0
Hopp til hovedinnhold

Anne Wenche Emblem

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis. Leder senter for eiendomsøkonomi

 
Kontor:
9I266 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Anne Wenche Emblem er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen UiA. Hun har en doktorgrad i økonomi (Dr oecon) fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Emblem er genuint opptatt av at hennes forskning skal være relevant og oppleves samfunnsnyttig. Hun har stor glede i å samarbeide med eksterne partnere i både offentlig og privat sektor. Emblems forskningsinteresse er innenfor feltene eiendomsøkonomi, bolig og helse samt ulike typer boformer. Hun forsker også innenfor helseøkonomi, med særlig fokus på finansiering av helsetjenester.

Emblem’s forskning er publisert i vitenskapelige tidsskrifter som Research in Economics, International Journal of Health Care Finance and Economics og International Tax and Public Finance.

Emblem har vært ansatt som senioranalytiker i Oxford Research AS, stabsleder/rådgiver ved Sørlandet sykehus HF, og hun har jobbet for Forente nasjoner (FN) i Roma. Hun har også jobbet i Sosial- og helsedepartementet, og vært forskningsassistent ved Senter for Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF).

Anne Wenche Emblem leder Senter for eiendomsøkonomi, leder for forskningsgruppen Real Estate: Economics and law, er styremedlem i Kristiansand Næringsselskap (KNAS), Sørlandet Boligbyggelag (SBBL) og sitter i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen UiA og styret for Forskerforbundet ved UiA. Hun har tidligere vært medlem i styringsgruppen for Forskningsbasert evaluering av det norske mammografiprogrammet (2007-15) and satt i regjeringsoppnevnt utvalg som utarbeidet forslag til «Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak" NOU 2008:2.  

Forskning

Health economics

Economic Evaluation of Health Care Programmes

Real estate economics

Public economics

 

Undervisning

Undervisning

  • Real estate economics (master)
  • Offentlig økonomi (bachelor)

Veileder studenter som skriver masteroppgave.

Arbeidserfaring

Oxford Research AS

Sørlandet Sykehus HF

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Sosial-og helsedepartementet

Norges Handelshøyskole

Faglige interesser

Samfunnsøkonomi

Helseøkonomi: finansiering av helsetjenester. Evaluering av helsetjenster.

Eiendomsøkonomi: bolig og helse. 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Theisen, Theis; Emblem, Anne Wenche (2020). The road to higher prices.
  • Emblem, Anne Wenche (2019). Boligmarkedet i Kristiansand. Hvor vil vi bo og hvor mye vil vi betale?.
  • Theisen, Theis; Emblem, Anne Wenche (2019). The impact of improved road standards on housing prices.
  • Emblem, Anne Wenche; Theisen, Theis (2018). Masteroppgaver om eiendomsmarkedet..
  • Emblem, Anne Wenche (2018). Forenklet samfunnsøkonomisk analyse. Telemedisinsk oppfølging til KOLS-pasienter..
  • Theisen, Theis; Emblem, Anne Wenche (2017). House prices and proximity to kindergarten - costs of distance and external effects.
  • Emblem, Anne Wenche (2017). Innspill til tverrfaglig forskningsagenda for utvikling av byene på Sørlandet.
  • Theisen, Theis; Emblem, Anne Wenche (2016). Proximity to kindergarten: valuable to be close, but not too close.

Sist endret: 19.06.2019 15:06