Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Aslaug Kristiansen

Professor

Professor i pedagogikk

 
Kontor:
E1063A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale
E - post: aslaug.kristiansen@uia.no Telefon: 38141235 Institutt for pedagogikk Fakultetet for humaniora og pedagogikk

Forskning

Teoretiske arbeider om lærerrollen, tillit, etikk og verdier, stillhet og dialog i ulike profesjonelle samarbeidsrelasjoner. 

Demokrati og demokrati opplæring: Hvordan kan lærerne og skolen møte anti-humane holdninger og polariseriende idelologier? 

 

Undervisning

Pedagogikk og profesjonsteori (master)

Lærerrollen, dialog, etikk og tillit i undervisning og i samarbeid.

Undervisningstemaer under utvikling: Demokratiopplæring, antisemittisme, rasisme og ekstremisme - hvordan undervise i disse temaene? 

Faglige interesser

Pedagogisk teori. Lærerprofesjonen, tverrprofesjonelt samarbeid og undervisning med en særlig interesse for dialog, verdiformidling, tillit og demokrati opplæring.

Prosjekter

Pågående:

Hvordan kan skole og lærerutdanning forebygge antidemokratiske holdninger og gruppefiendtlighet? Utviking av kunnskap og kompetanse i et trepart samarbeid: Høvåg skole, Arkivet - freds og menneskerettssenter, Insitutt for pedagogikk UiA (oppstart høsten 2021).

“Values in democracy education - enhancing competencies and beliefs of teacher students through a joint study program” (ValiDE). Erasmus pluss project. Paedagogishe Hochschule Weingarten, Germany, University of Agder, Uniwersytet Pezny im Komisji Edukacji Narodowey W Krakowie, Poland. (From spring 2022).

Meningstab og meningsdannelse i lærer- og pædagoguddannelserne i Norden. Erasmus pluss prosjekt. Syddansk Universitet, Odense og VIA University College, Högskolan Väst, Universitetet i Agder (2020 - 2023). 

 

Tillit og tillitsrelasjoner -  deres rolle og betydning i ulike samarbeids relasjoner og samfunns kontekster.

Utvalgte publikasjoner

Kristiansen, Aslaug (2005). Tillit og tillitsrelasjoner i en undervisningssammenheng. ISBN: 8274772105. Unipub forlag. s 191. (Dr.Polit, Universitetet i Oslo, 2004). 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Haraldstad, Åse; Kristiansen, Aslaug; Endresen, Kristin (2024). Hva får lærere til å bli i skolen? Meningsbærende element i læreryrket. Professionsuddannelser i krise? Rekrutteringsproblemer, meningstab og meningsdannelse i nordiske lærer- og pædagoguddannelser. Erasmus pluss prosjekt. ISBN: 978-87-408-3509-0. Syddansk Universitetsforlag. Artikkel.
 • Endresen, Kristin; Kristiansen, Aslaug; Haraldstad, Åse (2024). Mening som en kollektiv prosess – samskaping mellom lærerstudenter, praksislærere i «lærerutdanningsskoler» og faglærere på universitetet. Professionsuddannelser i krise? Rekrutteringsproblemer, meningstab og meningsdannelse i nordiske lærer- og pædagoguddannelser. Erasmus pluss prosjekt. ISBN: 978-87-408-3509-0. Syddansk Universitetsforlag. artikkel.
 • Welz, Claudia; Ikonen, Essi; Kristiansen, Aslaug (2023). Learning through Listening and Responding: Probing the Potential and Limits of Dialogue in Local and Online Environments. Religions. ISSN: 2077-1444. 14 (2). doi:10.3390/rel14020241.
 • Kristiansen, Aslaug (2023). To Wonder about Something and to Be in Wonder: Two Different Approaches Explored by Applying Martin Buber's Philosophy of Dialogue. Wonder, Silence, and Human Flourishing. Toward a Rehumanization of Health, Education, and Wellfare. ISBN: 978-1-66691-120-6. Lexington Books. Chapter 7. s 141 - 156.
 • Kristiansen, Aslaug (2022). On Teachers’ Interpretations of Responsibility in a Norwegian Language Training Programme. Nordic Studies in Education. ISSN: 1891-5914. 42 (2). s 143 - 157. doi:10.23865/nse.v42.3246.
 • Dalehefte, Inger Marie; Fjalsett, Georg Kristoffer; Kristiansen, Aslaug (2022). Raising Children to Become Democratic Citizens. Educational Initiatives for Preventing Extremism and Radicalization in Norway. The Challenge of Radicalization and Extremism. Integrating Research on Education and Citizenship in the Context of Migration. ISBN: 978-90-04-52563-4. Brill|Sense. Chapter 8. s 201 - 223.
 • Guribye, Eugene; Rambø, Gro-Renée; Kristiansen, Aslaug; Berg, Claire Vaugelade; Hellang, Bente Velle; Haraldstad, Åse; Hauge, Elisabeth S. (2021). Inquiry-based learning as a tool during transitions in the teacher education program. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 44 (1). s 60 - 74. doi:10.18261/issn.1893-8981-2021-01-06.
 • Kristiansen, Aslaug (2020). Tverrprofesjonell undervisning - hindringer og muligheter. Gymnasiepædagogik. ISSN: 1399-6096. (116). s 159 - 175.
 • Haraldstad, Åse; Kristiansen, Aslaug (2019). Building bridges – between the pre-service teachers’ school experiences and the teaching of an educational content. A narrative approach. Journal of Curriculum Studies. ISSN: 0022-0272. s 1 - 12. doi:10.1080/00220272.2019.1658229.
 • Kristiansen, Aslaug; Knutson, Harald Victor (2016). Normativitet: utfordringer i psykoterapeutisk og pedagogisk arbeid. Den profesjonelle mellom tvang og frihet. Studier i Pædagogisk Filosofi. ISSN: 2244-9140. (1). s 40 - 61. doi:10.7146/spf.v5i1.23214.
 • Vik, Kari; Hasund, Ingrid Kristine; Kristiansen, Aslaug; Bøe, Tore Dag (2015). Dialogisk praksis på helsestasjonen, i barnehagen og på skolen. Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. 4. s 38 - 53.
 • Kristiansen, Aslaug (2015). Educational Challenges in the shadow of instrumentalism. Instrumentalism in Education - Where is Bildung left?. ISBN: 978-3-8309-3054-9. Waxmann Verlag. 9. s 117 - 130.
 • Rambø, Gro-Renee; Kristiansen, Aslaug; Berg, Claire Vaugelade; Grevholm, Barbro; Haraldstad, Åse; Hellang, Bente Velle; Håøy, Annbjørg (2015). Toward a More Sustainable Pre-service Teacher Education: A Study in Progress. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. Chapter number 4. s 51 - 64.
 • Berg, Claire Vaugelade; Grevholm, Barbro; Haraldstad, Åse; Hellang, Bente Velle; Håøy, Annbjørg; Kristiansen, Aslaug; Rambø, Gro-Renee (2015). Toward a More Sustainable Pre-service Teacher Education: A Study in Progress. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. 4. s 51 - 64.
 • Knutson, Harald Victor; Kristiansen, Aslaug (2015). Varieties of Silence: Understanding Different Forms and Functions of Silence in a Psychotherapeutic Setting. Contemporary psychoanalysis. ISSN: 0010-7530. 51 (1). s 1 - 30. doi:10.1080/00107530.2015.954218.
 • Kristiansen, Aslaug (2014). Moments of Goodness: An Analysis of Ethical and Educational Dimensions of the Terror Attack on Utøya, Norway (July 22, 2011). Studies in Philosophy and Education. ISSN: 0039-3746. s 1 - 16. doi:10.1007/s11217-014-9452-1.
 • Kristiansen, Aslaug (2014). Spørsmål og svar i åpne rom: Samarbeid som en dannelsesreise. Samarbeidets filosofi. ISBN: 9788205461215. Gyldendal Akademisk. Kapittel 4. s 77 - 94.
 • Kristiansen, Aslaug (2014). Tillit og kommunikasjon i ulike samarbeidsprosesser. Samarbeidets filosofi. ISBN: 9788205461215. Gyldendal Akademisk. Kapittel 7. s 137 - 157.
 • Kristiansen, Aslaug (2013). Experences of Silence in Education: Some Reflections. Lärares etik och professionella arbete: skolan som moralisk praktik. ISBN: 9789175194639. Linköping universitet. Kapittel. s 98 - 111.
 • Kristiansen, Aslaug (2012). Den pedagogiske relasjonen. Opplæring i arbeidslivet. En didaktisk innføring. ISBN: 9788245012682. Fagbokforlaget. Artikkel. s 106 - 122.
 • Kristiansen, Aslaug (2012). Silence and Waiting in an Educational Context. Attending to Silence. Educators and Philosophers on the Art of Listening. ISBN: 978-82-92712-72-6. Portal forlag. Artikkel. s 119 - 131.
 • Kristiansen, Aslaug (2012). Skolens rolle i utvikingen av tillit. Tillit i Norge. ISBN: 9788282260367. Res Publica. Artikkel. s 198 - 218.
 • Kristiansen, Aslaug (2011). Kvalitet og undervisning. Kvalitet og kvalitetsopplevelse : en bok om kvalitet i arbeid med mennesker. ISBN: 9788245010916. Fagbokforlaget. Kapittel 9. s 101 - 113.
 • Kristiansen, Aslaug (2011). Møtet med den andre: Martin Buber. Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 9788245010039. Fagbokforlaget. artikkel. s 33 - 42.
 • Kristiansen, Aslaug (2011). Respekt i samarbeid. Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 9788245010039. Fagbokforlaget. artikkel. s 85 - 90.
 • Kristiansen, Aslaug (2011). Selvransakelse og oppgjør: Refleksjoner med utgangspunkt i Oddbjørn Johannessens foredrag: "Finnes det noen forsoning hos Hamsun? Kan vi forsone oss med Hamsun?". Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. artikkel. s 161 - 167.
 • Flateland, Sylvi Monika; Kristiansen, Aslaug; Söderhamn, Ulrika (2011). Sykepleiestudenters læring - Læring i praksis gjennom deltakelse i refleksjonsgruppe. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 1 (1). s 5 - 18.
 • Kristiansen, Aslaug (2011). Tillit i samarbeid. Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 9788245010039. Fagbokforlaget. artikkel. s 99 - 106.
 • Kristiansen, Aslaug (2011). Virkninger av god kvalitetsutøvelse. Kvalitet og kvalitetsopplevelse : en bok om kvalitet i arbeid med mennesker. ISBN: 9788245010916. Fagbokforlaget. Kapittel 4. s 39 - 47.
 • Kovac, Velibor Bobo; Kristiansen, Aslaug (2010). Trusting Trust in the Context of Higher Education: the potential limits of the trust concept. Power and Education. ISSN: 1757-7438. 2 (3). s 276 - 287.
 • Kristiansen, Aslaug (2009). Kan lærerdyktighet måles?. Soria Moria - neste? Perspektiver på skoleutviklingen. ISBN: 978-82-7634-616-9. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Kapittel. s 198 - 211.
 • Mathisen, Petter; Kristiansen, Aslaug (2009). Livscoaching - trivialisering av det meningssøkene mennesket?. Brekke, M. & Søndenå, K. (red). (2009). Veiledningskvalitet. Oslo: Universitetsforlaget. Universitetsforlaget. s 93 - 106.
 • Kristiansen, Aslaug (2008). How to Develop a Culture of Trust in Schools? Insights from Martin Buber's Philosophy of Dialogue. Kritika i Humanizm. ISSN: 0861-1718. vol. 26s 95 - 108.
 • Kristiansen, Aslaug (2008). Hva hører du når du lytter? Hvem blir du når du svarer?. Til den andres beste: En bok om veiledningsetikk. Gyldendal Akademisk. s 59 - 72.
 • Kristiansen, Aslaug (2008). Hva skiller en veiledningssamtale fra andre samtaler? Veiledningssamtalens egenart og etiske utfordringer. Til den andres beste: En bok om veiledningens etikk. Gyldendal Akademisk. s 24 - 40.
 • Kristiansen, Aslaug (2008). Personlighetsdannelse i en individfokusert tid: Martin Buber om det personlighetsdannende undervisningsforholdet. Danning og personlighetsutvikling i lærerutdanning og læreryrket: Antologi tilegnet professor Trygve Bergem på 70-års dagen 16.november 2008. Gyldendal Akademisk. s 187 - 200.
 • Kristiansen, Aslaug (2008). Å bringes til taushet. Kritikkens forgreininger: Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 65 - 73.
 • Kristiansen, Aslaug (2007). Hvordan kan skolen legge til rette for en kultur som fremmer fred?. Historiske perspektiv på grunnskulens føremålsparagraf. Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag.
 • Kristiansen, Aslaug (2007). La questione della fiducia: consequeguenze per la relazione educativa. Pratiche di civilta: Capitale sociale ed esperienze formative. Edizione Ericson. faglig_bok_forlag.
 • Mathisen, Petter; Kristiansen, Aslaug (2005). Etiske retningslinjer i profesjonelle veiledningsforhold. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. (Årg. 89, nr 3). s 221 - 230.
 • Kristiansen, Aslaug; Tveiten, Toralf; Hatlen, Bjørn (2005). Læreplanens generelle del. Fredsskapende arbeid i skolens undervisning. Vest Agder Røde Kors, Stiftelsen Arkivet, Stiftelsen Hvite busser til. faglig_bok_institusjon. s 5 - 8.
 • Kristiansen, Aslaug (2005). Metaforer og ritualer som åpner og stenger: Når næringsliv og akademia møtes på seminar. Garmann Johnsen, Hans Chr; Terje Dragseth; Hans Kjetil Lysgård og Oddbjørn Johannessen (red): Metaforenes tyranni? Samtids- og fremtidsbilder i Norge 2005. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 171 - 178.
 • Kristiansen, Aslaug; Arneberg, Per; Juell, Einar (2005). Å være venn med hverandres tanker. Samtalen i barnehagen. Damm Forlag. faglig_bok_forlag. s 43 - 55.
 • Kristiansen, Aslaug (2004). Martin Bubers dialog blant andre undervisningsdialoger: Egenart og muligheter. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 02.mars 191 - 204.
 • Kristiansen, Aslaug (2004). Tillit hva betyr det for samtalen. Samtalen i Skolen. Damm & Søn. s 31 - 42.
 • Kristiansen, Aslaug; Slettan, Svein (2003). Noen perspektiver på IKT og samfunnets utfordringer til elevene. IKT som prosjekt i skolen / Frøydis N. Vik (red.). Fagbokforlaget. s 16 - 27.
 • Kristiansen, Aslaug (2001). Barn møter voksne. Pål Repstad og Anne Ryen (red.): Verneverdig. Barnevern, forskning og etikk. Fagbokforlaget. s 135 - 143.
 • Kristiansen, Aslaug (2001). Læreren som forhandler eller dialogpartner?. Trygve Bergem (red.): Slipp elevene løs ! Artikler med søkelys på lærerrollen. Gyldendal Norsk forlag. s 171 - 179.
 • Kristiansen, Aslaug; Lang, Manfred; Olson, John; Hansen, Henning; Bunder, Wolfgang (1999). Moral life in Schools and the Challenges to Teacher Professionalism.The Ethical Possibilities of Classroom Dialogue. Changing Schools/Changing Practices:Perspectives on Educational Reform and Teacher Professionalism. Lovain Garant. s 99 - 101.
 • Kristiansen, Aslaug; Friedman, Maurice (1996). The Interhuman Dimensions of Teaching: Some Ethical Aspects. Martin Buber and the Human Sciences. State University of New York Press. s 215 - 222.
 • Kristiansen, Aslaug; Arneberg, Per; Midtbø, Ragnhild (1996). Tillitsfulle relasjoner og avstandsskapende prosesser i barnehage og skole. Mellom makt og avmakt. Etikk for pedagoger. Bedre skole/Norsk Lærerlag. s 62 - 67.
 • Kristiansen, Aslaug; Arneberg, Per; Ravn, Birte (1995). Når et samarbeid går i stå... Om tillit og mistillit i samarbeidet hjem - skole. Mellan hem och skola. En fråga om makt och tillit. Liber Utbildning. s 19 - 25.
 • Kristiansen, Aslaug; Arneberg, Per; Ravn, Birte (1995). Når et samarbeid går i stå... Om tillit og mistillit i samarbeidet hjem -skole. Mellom hjem og skole. Et spørsmål om makt og tillit. Praxis Forlag. s 19 - 25.
 • Kristiansen, Aslaug; Cederstrøm, John; Moos, Lejf; Rahbek Schou, Lotte; Rasmussen, Jens (1993). Utvikling av lærerkompetanse i moral og etikk. Lærerprofessionalisme. Unge Pædagoger. s 152 - 162.
 • Kristiansen, Aslaug (1992). Etiske utfordringer i læreres hverdag. Om etikk i mellommenneskelige relasjoner. ?. nr.3s 132 - 138.
 • Bøje, Jan Ditlev; Kristiansen, Aslaug; Gustafsson Nyckel, Jan; Rothuizen, Jan Jaap (2024). Professionsuddannelser i krise? Rekrutteringsproblemer, meningstab og meningsdannelse i nordiske lærer- og pædagoguddannelser. Erasmus pluss prosjekt. ISBN: 978-87-408-3509-0. Syddansk Universitetsforlag. s 234.
 • Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge; Aasland, Dag Gjerløw (2022). Til den andres bedste. Om vejledningens etik. 2.udgave. ISBN: 9788771581492. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge; Aasland, Dag Gjerløw (2020). Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. 2. utgave. ISBN: 978-82-05-53395-0. Gyldendal Akademisk. s 181.
 • Hjort, Katrin; Kristiansen, Aslaug; Barkholt, Niels Christian (2018). Profesjonsetikk : Velferdsarbeid for og med mennesker. ISBN: 9788205516229. Gyldendal Norsk Forlag A/S. s 170.
 • Hjort, Katrin; Ask, Torunn Alise; Breistein, Arne; Kristiansen, Aslaug; Olsen, Anne Karin Vikstøl (2017). PROLAB Professionslaboratorier. ISBN: 978-87-89575-08-7. Werkstatt forlag. s 52.
 • Aasland, Dag Gjerløw; Grelland, Hans; Eide, Solveig Botnen; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge (2014). Samarbeidets filosofi. ISBN: 9788205461215. Gyldendal Akademisk. s 210.
 • Hägg, Henny Solfrid F.; Kristiansen, Aslaug (2012). Attending to Silence. Educators and Philosophers on the Art of Listening. ISBN: 978-82-92712-72-6. Portal forlag. s 133.
 • Willbergh, Ilmi; Midtsundstad, Jorunn H.; Kristiansen, Aslaug; Langfeldt, Gjert; Skagen, Kaare (2012). Opplæring i arbeidslivet. En didaktisk innføring. ISBN: 9788245012682. Fagbokforlaget. s 124.
 • Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge; Aasland, Dag Gjerløw (2011). Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 9788245010039. Fagbokforlaget. s 166.
 • Aasland, Dag Gjerløw; Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge (2011). Kvalitet og kvalitetsopplevelse : en bok om kvalitet i arbeid med mennesker. ISBN: 9788245010916. Fagbokforlaget. s 116.
 • Aasland, Dag G.; Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans Herlof; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge (2008). Til den andres beste: En bok om veiledningens etikk. Gyldendal Akademisk. s 166.
 • Kristiansen, Aslaug (2005). Tillit og tillitsrelasjoner i en undervisningssammenheng. ISBN: 8274772105. Unipub forlag. s 191.
 • Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans H; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge; Aasland, Dag G. (2003). Fordi vi er mennesker. En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 8276749046. Fagbokforlaget. s 147.
 • Kristiansen, Aslaug; Haraldstad, Åse; Endresen, Kristin (2023). – Læreryrket må fylles med mening igjen.
 • Haraldstad, Åse; Kristiansen, Aslaug; Endresen, Kristin (2023). Hva får lærere til å bli i skolen? Meningsbærende element i læreryrket.
 • Endresen, Kristin; Kristiansen, Aslaug; Haraldstad, Åse (2023). Mening som en kollektiv prosess - samskaping mellom lærerstudenter, praksislærere i lærerutdanningsskoler og faglærere på universitetet.

Sist endret: 6.01.2022 10:01