0
Hopp til hovedinnhold

John Arngrim Hunnes

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
9I169 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

John A. Hunnes er førsteamanuensis ved Institutt for økonomi på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Han har doktorgrad (dr.oecon) og høyere avdelings eksamen (cand.oecon) fra NHH Norges Handelshøyskole.

Hunnes arbeider med forskning både innenfor næringslivsetikk og økonomisk historie. Forskningen har resultert i flere artikler som er publisert i tidsskrifter som for eksempel Financial History Review, The Journal of European Economic History og International Journal of Manpower.

Hunnes har forfattet og bidratt til kapitler i bøker utgitt av Palgrave Macmillan og University of Chicago Press. I 2016 var han medforfatter av boken Krakk og kriser i historisk perspektiv.

Før han begynte på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, holdt Hunnes en post-doc-stilling ved NHH Norges Handelshøyskole. Hunnes har for tiden en bistilling ved Hauge School of Management, NLA Høgskolen, og han er medlem i Fagkomiteen for etikk i UHR-Økonomi og administrasjon.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Hunnes, John A.; Olsen, Torunn Skåltveit (2019). Five Years Into Blended Learning: What Have We Learned? A Retrospective Look. ICERI proceedings. ISSN: 2340-1095. s 1018 - 1026.
 • Hunnes, John A. (2019). More planet and less profit? The ethical dilemma of an oil producing nation. Cogent Business & Management. ISSN: 2331-1975. 6 (1). s 1 - 14. doi:10.1080/23311975.2019.1648363.
 • Hunnes, John A.; Olsen, Torunn Skåltveit (2019). Verdier og økonomi. Universitetskamp. ISBN: 978-82-304-0247-4. Scandinavian Academic Press. 17. s 384 - 413.
 • Hunnes, Arngrim; Olsen, Torunn Skåltveit (2018). How to engage students in ethics and CSR? Evidence from blended learning. INTED Proceedings. ISSN: 2340-1079. s 4885 - 4894. doi:10.21125/inted.2018.0954.
 • Johannesson, Jökull Hafthor; Hunnes, Arngrim (2016). Chinese foreign student psychological needs, approaches to learning and marks at a UK university. EDULEARN proceedings. ISSN: 2340-1117. 16s 7134 - 7140. doi:10.21125/edulearn.2016.0557.
 • Grytten, Ola Honningdal; Hunnes, Arngrim (2014). An anatomy of financial crises in Norway, 1830–2010. Financial History Review. ISSN: 0968-5650. 21 (1). s 25 - 57. doi:10.1017/S0968565013000279.
 • Grytten, Ola Honningdal; Hunnes, Arngrim (2012). A Long Term View on the Short Term Co-movement of Output and Prices in a Small Open Economy. International Journal of Economics and Finance. ISSN: 1916-9728. 4 (2). s 3 - 15. doi:10.5539/ijef.v4n2p3.
 • Hunnes, Arngrim; Kvaløy, Ola; Mohn, Klaus (2012). An Empirical Study of Performance Appraisal and Career Opportunities. International Journal of Business and Management. ISSN: 1833-3850. 7 (1). s 22 - 35. doi:10.5539/ijbm.v7n1p22.
 • Grytten, Ola Honningdal; Hunnes, Arngrim (2012). Gender-specific labour-market convergence and family stability in Scandinavian countries (1886-2007). Journal of European Economic History. ISSN: 0391-5115. XLI (2). s 11 - 49.
 • Grytten, Ola Honningdal; Hunnes, Arngrim (2012). Price stability in the periphery during the international gold standard: Scandinavia. The Gold Standard Peripheries. Monetary Policy, Adjustment and Flexibility in a Global Setting. ISBN: 978-0-230-34317-7. Palgrave Macmillan. Kapittel 4. s 58 - 80.
 • Hunnes, Arngrim (2012). Testing the role of comparative advantage and learning in wage and promotion dynamics. International journal of manpower. ISSN: 0143-7720. 33 (5). s 556 - 582. doi:10.1108/01437721211253191.
 • Grytten, Ola; Hunnes, Arngrim (2010). Økonomisk og demografisk interaksjon i det førindustrielle Norge. Økonomi og tid : 18 essays i Pufendorf-tradisjon : festskrift til professor Arild Sæther på 70-årsdagen, 8. august 2010. ISBN: 978-82-450-1024-4. Fagbokforlaget. xx. s 85 - 101.
 • Hunnes, Arngrim (2009). Internal wage dispersion and firm performance: white-collar evidence. International journal of manpower. ISSN: 0143-7720. 30 (8). s 776 - 796. doi:10.1108/01437720911004425.
 • Hunnes, Arngrim; Salvanes, Kjell G.; Møen, Jarle (2009). Wage structure and labor mobility in Norway, 1980-97. The Structure of Wages: an international comparison. Edward P. Lazear and Kathryn L. Shaw (eds). University of Chicago Press. s 315 - 372.
 • Hunnes, Arngrim (2007). Bedrifters lønnsstrukturer: Teori og empiri. Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN: 0800-6199. 24 (2). s 171 - 180.
 • Grytten, Ola Honningdal; Hunnes, Arngrim (2016). Krakk og kriser i historisk perspektiv.. ISBN: 9788202414924. Cappelen Damm Akademisk. s 286.
 • Hunnes, John A. (2020). Et kritisk blikk på økonomiutdanningen.
 • Hunnes, John A. (2020). Økonomer - en profesjon under grønt press?.
 • Hunnes, John A.; Olsen, Torunn Skåltveit (2020). Etikk – fra periferien til kjernen i økonomiutdanningen?.
 • Hunnes, John A.; Olsen, Torunn Skåltveit (2019). Five Years Into Blended Learning: What Have We Learned? A Retrospective Look.

Sist endret: 7.07.2019 12:07