0
Hopp til hovedinnhold

Anne Wenche Emblem

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis. Leder senter for eiendomsøkonomi

 
Kontor:
9I266 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Anne Wenche Emblem er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen UiA. Hun har en doktorgrad i økonomi (Dr oecon) fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Emblem er opptatt av at hennes forskning skal være relevant og oppleves samfunnsnyttig. Hun har stor glede i å samarbeide med eksterne partnere i både offentlig og privat sektor. Emblems forskningsinteresse er innenfor feltene eiendomsøkonomi, bolig og helse samt ulike typer boformer. Hun forsker også innenfor helseøkonomi, med særlig fokus på finansiering av helsetjenester.

Emblem’s forskning er publisert i vitenskapelige tidsskrifter som Research in Economics, Journal of Real Estate Finance and Economics, Journal of Property Research, International Journal of Health Care Finance and Economics og International Tax and Public Finance.

Emblem har vært ansatt som senioranalytiker i Oxford Research AS, stabsleder/rådgiver ved Sørlandet sykehus HF, og hun har jobbet for Forente nasjoner (FN) i Roma. Hun har også jobbet i Sosial- og helsedepartementet, og vært forskningsassistent ved Senter for Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF).

Anne Wenche Emblem leder Senter for eiendomsøkonomi, leder for forskningsgruppen Real Estate: Economics and law, er styremedlem i Kristiansand Næringsselskap (KNAS), Sørlandet Boligbyggelag (SBBL) og sitter i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen UiA og styret for Forskerforbundet ved UiA. Hun har tidligere vært medlem i styringsgruppen for Forskningsbasert evaluering av det norske mammografiprogrammet (2007-15) and satt i regjeringsoppnevnt utvalg som utarbeidet forslag til «Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak" NOU 2008:2.  

Forskning

Health economics

Economic Evaluation of Health Care Programmes

Real estate economics

Public economics

 

Undervisning

Undervisning

 • Real estate economics (master)
 • Offentlig økonomi (bachelor)

Veileder studenter som skriver masteroppgave.

Arbeidserfaring

Oxford Research AS

Sørlandet Sykehus HF

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Sosial-og helsedepartementet

Norges Handelshøyskole

Faglige interesser

Samfunnsøkonomi

Helseøkonomi: finansiering av helsetjenester. Evaluering av helsetjenster.

Eiendomsøkonomi: bolig og helse. 

Prosjekter

TELMA

Hovedmålet med prosjektet er å prøve ut og evaluere en felles telemedisinsk løsning for avstandsoppfølging av pasienter med kroniske lidelser og komorbiditet på Agder, som leverer gode helsetjenester med mindre bruk av helsepersonellressurser.

Prosjektets delmål:

 1. Teste og evaluere aktuelle arbeidsverktøy som kan være nyttig for helsepersonell som jobber med avstandsoppfølging.
 2. Inngå samarbeidsavtale med kommuner på Agder som ønsker å tilby telemedisinsk oppfølging til brukere i egen kommune.
 3. Utvikle tjenestedesign og pasientforløp, inkludert prosedyrer for rekruttering av pasienter fra kommuner og sykehus.
 4. Avklare hvilke pasientgrupper som er inkludert i TELMA som har størst nytte av avstandsoppfølging.
 5. Etablere kunnskap om gevinstpotensialet og hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for å oppnå gevinster ved ordinær drift.
 6. Inkludere tilstrekkelig antall pasienter i hver brukergruppe for å kunne utarbeide og teste tjenesten (teknisk løsning, pasientforløp og samfunnsøkonomisk lønnsomhet).

Vitenskapelige publikasjoner

 • Theisen, Theis; Emblem, Anne Wenche (2020). The road to higher prices.
 • Emblem, Anne Wenche (2019). Boligmarkedet i Kristiansand. Hvor vil vi bo og hvor mye vil vi betale?.
 • Theisen, Theis; Emblem, Anne Wenche (2019). The impact of improved road standards on housing prices.
 • Emblem, Anne Wenche; Theisen, Theis (2018). Masteroppgaver om eiendomsmarkedet..
 • Emblem, Anne Wenche (2018). Forenklet samfunnsøkonomisk analyse. Telemedisinsk oppfølging til KOLS-pasienter..
 • Theisen, Theis; Emblem, Anne Wenche (2017). House prices and proximity to kindergarten - costs of distance and external effects.

Sist endret: 30.03.2020 11:03