0
Hopp til hovedinnhold

Berit Johannessen

Førsteamanuensis

1.amanuensis

 
Kontor:
I1013 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
8.30-15.30

Underviser i sykepleie, helsefag og folkehelse på bachelor og masternivå.

Prosjekter

Komplementær og alternativ behandling er viktigste interessefelt. Har prosjekter i samarbeid med ansatte i kommunehelsetjenesten hvor vi bl.a. prøver ut eteriske oljer (f.eks. lavendel) på søvnproblemer, aloe vera og te trea på sårbehandling m.m. 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Hustad, Jørn; Johannessen, Berit; Fossum, Mariann; Hovland, Olav Johannes (2019). Nursing students' transfer of learning outcomes from simulation-based training to clinical practice: A focus-group study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955.
 • Johannessen, Berit; Helland, Sissel Heidi; Øverby, Nina Cecilie; Fegran, Liv; Bere, Elling (2018). "A bumpy road": Kindergarten staff experiences of participation in an intervention to promote healthy diets in toddlers. Appetite. ISSN: 0195-6663. 127s 37 - 43. doi:10.1016/j.appet.2018.04.008.
 • Lystad, Geir Ove; Johannessen, Berit (2018). Acupuncture and methylphenidate drugs in adults with attention deficit hyperactivity disorder: a pilot study of self-reported symptoms. Complementary Medicine Research. ISSN: 2504-2092. 25 (3). s 198 - 200. doi:10.1159/000476064.
 • Johannessen, Berit (2018). Besøkshund til eldre på sykehjem. Antrozoologi. Samspill mellom dyr og menneske. ISBN: 978-82-15-028538. Universitetsforlaget. kap 13. s 167 - 175.
 • Hovland, Olav Johannes; Johannessen, Berit (2018). Da begynte jeg å skjønne litt av det". Utvikling av kulturell kompetanse. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. doi:10.4220/Sykepleienf.2018.73782.
 • Johannessen, Berit (2018). Hund som helsefremmende relasjon for mennesker med psykiske lidelser. Antrozoologi. Samspill mellom dyr og menneske. ISBN: 978-82-15-028538. Universitetsforlaget. kap.12. s 159 - 166.
 • Årseth, Anne Lene; Johannessen, Berit; Vederhus, John-Kåre (2018). No increase in in-patient detoxification completion rates following pre-hospital telephone intervention. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. s 1 - 16. doi:10.4220/Sykepleienf.2018.73348.
 • Gundersen, Ellen Dahl; Johannessen, Berit (2018). What motivates arrangements of dog visits in nursing homes? Experiences by dog handlers and nurses. Complementary Therapies in Clinical Practice. ISSN: 1744-3881. 31s 104 - 110. doi:10.1016/j.ctcp.2018.02.007.
 • Høie, Magnhild; Haraldstad, Kristin; Rohde, Gudrun E.; Fegran, Liv; Westergren, Thomas; Helseth, Sølvi; Slettebø, Åshild; Johannessen, Berit (2017). How school nurses experience and understand everyday pain among adolescents. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 16 (1). doi:10.1186/s12912-017-0247-x.
 • Johannessen, Berit; Garvik, Gitte (2016). Experiences with the use of complementary and alternative medicine in nursing homes: A focus group study. Complementary Therapies in Clinical Practice. ISSN: 1744-3881. 23s 136 - 140. doi:10.1016/j.ctcp.2015.04.003.
 • Engesland, Helene; Johannessen, Berit (2015). Nurses experiences by using heated humified high flow cannula to premature infants versus nasal continous positive airway pressure. Journal of Neonatal Nursing. ISSN: 1355-1841. 22 (1). s 21 - 26. doi:10.1016/j.jnn.2015.05.005.
 • Føreland, Anne Marit; Rosenberg, Lene; Johannessen, Berit (2016). Nurses' experiences using conventional overhead phototherapy versus fibreoptic blankets for the treatment of neonatal hyperbilirubinemia. Journal of Neonatal Nursing. ISSN: 1355-1841. 22 (3). s 108 - 114. doi:10.1016/j.jnn.2016.01.001.
 • Sjuls, Marianne; Johannessen, Berit (2015). Foreldres opplevelser i intensivavdelingen. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. (3). s 248 - 255. doi:10.4220/Sykepleienf.2015.55027.
 • Ulleberg, Anne Margrethe; Johannessen, Berit (2015). Fysioterapeuters erfaringer med bruk av fysisk aktivitet til eldre deprimerte. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 11 (2). s 32 - 42. doi:10.7557/14.3711.
 • Hovland, Olav Johannes; Johannessen, Berit (2015). What characterizes Norwegian nursing students’ reflective journals during clinical placement in an African country?. International Journal of Africa Nursing Sciences. ISSN: 2214-1391. 2s 47 - 52. doi:10.1016/j.ijans.2015.03.003.
 • Rabben, Jannicke; Johannessen, Berit (2015). Å være pårørende når alternativ behandling tas i bruk i "kampen mot kreft". Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 11 (1). s 104 - 121.
 • Johannessen, Berit; Hovland, Olav Johannes; Steen, June Jacobsen (2014). Topics Norwegian Nursing Students are Concerned with during Clinical Placement in an African Country: Analysis of Reflective Journals. International journal for human caring. ISSN: 1091-5710. 18 (3). s 7 - 14.
 • Johannessen, Berit (2013). How do nurses experience the use of aromatherapy with lavender in the care of residents with dementia suffering from disturbed sleep patterns? An action research study. Complementary Therapies in Clinical Practice. ISSN: 1744-3881. 19 (4). s 209 - 213. doi:10.1016/j.ctcp.2013.01.003.
 • Johannessen, Berit; Hallandvik, Jan Erik; Steen, June Jacobsen (2013). Hvilke ønsker har eldre med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn for sin alderdom i Norge?. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 8 (2). s 30 - 44.
 • Årseth, Anne Lene; Johannessen, Berit (2013). Opplevelsene av å få og leve med en psykiatrisk diagnose. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 10 (1). s 25 - 35.
 • Skjørestad, Siri Merete; Johannessen, Berit (2013). The relationship between persons with mental health problems and their dogs: A qualitative study within a nursing perspective. Journal of Nursing Education and Practice. ISSN: 1925-4040. 3 (1). s 130 - 137. doi:10.5430/jnep.v3n1p130.
 • Johannessen, Berit; Skagestad, Ingjerd Karin; Bergkåsa, Anne Mari (2011). Food as medicine in psychiatric care: Which profession should be responsible for imparting knowledge and use of omega-3 fatty acids in psychiatry. Complementary Therapies in Clinical Practice. ISSN: 1744-3881. 17 (2). s 107 - 112. doi:10.1016/j.ctcp.2010.08.001.
 • Johannessen, Berit (2011). Realization and Development of Self in CAM nurses and CAM Treatment: A qualitative study. International journal for human caring. ISSN: 1091-5710. vol 15 (2). s 14 - 20.
 • Johannessen, Berit (2009). Holisme i sygepleje, alternativ behandling og nyreligiøsitet. Klinisk Sygepleje. ISSN: 0902-2767. 23 (4). s 22 - 33.
 • Johannessen, Berit (2009). Why do Norwegian nurses leave the public health service to practice CAM?. Complementary Therapies in Clinical Practice. ISSN: 1744-3881. 15 (3). s 147 - 151.
 • Johannessen, Berit (2006). helhetstenknig i norsk sykelpeierutdanning- utviklingstrekk i etterkrigstiden. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. ISSN: 1501-4754.
 • Johannessen, Berit (2004). Norwegian Nurses´ Choice to work with Alternative/Complementary Therapy: How Will this Affect their Professional Identity ?. International journal for human caring. ISSN: 1091-5710. 8 (2).
 • Johannessen, Berit (2002). Sykepleie,kulturvitenskap og nær døden-opplevelser. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. ISSN: 1501-4754.
 • Johannessen, Berit (1998). Pasienters reise inn i døden : "nær døden" - opplevelser som kilde til kunnskap for sykepleieren. En reise i pasienters og sykepleieres verdener. Tano Aschehoug. faglig_bok_forlag. s 210 - 237.
 • Johannessen, Berit (2008). Komplementær og alternativ behandling- en grunnbok for sykepleiere. Gyldendal Akademisk.
 • Ebitu, Anne Katrine S; Fegran, Liv; Hovland, Olav Johannes; Johannessen, Berit; Haraldstad, Kristin (2018). The Banana project- A qualitative study of parents and teachers experiences of pre-school children participating in a banana project at a pre-school in TZ.
 • Hovland, Olav Johannes; Johannessen, Berit (2018). Nursing students attending an exchange program at TICC and their development of cultural competence.
 • Dalsmo, Ingrid Espegren; Haraldstad, Kristin; Johannessen, Berit; Hovland, Olav Johannes; Fegran, Liv (2018). School drop-outs and health-promotion campaigns in Tanga-region, Tanzania.
 • Hovland, Olav Johannes; Opsal, Anne; Johannessen, Berit (2018). How do authorities, health professionals and others perceive and experience the Norwegian nursing students' participation in a local health service in Tanzania? An ethnographic fieldwork.
 • Kiland, Charlotte; Haraldstad, Kristin; Hovland, Olav Johannes; Chiduo, Mercy Grace; Johannessen, Berit (2018). Protocol for a qualitative study of cross-cultural knowledge transfer among participants in a public health campaign.

Sist endret: 28.10.2018 10:10

Send studiet på mail