Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Beate Strøm Johansen

Forsker

Forsker, zoolog. Slettsnok-forskning. Tidligere forskning på grevling og piggsvin.

 
Kontor:
1 ( Gimleveien 23, Kristiansand )

1982-1983: Lycee Alain Chartier in Bayeux, Normandie

1980-1984: Fagerborg vgs, Oslo

1984-1986:Università degli Studi di Torino (Italia), Science naturali

1986-1990: Universitetet i Oslo, Biologisk institutt

1990-1993: NTNU, hovedfag (master) i etologi (zoologi):

Grevling (metode: radiotelemetri)

1993-1994: jobb for Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim

1994-1995: NTNU PhD-studie: Etologi, Økologi hos piggsvin

(Metode: Radiotelemetri), veileder for masterstudent på piggsvinprosjektet.

Engasjert ved UNEP/ GRID-Arendal 1995-1997. Jobbet med internettsider og, prosjektstyring

Høgskolelektor ved HiA (Høgskolen i Agder, nåværende UiA) vårsemesteret 1998, underviste i naturfag for førskolelærerstudentene

Lektor i vgs skoleåret 1998-1999; underviste i naturfag, matematikk og humanbiologi

Høgskolelektor ved HiA skoleåret 1999-2000, underviste i naturfag for førskolelærerstudentene

2000-2002 Kunst- og håndverk,avd Arendal, 2 halvårsenheter deltid.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), HiA, 2000

2001-2002: Taxidermistutdanning (privatist), Søgne vgs

Nåværende jobb:

Naturmuseum og botanisk hage, Universitetet i Agder:

Museumspedagog, zoolog · 2002 - 2018,

forsker zoologi 2018 - dags dato 

Profesjonelle ferdigheter/ spesialiteter:

Forskning

forskningsprosjekt på slettsnok (Coronella austriaca) - pågående

Tidligere forskning på piggsvin/Erinaceus europaeus) og grevling (meles meles)

Undervisning

Har tidligere hatt undervisning av skoleklasser og barnehager i Naturmuseets regi. Nå foregår undervisning i form av veiledning av studenter, foredrag, blogg, facebook, besvare publikumshenvendelser, lage mindre utstillinger og naturquizer.

Arbeidserfaring

Frivillig assistent ved Dyreavdelingen, Biologisk institutt, UiO i perioden 1980-82.

Frivillig assistent/dyrevokter i Zoologisk hage, Torino, Italia i perioden september 1984 - april 1985.

Budeie i Vico Canavese, Valchiusella, Italia i perioden april - september 1985.

Engasjert ved Biologisk bibliotek, UiO, i vår-og høstsemesteret 1987.

Engasjert 2 uker ved skoletjenesten på Zoologisk museum, UiO, mai 1988.

Engasjert av Mycoteam AS, Oslo, i perioden mai - august 1988 og 1989.

Engasjert som instruktør/hjelpelærer ved 2 fjellfeltkurs for BIO 101, UiO, sommeren 1989, med særlig ansvar for vertebratdelen.

Engasjert ved NINA's grevlingprosjekt, med blandt annet innsamling og autopsi av fallvilt.

Engasjert av NINA ved Hanne Christensen til registrering av oter i Østfold fylke i 2 uker høsten 1989.

Ansatt som Conference staff ved Norway/UNEP Expert Conference on Biodiversity i Trondheim 24.05-28.05 1993

Ansatt som konsulent ved Landøkologisk avdeling ved Direktoratet for naturforvaltning (DN) 01.06-30.03 1993/94.

Engasjert ved Zoologisk institutt, Universitetet i Trondheim høsten 1994 som kollokvieleder og sensur av eksamensoppgaver.

Faglig veileder for hovedfagsstudent Hanne Mari Sæther 1995 og 1996. Jeg eksaminerte under hennes hovedfagseksamen 17.01.1997

Arrangerte "First International Hedgehog Workshop" i Arendal 25.04-28.04 1996 med påfølgende ekskursjon til 01.05.1996. Det var totalt 15 deltakere fra 9 ulike land. Zoologisk institutt var faglig institusjon bak seminaret i Arendal.

Initiativtaker til dannelsen av "EHRG", European Hedgehog Research Group 1996. (http://www.ngo.grida.no/ngo/hedgehog). Jeg har laget hjemmesida til EHRG

Engasjert hos UNEP/GRID-Arendal november 1995 til 1. desember 1996.  Engasjert på nytt fra mai 1997 til desember 1997.

Invitert som observatør på biologisk feltkurs for lærere og forvaltere på Tomb landbruksskole, Råde i Østfold, sommer 1995.

Arrangerte feltkurs i biologisk mangfold for lærere og naturforvaltere i Arendal 08.08.-11.08 1996, i regi av Norsk Biologforening (BIO) (vedlegg nr. 24).

Medarrangør av "Second International Hedgehog Workshop" i Wien, Østerrike, 18.08.-19.08. 1997.

Initiativtaker til dannelsen av Norsk Zoologisk Forening (NZF) - avdeling Aust-Agder høsten 1995. Har fungert som leder av lokallaget siden starten.

Fylkeskontakt for "Prosjekt Pattedyratlas" i Aust-Agder fylke siden 1995/6.

Fylkeskontakt for BIO (Norsk Biologforening) i Aust-Agder siden 1996.

Invitert til å holde foredrag om grevling i Dyrebeskyttelsen i Trondheim 1993.

Invitert til å holde foredrag om grevling i NZF-Kristiansandsavdelinga høsten 1996.

Invitert til å holde foredrag om piggsvin i NZF-Oslo og Akershus lokalavdeling april 1997. 

Invitert til å holde foredrag om reptiler (hadde med levende slanger og øgler) i september 2003 både i NZF avdeling Kristiansand og i NZF avdeling Aust-Agder

 Invitert til å holde foredrag om grevling i Justøy velforening oktober 2003

Invitert til å holde foredrag om grevling i NZF avdeling Aust-Agder februar 2004

Faglig konsulent for grevling-kapitlet i boka “Den vilda staden” av Stefan Casta og    Staffan Ullstršm.

Faglig konsulent for piggsvin-kapitlet i Viggo Ree's bok "Dyrenes barn".

Forfatter av “Barnas bok om piggsvin" Damm & Søn AS,  juni 2000.             Bokanmeldelse i BIOLOG 1-2001 av Line Stabell.

Invitert til å skrive et kapittel om norsk piggsvinforskning i boka “Brennpunkt      Natur 1998/99” redigert av Karl H. Brox (Tapir forlag). Utkom oktober 1998.

"Fakta-ark om piggsvin" for NZF på oppdrag fra DN (Dir. for naturforv.) 1997/98.

Kontinuerlig samarbeid med forsker Dag Dolmen om amfibie/reptil-undersøkelser i Aust-Agder fra 1996 og framover. Samarbeid med Dag Dolmen om laging av web-sider om amfibie/reptil-gruppa NFHF under NZF’s hovedside. Var med på funnet av Damfrosk (Rana lessonae) i juni 1996 og har vært med Dag Dolmen på årlige registreringer, samt har foretatt egne undersøkelser etter nye lokaliteter. Jeg har deltatt på og arrangert norske herptiltreff.

Kontinuerlig samarbeid med europeiske piggsvinforskere om felles   piggsvinprosjekter.

Valgt inn i hovedstyret i Norsk Zoologisk Forening på årsmøtet 2. mai 1998.

Høgskolelektor i naturfag i 50% stilling ved HiA avd. Arendal 1.januar til 30.juni 1998.

Instruktør på biologisk feltkurs “Biologisk mangfold i praksis” på Tomb landbruksskole, Råde i Østfold, 4-7 august 1998.

Engasjert av Sør-Norsk Økosenter for å gjøre amfibie-inventering i en del av den nye E-18 traseen gjennom Aust-Agder våren 1999. Se Kiland m.fl. 1999 .

Lektor i humanbiologi, naturfag og matematikk, Frivoll vgs. skoleåret 98/99

Lektor i naturfag og matematikk, Holt landbruksskole, skoleåret 98/99

Kveldsundervisning (lektor) i humanbiologi ved Folkeuniv. i Arendal, vår 1999.

Høgskolelektor i naturfag ved Høgskolen i Agder, ett års vikariat 1.august 1999 - 30.juli 2000.

Sørlandske Lærerstevne 2002; endagskurs i spor og sportegn 18.10.02.

HiA’s kurssenter; endagskurs i spor og sportegn for førskolelærere 20.09.02

Jappa skole; endagskurs i spor og sportegn for alle lærere ved skolen 01.11.02

Engasjert av Norges veterinærinstitutt på piggsvin/salmonella-prosjektet september 1997 (Østfold), 1999 (Stavanger og Trøndelag) og 2000 (Bergen)

Engasjert av NTNU for piggsvin-internettprosjektet i 3 år 1998-2001 (Peter von Marion ved PLU, NTNU, Bjørn Larsson og Dag Dolmen ved VM, NTNU, Olaug Vetti Kvam ved Nettverk for miljølære ved UiB og Beate S Johansen som fagzoolog).

Engasjert ved Agder naturmuseum og botaniske hage 2002-2004 der jeg har virket i 50% stilling som museumspedagog og 50% stilling som zoolog/taxidermist. Fast stilling i 50% som museumspedagog fra 2004 (vedlegg nr. 31, 2 sider). Fast stilling i 100% stilling fra 1. mai 2009.

Arrangør av Norsk Herptiltreff i Krsand/Sørlandet 23-26 juni 2005

Innleid som kursholder av Den Norske Turistforening Barnas Turlag, skoleseminar på Nesodden,4. oktober 2007 (sportegn, gipsavstøpning, liv i fjæra).

 Arrangert lærerkurs i «Rullesteinssmykker» i regi av Sørlandske lærerstevne, på Agder naturmuseum.

Har hatt opplæring av andre museumspedagoger ved andre museer i mine undervisningsopplegg: sportegnsløype, tresorter, metalldyr, fisketrykk. Disse undervisningsoppleggene er brukt av andre museer, og noen er nå faste opplegg ved andre museer (spesielt metalldyr og fisketrykk).

Lærerkurs for Øvre Slettheia skole med tema «ekorn» høsten 2010, siden skolen har ekorn som logo.

Elg-tegnekonkurranse for alle skoler. Ble stor utstilling på ANM, med kåring av vinnere på Førjulsstemning høsten 2012.

Sommerverksted i 2010 og 2011, en uke i sommerferien for 12 barn, ved ANM, 

Blogg: museumspedagogisk bloggside. Har lagt ut beskrivelse av flere undervisningsopplegg der. Er adm for bloggen til Norsk Zoologisk Forening Sørlandsavdelingen, Sjøpattedyrgruppa til NZF og Kristiansand Tegnegruppe. Har fått opprettet Naturmuseet egen blogg på UiA og på Forskning.no.

Faglige interesser

Zoology, økologi, etologi, naturvern, Herptologi, Slettsnok (Coronella austriaca), Piggsvin (Erinaceus europaeus), grevling (Meles meles).

Prosjekter

Forskningsprosjekt på slettsnok Coronella austriaca 2018 - pågående.

Veileder for bachelorstudenter i biologi, UiA - pågående.

Ekspertgruppa Herpetologi  revisjon av ny norsk Rødliste 2020 -pågående

Leksikonforfatter for Store Norske Leksikon (SNL) på nett - pågående

TIDLIGERE PROSJEKTER:

Kartlegging av grevlinghi i Oslo kommune, lage folder om grevling i byen (Grevlingfolder for Oslo kommune: Johansen, B.S. & Pedersen, Å. 2001).

Kartlegging av piggsvin i Oslo kommune.

*Engasjert ved NTNU på piggsvin & grevling internettprosjekt i 3 år: Et dynamisk internettprosjekt for kartlegging av piggsvin og grevling rettet mot grunnskolene i Trondheim. Dette var et samarbeid mellom NTNU; Plu og Vitenskapsmuseet i Trondheim, Nettverk for miljølære i Bergen, og zoolog Beate Strøm Johansen – som ”ekspert” på piggsvin og grevling betjente jeg ”Spør en forsker”- sidene der barn sendte inn spørsmål om dyr og fikk svar av forskeren.

*Engasjert av Norges veterinærinstitutt på piggsvin/salmonella-prosjektet september 1997 (Østfold), 1999 (Stavanger og Trøndelag) og 2000 (Bergen).

*Arrangør av Biologisk Feltkurs for lærere og forvaltere i regi av Bio (Norsk Biologforening) 1996. Instruktør på biologisk feltkurs “Biologisk mangfold i praksis” på Tomb landbruksskole, Råde i Østfold, 4-7 august 1998.

*Lærerkurs (3 stk) i spor og sportegn i regi av Jappa skole på Guribo (01.11.02), HiAs kurssenter  (20.09.02) og Sørlandets lærerstevne (18.10.02). Lærerkurs for Øvre Slettheia skole med tema «ekorn» høsten 2010, siden skolen har ekorn som logo. Har siden holdt flere lærerkurs i jobben som museumspedagog.

*Initiativtaker til å danne den Europeiske piggsvin-forskergruppen EHRG. Arrangør av First EHRG symposium 1996 i Arendal. Laget og betjente internettsidene for EHRG de første årene. Har deltatt på de fleste EHRG-symposiene siden.

*Initiativtaker og leder av Norsk Zoologisk Forenings (NZF) avdeling Aust-Agder fra 1996. Aktiviteten rettet mot barnefamilier og et bredt publikum. I hovedstyret i NZF 1998-2004.

* Er initiativtaker til spalten; ”10 zoologiske spørsmål og svar ” i tidsskriftet FAUNA (Norsk Zoologisk Forening).

*Engasjert av Sør-Norsk Økosenter for å gjøre amfibie-inventering i en del av den nye E-18 traseen gjennom Aust-Agder våren 1999.  Kiland m.fl. 1999.

CD: Naturvernforbundet "Ville naboer" (intervju om grevling).

TV:"Ut i naturen" 1992 - om hovedfagsarbeidet på grevling i Trondheim.

TV:"Norge Rundt" 1995 - om doktorgradsarbeidet på piggsvin i Trondheim.

TV: "Ut i naturen" 2019 - om piggsvinene på Ulvøya, Oslo.

Utallige avisreportasjer, ukebladreportasjer og radiointervjuer om grevling og piggsvin, samt om amfibier og reptiler. Gjør fortsatt intervjuer i media i jobben ved Naturmuseum og botanisk hage, UiA,, flere ganger i året.

TV: «Ut i naturen» 2019 (desember) – om piggsvin på Ulvøya, Oslo.

Utvalgte publikasjoner

se Cristin

Allmenn formidling

Barnas bok om piggsvin. Damm&Søn 2000.

Leksikonforfatter for SNLs nettleksikon (Store Norske leksikon på nett).

Besvarer publikumshenvendelser innen temaer som piggsvin, grevling, amfibier, reptiler. Henviser videre til andre eksperter ved behov.

Citizen science-prosjekter på kartlegging av slettsnok, kartlegging av melanisme hos reptiler, og kartlegging av piggsvin. 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Johansen, Beate Strøm; Høines, Geir Inge (2023). Mass bathing in the slow worm Anguis fragilis. The Herpetological Bulletin. ISSN: 1473-0928. 165s 24 - 26. doi:10.33256/hb165.2426.
 • Strand, Leif Åge; Måseide, Heini T.S.; Gaupeland, Stian; Johansen, Beate Strøm; Slettan, Audun (2022). Great crested newt Triturus cristatus, smooth newt Lissotriton vulgaris, and other amphibians in an acidified area of southern Norway surveyed using eDNA and other methods. The Herpetological Bulletin. ISSN: 1473-0928. 161 (161). s 5 - 11. doi:10.33256/hb161.511.
 • Johansen, Beate Strøm; Sørensen, Pål; Nyberg, Svein Olav Glesaaen (2022). Mating activity and parturition of the smooth snake Coronella austriaca in Norway. The Herpetological Bulletin. ISSN: 1473-0928. 160s 13 - 18. doi:10.33256/hb160.1318.
 • Johansen, Beate Strøm; Flaatten, Øystein (2021). Oophagy in the Smooth snake Coronella austriaca – first photographic record of bird egg predation. The Herpetological Bulletin. ISSN: 1473-0928. 157s 35 - 36. doi:10.33256/hb157.3536.
 • Pedersen, Åshild Ø; Johansen, Beate Strøm; Sandås, Kjell (2002). Kartlegging av grevlinghi Meles meles i Oslo.. Fauna. ISSN: 0014-8881. 55 (1). s 22 - 31.
 • Johansen, Beate Strøm; Kooij, Jeroen van der; Breistøl, Arild; Ergon, Torbjørn; Lislevand, Terje; Rognes, Knut (1997). Fjellrotte funnet i Agderfylkene. Fauna. ISSN: 0014-8881. 50 (4). s 176 - 177.
 • Johansen, Beate Strøm (1995). Atlas over piggsvin i Norge 1980-1995.. Fauna. ISSN: 0014-8881. 48 (4). s 204 - 207.
 • Borge, Synnøve; Brech, Nora; Johansen, Beate Strøm (2021). Grevling. Fagkonsulent: Beate Strøm Johansen. ISBN: 978-82-05-54540-3. Gyldendal Norsk Forlag AS - Gyldendal Barn & Ungdom. s 40.
 • Johansen, Beate Strøm (2000). Barnas bok om piggsvin. Serie: Damms norske natur-hobbybøker. ISBN: 9788251789417. N.W. Damm & Sønn ASA. s 43.
 • Johansen, Beate Strøm; Sørensen, Pål; Nyberg, Svein Olav Glesaaen (2023). Earlier parturition date with warmer summers for smooth snakes (Coronella austriaca) in Norway.
 • Sætre, Sjur; Johansen, Beate Strøm (2023). Grevlingen er ikke farlig.
 • Johansen, Beate Strøm (2022). Slik forsker jeg på Slettsnok!.

Sist endret: 8.11.2022 08:11