0
Hopp til hovedinnhold

Berit Johannessen

Førsteamanuensis

1.amanuensis

 
Kontor:
I1013 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
8.30-15.30

Underviser i sykepleie, helsefag og folkehelse på bachelor og masternivå.

Prosjekter

Komplementær og alternativ behandling er viktigste interessefelt. Har prosjekter i samarbeid med ansatte i kommunehelsetjenesten hvor vi bl.a. prøver ut eteriske oljer (f.eks. lavendel) på søvnproblemer, aloe vera og te trea på sårbehandling m.m. 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Johannessen, Berit (2008). Komplementær og alternativ behandling- en grunnbok for sykepleiere. Gyldendal Akademisk.
 • Årseth Anne Lene, Johannessen Berit, Vederhus John-Kåre, Oppringning før innleggelse fikk ikke flere ruspasienter til å gjennomføre avgiftning (2018). Sykepleien Forskning . ISSN 1890-2936. doi: 10.4220/Sykepleienf.2018.73348
 • Lystad Geir Ove, Johannessen Berit, Acupuncture and methylphenidate drugs in adults with attention deficit hyperactivity disorder: a pilot study of self-reported symptoms (2018). Complementary Medicine Research . ISSN 2504-2092. 25 (3), s 198 - 200 doi: 10.1159/000476064
 • Johannessen Berit, Helland Sissel Heidi, Øverby Nina Cecilie, Fegran Liv, Bere Elling, "A bumpy road": Kindergarten staff experiences of participation in an intervention to promote healthy diets in toddlers (2018). Appetite . ISSN 0195-6663. 127 s 37 - 43 doi: 10.1016/j.appet.2018.04.008
 • Hovland Olav Johannes, Johannessen Berit, Da begynte jeg å skjønne litt av det". Utvikling av kulturell kompetanse (2018). Sykepleien Forskning . ISSN 1890-2936.
 • Johannessen Berit Dog visits to home dwelling elderly suffering from loneliness (2017).
 • Johannessen Berit, Årseth Anne Lene, ): Drop out prosjektet. Delrapport 5. «Så jeg endte opp med å ikke dra dit da..» Frafall i overganger mellom ARA og private institusjoner. Pasienters erfaringer og årsaker til å ikke møte opp til innleggelse i privat institusjon. – en kvalitativ studie.ARAs forskningsserie 2017, nr. 32. ISBN nr: 978-82-91-19132-4 (2017).
 • Høie Magnhild, Haraldstad Kristin, Rohde Gudrun E., Fegran Liv, Westergren Thomas, Helseth Sølvi, Slettebø Åshild, Johannessen Berit, How school nurses experience and understand everyday pain among adolescents (2017). BMC Nursing . ISSN 1472-6955. 16 (1), doi: 10.1186/s12912-017-0247-x
 • Føreland Anne Marit, Rosenberg Lene, Johannessen Berit, Nurses' experiences using conventional overhead phototherapy versus fibreoptic blankets for the treatment of neonatal hyperbilirubinemia (2016). Journal of Neonatal Nursing . ISSN 1355-1841. 22 (3), s 108 - 114 doi: 10.1016/j.jnn.2016.01.001
 • Engesland Helene, Johannessen Berit, Nurses experiences by using heated humified high flow cannula to premature infants versus nasal continous positive airway pressure (2015). Journal of Neonatal Nursing . ISSN 1355-1841. 22 (1), s 21 - 26 doi: 10.1016/j.jnn.2015.05.005
 • Johannessen Berit, Garvik Gitte, Experiences with the use of complementary and alternative medicine in nursing homes: A focus group study (2016). Complementary Therapies in Clinical Practice . ISSN 1744-3881. 23 s 136 - 140 doi: 10.1016/j.ctcp.2015.04.003

Sist endret: 28.10.2018 10:10

Send studiet på mail