faglige interesser

Alderforskning og eldreomsorg

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Helhetlige pasientforløp

Forskningsmetode og -design

Prosjekter

“Self-care and health among older home dwelling people in southern Norway”.

NFR-finansiert forskningsprosjekt (2009-2014).

«Older people in transition» (2012-2016). Samarbeid med HSN, campus Porsgrunn.

«Kommunale helse- og omsorgstjenester – fortsatt «på strekk»?» (2014-2016)

Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

«Forekomst og opplevelse av ensomhet blant eldre hjemmeboende» (2015-forts.)

«Forebyggende hjemmebesøk til eldre på Agder- et oppfølgingsprosjekt» (2013-forts.)

«Studiekvalitet i bachelorutdanningen i sykepleie» (2013-forts)

Vitenskaplige publikasjoner

  • Olsen Rose Mari, Dale Bjørg, Aktuell forskning publisert i andre tidsskrifter (2018). Tidsskrift for omsorgsforskning . ISSN 2387-5976. 4 (1), s 82 - 83 doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2018-01-12
  • Westbye Berit, Dale Bjørg, Helsefremmende hjemmebesøk (2017).
  • Olsen Rose Mari, Dale Bjørg, Aktuell forskning publisert i andre tidsskrifter (2017). Tidsskrift for omsorgsforskning . ISSN 2387-5976. 3 (3), s 262 - 263
  • Frivold Gro, Slettebø Åshild, Heyland Daren, Dale Bjørg, Family members’ satisfaction with care and decision-making in intensive care units and post-stay follow-up needs—a cross sectional survey study (2017). Nursing Open . ISSN 2054-1058. s 1 - 9 doi: 10.1002/nop2.97
  • Frivold Gro, Slettebø Åshild, Dale Bjørg, Relatives’ experiences related to a close family member’s stay in an intensive care unit (2017).
  • Dale Bjørg Et godt og verdig liv - også i eldre år? (2017).
  • Dale Bjørg, Olsen Rose Mari, Aktuell forskning publisert i andre tidsskrifter (2017). Tidsskrift for omsorgsforskning . ISSN 2387-5976. 3 (1), s 71 - 72
  • Dale Jan Gunnar, Dale Bjørg, Implementing a new pedagogy in the nursing curriculum: Bachelor students’ evaluation (2017). Journal of Nursing Education and Practice . ISSN 1925-4040. 7 (12), s 98 - 104 doi: 10.5430/jn
  • Tomstad Solveig Thorbjørnsen, Dale Bjørg, Sundsli Kari, Sævareid Hans Inge, Söderhamn Ulrika, Who often feels lonely? A cross-sectional study about loneliness and its related factors among older home-dwelling people (2017). International Journal of Older People Nursing . ISSN 1748-3735. 12 (4), s - doi: 10.1111/opn.12162
  • Vatnøy Torunn Kitty, Thygesen Elin, Dale Bjørg, Telemedicine to support coping resources in home-living patients diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease: Patients’ experiences (2017). Journal of Telemedicine and Telecare . ISSN 1357-633X. 23 (1), s 126 - 132 doi: 10.1177/1357633X15626854

Ekspertområder

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail