0
Hopp til hovedinnhold

Berit Johannessen

Førsteamanuensis

1.amanuensis

 
Kontor:
I1013 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
8.30-15.30

Underviser i sykepleie, helsefag og folkehelse på bachelor og masternivå.

Prosjekter

Komplementær og alternativ behandling er viktigste interessefelt. Har prosjekter i samarbeid med ansatte i kommunehelsetjenesten hvor vi bl.a. prøver ut eteriske oljer (f.eks. lavendel) på søvnproblemer, aloe vera og te trea på sårbehandling m.m. 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Johannessen Berit, Helland Sissel Heidi, Øverby Nina Cecilie, Fegran Liv, Bere Elling, "A bumpy road": Kindergarten staff experiences of participation in an intervention to promote healthy diets in toddlers (2018). Appetite . ISSN 0195-6663. 127 s 37 - 43 doi: 10.1016/j.appet.2018.04.008
 • Lystad Geir Ove, Johannessen Berit, Acupuncture and methylphenidate drugs in adults with attention deficit hyperactivity disorder: a pilot study of self-reported symptoms (2018). Complementary Medicine Research . ISSN 2504-2092. 25 (3), s 198 - 200 doi: 10.1159/000476064
 • Hovland Olav Johannes, Johannessen Berit, Da begynte jeg å skjønne litt av det". Utvikling av kulturell kompetanse (2018). Sykepleien Forskning . ISSN 1890-2936.
 • Årseth Anne Lene, Torjusen Erik, Johannessen Berit, Så jeg endte opp med å ikke dra dit, da" Pasienters erfaringer og årsaker til ikke å møte opp til innleggelse i privat institusjon innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (2018). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707.
 • Høie Magnhild, Haraldstad Kristin, Rohde Gudrun E., Fegran Liv, Westergren Thomas, Helseth Sølvi, Slettebø Åshild, Johannessen Berit, How school nurses experience and understand everyday pain among adolescents (2017). BMC Nursing . ISSN 1472-6955. 16 (1), doi: 10.1186/s12912-017-0247-x
 • Johannessen Berit, Garvik Gitte, Experiences with the use of complementary and alternative medicine in nursing homes: A focus group study (2016). Complementary Therapies in Clinical Practice . ISSN 1744-3881. 23 s 136 - 140 doi: 10.1016/j.ctcp.2015.04.003
 • Engesland Helene, Johannessen Berit, Nurses experiences by using heated humified high flow cannula to premature infants versus nasal continous positive airway pressure (2015). Journal of Neonatal Nursing . ISSN 1355-1841. 22 (1), s 21 - 26 doi: 10.1016/j.jnn.2015.05.005
 • Føreland Anne Marit, Rosenberg Lene, Johannessen Berit, Nurses' experiences using conventional overhead phototherapy versus fibreoptic blankets for the treatment of neonatal hyperbilirubinemia (2016). Journal of Neonatal Nursing . ISSN 1355-1841. 22 (3), s 108 - 114 doi: 10.1016/j.jnn.2016.01.001
 • Sjuls Marianne, Johannessen Berit, Foreldres opplevelser i intensivavdelingen (2015). Sykepleien Forskning . ISSN 1890-2936. (3), s 248 - 255 doi: 10.4220/Sykepleienf.2015.55027
 • Ulleberg Anne Margrethe, Johannessen Berit, Fysioterapeuters erfaringer med bruk av fysisk aktivitet til eldre deprimerte (2015). Nordisk tidsskrift for helseforskning . ISSN 1504-3614. 11 (2), s 32 - 42 doi: 10.7557/14.3711
 • Hovland Olav Johannes, Johannessen Berit, What characterizes Norwegian nursing students’ reflective journals during clinical placement in an African country? (2015). International Journal of Africa Nursing Sciences . ISSN 2214-1391. 2 s 47 - 52 doi: 10.1016/j.ijans.2015.03.003
 • Rabben Jannicke, Johannessen Berit, Å være pårørende når alternativ behandling tas i bruk i "kampen mot kreft" (2015). Nordisk tidsskrift for helseforskning . ISSN 1504-3614. 11 (1), s 104 - 121
 • Johannessen Berit, Hovland Olav Johannes, Steen June Jacobsen, Topics Norwegian Nursing Students are Concerned with during Clinical Placement in an African Country: Analysis of Reflective Journals (2014). International journal for human caring . ISSN 1091-5710. 18 (3), s 7 - 14
 • Johannessen Berit How do nurses experience the use of aromatherapy with lavender in the care of residents with dementia suffering from disturbed sleep patterns? An action research study (2013). Complementary Therapies in Clinical Practice . ISSN 1744-3881. 19 (4), s 209 - 213 doi: 10.1016/j.ctcp.2013.01.003
 • Johannessen Berit, Hallandvik Jan Erik, Steen June Jacobsen, Hvilke ønsker har eldre med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn for sin alderdom i Norge? (2013). Nordisk tidsskrift for helseforskning . ISSN 1504-3614. 8 (2), s 30 - 44
 • Årseth Anne Lene, Johannessen Berit, Opplevelsene av å få og leve med en psykiatrisk diagnose (2013). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 10 (1), s 25 - 35
 • Skjørestad Siri Merete, Johannessen Berit, The relationship between persons with mental health problems and their dogs: A qualitative study within a nursing perspective (2013). Journal of Nursing Education and Practice . ISSN 1925-4040. 3 (1), s 130 - 137 doi: 10.5430/jnep.v3n1p130
 • Johannessen Berit, Skagestad Ingjerd Karin, Bergkåsa Anne Mari, Food as medicine in psychiatric care: Which profession should be responsible for imparting knowledge and use of omega-3 fatty acids in psychiatry (2011). Complementary Therapies in Clinical Practice . ISSN 1744-3881. 17 (2), s 107 - 112 doi: 10.1016/j.ctcp.2010.08.001
 • Johannessen Berit Realization and Development of Self in CAM nurses and CAM Treatment: A qualitative study (2011). International journal for human caring . ISSN 1091-5710. vol 15 (2), s 14 - 20
 • Johannessen Berit Holisme i sygepleje, alternativ behandling og nyreligiøsitet (2009). Klinisk Sygepleje . ISSN 0902-2767. 23 (4), s 22 - 33
 • Johannessen Berit Why do Norwegian nurses leave the public health service to practice CAM? (2009). Complementary Therapies in Clinical Practice . ISSN 1744-3881. 15 (3), s 147 - 151
 • Johannessen Berit helhetstenknig i norsk sykelpeierutdanning- utviklingstrekk i etterkrigstiden (2006). Norsk tidsskrift for sykepleieforskning . ISSN 1501-4754.
 • Johannessen Berit Norwegian Nurses´ Choice to work with Alternative/Complementary Therapy: How Will this Affect their Professional Identity ? (2004). International journal for human caring . ISSN 1091-5710. 8 (2),
 • Johannessen Berit Sykepleie,kulturvitenskap og nær døden-opplevelser (2002). Norsk tidsskrift for sykepleieforskning . ISSN 1501-4754.
 • Johannessen Berit Pasienters reise inn i døden : "nær døden" - opplevelser som kilde til kunnskap for sykepleieren (1998).
 • Johannessen, Berit (2008). Komplementær og alternativ behandling- en grunnbok for sykepleiere. Gyldendal Akademisk.
 • Lystad Geir Ove, Johannessen Berit, Acupuncture and methylphenidate drugs in adults with attention deficit hyperactivity disorder: a pilot study of self-reported symptoms (2018). Complementary Medicine Research . ISSN 2504-2092. 25 (3), s 198 - 200 doi: 10.1159/000476064
 • Johannessen Berit, Helland Sissel Heidi, Øverby Nina Cecilie, Fegran Liv, Bere Elling, "A bumpy road": Kindergarten staff experiences of participation in an intervention to promote healthy diets in toddlers (2018). Appetite . ISSN 0195-6663. 127 s 37 - 43 doi: 10.1016/j.appet.2018.04.008
 • Hovland Olav Johannes, Johannessen Berit, Da begynte jeg å skjønne litt av det". Utvikling av kulturell kompetanse (2018). Sykepleien Forskning . ISSN 1890-2936.
 • Årseth Anne Lene, Torjusen Erik, Johannessen Berit, Så jeg endte opp med å ikke dra dit, da" Pasienters erfaringer og årsaker til ikke å møte opp til innleggelse i privat institusjon innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (2018). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707.
 • Johannessen Berit Dog visits to home dwelling elderly suffering from loneliness (2017).
 • Johannessen Berit, Årseth Anne Lene, ): Drop out prosjektet. Delrapport 5. «Så jeg endte opp med å ikke dra dit da..» Frafall i overganger mellom ARA og private institusjoner. Pasienters erfaringer og årsaker til å ikke møte opp til innleggelse i privat institusjon. – en kvalitativ studie.ARAs forskningsserie 2017, nr. 32. ISBN nr: 978-82-91-19132-4 (2017).
 • Høie Magnhild, Haraldstad Kristin, Rohde Gudrun E., Fegran Liv, Westergren Thomas, Helseth Sølvi, Slettebø Åshild, Johannessen Berit, How school nurses experience and understand everyday pain among adolescents (2017). BMC Nursing . ISSN 1472-6955. 16 (1), doi: 10.1186/s12912-017-0247-x
 • Føreland Anne Marit, Rosenberg Lene, Johannessen Berit, Nurses' experiences using conventional overhead phototherapy versus fibreoptic blankets for the treatment of neonatal hyperbilirubinemia (2016). Journal of Neonatal Nursing . ISSN 1355-1841. 22 (3), s 108 - 114 doi: 10.1016/j.jnn.2016.01.001
 • Engesland Helene, Johannessen Berit, Nurses experiences by using heated humified high flow cannula to premature infants versus nasal continous positive airway pressure (2015). Journal of Neonatal Nursing . ISSN 1355-1841. 22 (1), s 21 - 26 doi: 10.1016/j.jnn.2015.05.005
 • Johannessen Berit, Garvik Gitte, Experiences with the use of complementary and alternative medicine in nursing homes: A focus group study (2016). Complementary Therapies in Clinical Practice . ISSN 1744-3881. 23 s 136 - 140 doi: 10.1016/j.ctcp.2015.04.003

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail