0
Hopp til hovedinnhold

Aslaug Kristiansen

Professor

Professor i pedagogikk

 
Kontor:
E1063A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale
E - post: aslaug.kristiansen@uia.no Telefon: 38141235 Institutt for pedagogikk Fakultetet for humaniora og pedagogikk

Forskning

Teoretiske arbeider om lærerrollen, tillit, etikk og verdier, stillhet og dialog i ulike profesjonelle samarbeidsrelasjoner. 

Demokrati og demokrati opplæring: Hvordan kan lærerne og skolen møte anti-humane holdninger og polariseriende idelologier? 

 

Undervisning

Pedagogikk og profesjonsteori (master)

Lærerrollen, dialog, etikk og tillit i undervisning og i samarbeid.

Undervisningstemaer under utvikling: Demokratiopplæring, antisemittisme, rasisme og ekstremisme - hvordan undervise i disse temaene? 

Faglige interesser

Pedagogisk teori. Lærerprofesjonen, tverrprofesjonelt samarbeid og undervisning med en særlig interesse for dialog, verdiformidling, tillit og demokrati opplæring.

Prosjekter

Pågående:

Hvordan kan skole og lærerutdanning forebygge antidemokratiske holdninger og gruppefiendtlighet? Utviking av kunnskap og kompetanse i et trepart samarbeid: Høvåg skole, Arkivet - freds og menneskerettssenter, Insitutt for pedagogikk UiA (oppstart høsten 2021).

“Values in democracy education - enhancing competencies and beliefs of teacher students through a joint study program” (ValiDE). Erasmus pluss project. Paedagogishe Hochschule Weingarten, Germany, University of Agder, Uniwersytet Pezny im Komisji Edukacji Narodowey W Krakowie, Poland. (From spring 2022).

Meningstab og meningsdannelse i lærer- og pædagoguddannelserne i Norden. Erasmus pluss prosjekt. Syddansk Universitet, Odense og VIA University College, Högskolan Väst, Universitetet i Agder (2020 - 2023). 

 

Tillit og tillitsrelasjoner -  deres rolle og betydning i ulike samarbeids relasjoner og samfunns kontekster.

Utvalgte publikasjoner

Kristiansen, Aslaug (2005). Tillit og tillitsrelasjoner i en undervisningssammenheng. ISBN: 8274772105. Unipub forlag. s 191. (Dr.Polit, Universitetet i Oslo, 2004). 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Kristiansen, Aslaug (2022). On Teachers' Interpretations of Responsibility in a Norwegian Language Training Programme. Nordic Studies in Education. ISSN: 1891-5914. 42 (2). s 143 - 157. doi:10.23865/nse.v42.3246.
 • Guribye, Eugene; Rambø, Gro-Renée; Kristiansen, Aslaug; Berg, Claire Vaugelade; Hellang, Bente Velle; Haraldstad, Åse; Hauge, Elisabeth S. (2021). Inquiry-based learning as a tool during transitions in the teacher education program. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 44 (1). s 60 - 74. doi:10.18261/issn.1893-8981-2021-01-06.
 • Kristiansen, Aslaug (2020). Tverrprofesjonell undervisning - hindringer og muligheter. Gymnasiepædagogik. ISSN: 1399-6096. (116). s 159 - 175.
 • Haraldstad, Åse; Kristiansen, Aslaug (2019). Building bridges – between the pre-service teachers’ school experiences and the teaching of an educational content. A narrative approach. Journal of Curriculum Studies. ISSN: 0022-0272. s 1 - 12. doi:10.1080/00220272.2019.1658229.
 • Kristiansen, Aslaug; Knutson, Harald Victor (2016). Normativitet: utfordringer i psykoterapeutisk og pedagogisk arbeid. Den profesjonelle mellom tvang og frihet. Studier i Pædagogisk Filosofi. ISSN: 2244-9140. (1). s 40 - 61. doi:10.7146/spf.v5i1.23214.
 • Vik, Kari; Hasund, Ingrid Kristine; Kristiansen, Aslaug; Bøe, Tore Dag (2015). Dialogisk praksis på helsestasjonen, i barnehagen og på skolen. Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. 4. s 38 - 53.
 • Kristiansen, Aslaug (2015). Educational Challenges in the shadow of instrumentalism. Instrumentalism in Education - Where is Bildung left?. ISBN: 978-3-8309-3054-9. Waxmann Verlag. 9. s 117 - 130.
 • Rambø, Gro-Renee; Kristiansen, Aslaug; Berg, Claire Vaugelade; Grevholm, Barbro; Haraldstad, Åse; Hellang, Bente Velle; Håøy, Annbjørg (2015). Toward a More Sustainable Pre-service Teacher Education: A Study in Progress. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. Chapter number 4. s 51 - 64.
 • Berg, Claire Vaugelade; Grevholm, Barbro; Haraldstad, Åse; Hellang, Bente Velle; Håøy, Annbjørg; Kristiansen, Aslaug; Rambø, Gro-Renee (2015). Toward a More Sustainable Pre-service Teacher Education: A Study in Progress. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. 4. s 51 - 64.
 • Knutson, Harald Victor; Kristiansen, Aslaug (2015). Varieties of Silence: Understanding Different Forms and Functions of Silence in a Psychotherapeutic Setting. Contemporary psychoanalysis. ISSN: 0010-7530. 51 (1). s 1 - 30. doi:10.1080/00107530.2015.954218.
 • Kristiansen, Aslaug (2014). Moments of Goodness: An Analysis of Ethical and Educational Dimensions of the Terror Attack on Utøya, Norway (July 22, 2011). Studies in Philosophy and Education. ISSN: 0039-3746. s 1 - 16. doi:10.1007/s11217-014-9452-1.
 • Kristiansen, Aslaug (2014). Spørsmål og svar i åpne rom: Samarbeid som en dannelsesreise. Samarbeidets filosofi. ISBN: 9788205461215. Gyldendal Akademisk. Kapittel 4. s 77 - 94.
 • Kristiansen, Aslaug (2014). Tillit og kommunikasjon i ulike samarbeidsprosesser. Samarbeidets filosofi. ISBN: 9788205461215. Gyldendal Akademisk. Kapittel 7. s 137 - 157.
 • Kristiansen, Aslaug (2013). Experences of Silence in Education: Some Reflections. Lärares etik och professionella arbete: skolan som moralisk praktik. ISBN: 9789175194639. Linköping universitet. Kapittel. s 98 - 111.
 • Kristiansen, Aslaug (2012). Den pedagogiske relasjonen. Opplæring i arbeidslivet. En didaktisk innføring. ISBN: 9788245012682. Fagbokforlaget. Artikkel. s 106 - 122.
 • Kristiansen, Aslaug (2012). Silence and Waiting in an Educational Context. Attending to Silence. Educators and Philosophers on the Art of Listening. ISBN: 978-82-92712-72-6. Portal forlag. Artikkel. s 119 - 131.
 • Kristiansen, Aslaug (2012). Skolens rolle i utvikingen av tillit. Tillit i Norge. ISBN: 9788282260367. Res Publica. Artikkel. s 198 - 218.
 • Kristiansen, Aslaug (2011). Kvalitet og undervisning. Kvalitet og kvalitetsopplevelse : en bok om kvalitet i arbeid med mennesker. ISBN: 9788245010916. Fagbokforlaget. Kapittel 9. s 101 - 113.
 • Kristiansen, Aslaug (2011). Møtet med den andre: Martin Buber. Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 9788245010039. Fagbokforlaget. artikkel. s 33 - 42.
 • Kristiansen, Aslaug (2011). Respekt i samarbeid. Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 9788245010039. Fagbokforlaget. artikkel. s 85 - 90.
 • Kristiansen, Aslaug (2011). Selvransakelse og oppgjør: Refleksjoner med utgangspunkt i Oddbjørn Johannessens foredrag: "Finnes det noen forsoning hos Hamsun? Kan vi forsone oss med Hamsun?". Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. artikkel. s 161 - 167.
 • Flateland, Sylvi Monika; Kristiansen, Aslaug; Söderhamn, Ulrika (2011). Sykepleiestudenters læring - Læring i praksis gjennom deltakelse i refleksjonsgruppe. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 1 (1). s 5 - 18.
 • Kristiansen, Aslaug (2011). Tillit i samarbeid. Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 9788245010039. Fagbokforlaget. artikkel. s 99 - 106.
 • Kristiansen, Aslaug (2011). Virkninger av god kvalitetsutøvelse. Kvalitet og kvalitetsopplevelse : en bok om kvalitet i arbeid med mennesker. ISBN: 9788245010916. Fagbokforlaget. Kapittel 4. s 39 - 47.
 • Kovac, Velibor Bobo; Kristiansen, Aslaug (2010). Trusting Trust in the Context of Higher Education: the potential limits of the trust concept. Power and Education. ISSN: 1757-7438. 2 (3). s 276 - 287.
 • Kristiansen, Aslaug (2009). Kan lærerdyktighet måles?. Soria Moria - neste? Perspektiver på skoleutviklingen. ISBN: 978-82-7634-616-9. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Kapittel. s 198 - 211.
 • Mathisen, Petter; Kristiansen, Aslaug (2009). Livscoaching - trivialisering av det meningssøkene mennesket?. Brekke, M. & Søndenå, K. (red). (2009). Veiledningskvalitet. Oslo: Universitetsforlaget. Universitetsforlaget. s 93 - 106.
 • Kristiansen, Aslaug (2008). How to Develop a Culture of Trust in Schools? Insights from Martin Buber's Philosophy of Dialogue. Kritika i Humanizm. ISSN: 0861-1718. vol. 26s 95 - 108.
 • Kristiansen, Aslaug (2008). Hva hører du når du lytter? Hvem blir du når du svarer?. Til den andres beste: En bok om veiledningsetikk. Gyldendal Akademisk. s 59 - 72.
 • Kristiansen, Aslaug (2008). Hva skiller en veiledningssamtale fra andre samtaler? Veiledningssamtalens egenart og etiske utfordringer. Til den andres beste: En bok om veiledningens etikk. Gyldendal Akademisk. s 24 - 40.
 • Kristiansen, Aslaug (2008). Personlighetsdannelse i en individfokusert tid: Martin Buber om det personlighetsdannende undervisningsforholdet. Danning og personlighetsutvikling i lærerutdanning og læreryrket: Antologi tilegnet professor Trygve Bergem på 70-års dagen 16.november 2008. Gyldendal Akademisk. s 187 - 200.
 • Kristiansen, Aslaug (2008). Å bringes til taushet. Kritikkens forgreininger: Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 65 - 73.
 • Kristiansen, Aslaug (2007). Hvordan kan skolen legge til rette for en kultur som fremmer fred?. Historiske perspektiv på grunnskulens føremålsparagraf. Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag.
 • Kristiansen, Aslaug (2007). La questione della fiducia: consequeguenze per la relazione educativa. Pratiche di civilta: Capitale sociale ed esperienze formative. Edizione Ericson. faglig_bok_forlag.
 • Mathisen, Petter; Kristiansen, Aslaug (2005). Etiske retningslinjer i profesjonelle veiledningsforhold. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. (Årg. 89, nr 3). s 221 - 230.
 • Kristiansen, Aslaug; Tveiten, Toralf; Hatlen, Bjørn (2005). Læreplanens generelle del. Fredsskapende arbeid i skolens undervisning. Vest Agder Røde Kors, Stiftelsen Arkivet, Stiftelsen Hvite busser til. faglig_bok_institusjon. s 5 - 8.
 • Kristiansen, Aslaug (2005). Metaforer og ritualer som åpner og stenger: Når næringsliv og akademia møtes på seminar. Garmann Johnsen, Hans Chr; Terje Dragseth; Hans Kjetil Lysgård og Oddbjørn Johannessen (red): Metaforenes tyranni? Samtids- og fremtidsbilder i Norge 2005. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 171 - 178.
 • Kristiansen, Aslaug; Arneberg, Per; Juell, Einar (2005). Å være venn med hverandres tanker. Samtalen i barnehagen. Damm Forlag. faglig_bok_forlag. s 43 - 55.
 • Kristiansen, Aslaug (2004). Martin Bubers dialog blant andre undervisningsdialoger: Egenart og muligheter. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 02.mars 191 - 204.
 • Kristiansen, Aslaug (2004). Tillit hva betyr det for samtalen. Samtalen i Skolen. Damm & Søn. s 31 - 42.
 • Kristiansen, Aslaug; Slettan, Svein (2003). Noen perspektiver på IKT og samfunnets utfordringer til elevene. IKT som prosjekt i skolen / Frøydis N. Vik (red.). Fagbokforlaget. s 16 - 27.
 • Kristiansen, Aslaug (2001). Barn møter voksne. Pål Repstad og Anne Ryen (red.): Verneverdig. Barnevern, forskning og etikk. Fagbokforlaget. s 135 - 143.
 • Kristiansen, Aslaug (2001). Læreren som forhandler eller dialogpartner?. Trygve Bergem (red.): Slipp elevene løs ! Artikler med søkelys på lærerrollen. Gyldendal Norsk forlag. s 171 - 179.
 • Kristiansen, Aslaug; Lang, Manfred; Olson, John; Hansen, Henning; Bunder, Wolfgang (1999). Moral life in Schools and the Challenges to Teacher Professionalism.The Ethical Possibilities of Classroom Dialogue. Changing Schools/Changing Practices:Perspectives on Educational Reform and Teacher Professionalism. Lovain Garant. s 99 - 101.
 • Kristiansen, Aslaug; Friedman, Maurice (1996). The Interhuman Dimensions of Teaching: Some Ethical Aspects. Martin Buber and the Human Sciences. State University of New York Press. s 215 - 222.
 • Kristiansen, Aslaug; Arneberg, Per; Midtbø, Ragnhild (1996). Tillitsfulle relasjoner og avstandsskapende prosesser i barnehage og skole. Mellom makt og avmakt. Etikk for pedagoger. Bedre skole/Norsk Lærerlag. s 62 - 67.
 • Kristiansen, Aslaug; Arneberg, Per; Ravn, Birte (1995). Når et samarbeid går i stå... Om tillit og mistillit i samarbeidet hjem - skole. Mellan hem och skola. En fråga om makt och tillit. Liber Utbildning. s 19 - 25.
 • Kristiansen, Aslaug; Arneberg, Per; Ravn, Birte (1995). Når et samarbeid går i stå... Om tillit og mistillit i samarbeidet hjem -skole. Mellom hjem og skole. Et spørsmål om makt og tillit. Praxis Forlag. s 19 - 25.
 • Kristiansen, Aslaug; Cederstrøm, John; Moos, Lejf; Rahbek Schou, Lotte; Rasmussen, Jens (1993). Utvikling av lærerkompetanse i moral og etikk. Lærerprofessionalisme. Unge Pædagoger. s 152 - 162.
 • Kristiansen, Aslaug (1992). Etiske utfordringer i læreres hverdag. Om etikk i mellommenneskelige relasjoner. ?. nr.3s 132 - 138.
 • Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge; Aasland, Dag Gjerløw (2020). Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. 2. utgave. ISBN: 978-82-05-53395-0. Gyldendal Akademisk. s 181.
 • Hjort, Katrin; Kristiansen, Aslaug; Barkholt, Niels Christian (2018). Profesjonsetikk : Velferdsarbeid for og med mennesker. ISBN: 9788205516229. Gyldendal Norsk Forlag A/S. s 170.
 • Hjort, Katrin; Ask, Torunn Alise; Breistein, Arne; Kristiansen, Aslaug; Olsen, Anne Karin Vikstøl (2017). PROLAB Professionslaboratorier. ISBN: 978-87-89575-08-7. Werkstatt forlag. s 52.
 • Aasland, Dag Gjerløw; Grelland, Hans; Eide, Solveig Botnen; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge (2014). Samarbeidets filosofi. ISBN: 9788205461215. Gyldendal Akademisk. s 210.
 • Hägg, Henny Solfrid F.; Kristiansen, Aslaug (2012). Attending to Silence. Educators and Philosophers on the Art of Listening. ISBN: 978-82-92712-72-6. Portal forlag. s 133.
 • Willbergh, Ilmi; Midtsundstad, Jorunn H.; Kristiansen, Aslaug; Langfeldt, Gjert; Skagen, Kaare (2012). Opplæring i arbeidslivet. En didaktisk innføring. ISBN: 9788245012682. Fagbokforlaget. s 124.
 • Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge; Aasland, Dag Gjerløw (2011). Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 9788245010039. Fagbokforlaget. s 166.
 • Aasland, Dag Gjerløw; Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge (2011). Kvalitet og kvalitetsopplevelse : en bok om kvalitet i arbeid med mennesker. ISBN: 9788245010916. Fagbokforlaget. s 116.
 • Aasland, Dag G.; Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans Herlof; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge (2008). Til den andres beste: En bok om veiledningens etikk. Gyldendal Akademisk. s 166.
 • Kristiansen, Aslaug (2005). Tillit og tillitsrelasjoner i en undervisningssammenheng. ISBN: 8274772105. Unipub forlag. s 191.
 • Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans H; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge; Aasland, Dag G. (2003). Fordi vi er mennesker. En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 8276749046. Fagbokforlaget. s 147.
 • Dalehefte, Inger Marie; Fjalsett, Georg Kristoffer; Kristiansen, Aslaug (2022). Raising Children to Become Democratic Citizens: Educational Initiatives for Preventing Extremism and Radicalization in Norway.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Kristiansen, Aslaug; Fjalsett, Georg Kristoffer; Hodne, Hans (2022). Demokratiet står ikke like støtt som før - hva kan vi forvente av skolens demokratiopplæring?.
 • Kristiansen, Aslaug; kristiansen, Aslaug (2022). Trekantsamarbeid - lærerutdanning, skole og freds- og menneskerettighetssenter - erfaringer, utfordringer, veien fremover.
 • Kristiansen, Aslaug (2022). Perspektiver på lærerutdannelse i Norge.
 • Endresen, Kristin; Haraldstad, Åse; Kristiansen, Aslaug (2021). Dialogue and critical thinking as prevention against antidemocratic attitudes .
 • Kristiansen, Aslaug; Meidell, Jofrid (2020). Veilederkunnskap i møtet med flertydige problemstillinger: En undersøkelse av studieveiledning i høyere utdanning.

Sist endret: 6.01.2022 10:01