Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Anne Wenche Emblem

Førsteamanuensis

Leder senter for eiendomsøkonomi

 
Kontor:
9I266 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Anne Wenche Emblem er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen UiA. Hun har en doktorgrad i økonomi (Dr oecon) fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Emblem er opptatt av at hennes forskning skal være relevant og oppleves samfunnsnyttig. Hun har stor glede i å samarbeide med eksterne partnere i både offentlig og privat sektor. Hun er medlem av programkomiteen for Frokostseminar ved Handelshøyskolen, en møteplass mellom akademia og næringsliv/offentlig sektor. Emblems forskningsinteresse er innenfor feltene helseøkonomi, eiendomsøkonomi, bolig og helse, samt ulike typer boformer.  

Emblem’s forskning er publisert i vitenskapelige tidsskrifter som Research in Economics, Journal of Real Estate Finance and Economics, Journal of Property Research, International Journal of Health Care Finance and Economics og International Tax and Public Finance.

Anne Wenche Emblem leder Senter for eiendomsøkonomi, leder forskningsgruppen Helseøkonomi. Hun har vært siden 2017 vært plasstillitsvalgt for Forskerforbundet ved Handelshøyskolen.

Hun er styreleder i Sørlandet Boligbyggelag (SBBL), styremedlem i Lillesand Næringsareal (LINA), styremedlem i Agder Røde Kors og i Forskerforbundet ved UiA. Hun har tidligere vært styremedlem i Kristiansand Næringsselskap (2017-22) , Fakultetsstyret for Handelshøyskolen UiA og Agderforskning AS. Videre har hun vært medlem i styringsgruppen for Forskningsbasert evaluering av det norske mammografiprogrammet (2007-15) og satt i regjeringsoppnevnt utvalg som utarbeidet forslag til "Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak" NOU 2008:2.  

Emblem har vært ansatt som senioranalytiker i Oxford Research AS, stabsleder/rådgiver ved Sørlandet sykehus HF, og hun har jobbet for Forente nasjoner (FN) i Roma. Hun har også jobbet i Sosial- og helsedepartementet, og vært forskningsassistent ved Senter for Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF).

 

Forskning

Helseøkonomi og økonomisk evaluering av helsetjenester 

Eiendomsøkonomi

Offentlig økonomi

 

Undervisning

Undervisning

 • Real estate economics (master)
 • Eiendomsøkonomi (NTNU Videreutdanning)
 • Offentlig økonomi (bachelor)

Veileder studenter som skriver masteroppgave.

Arbeidserfaring

Oxford Research AS

Sørlandet Sykehus HF

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Sosial-og helsedepartementet

Norges Handelshøyskole

Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF)

Faglige interesser

Samfunnsøkonomi

Helseøkonomi: finansiering av helsetjenester. Evaluering av helsetjenster.

Eiendomsøkonomi: bolig og helse. 

Prosjekter

Avsluttet: TELMA : Hovedmålet med prosjektet er å prøve ut og evaluere en felles telemedisinsk løsning for avstandsoppfølging av pasienter med kroniske lidelser og komorbiditet på Agder, som leverer gode helsetjenester med mindre bruk av helsepersonellressurser.

Allmenn formidling

 • Emblem, Anne Wenche (2023). Mulighetsrom i siste fase av boligkarrieren: en minstepensjonistindeks. Boligsosial konferanse 2023, Arendal.
 • Emblem, Anne Wenche (2022). Svarer leserne på spørsmål om personlig økonomi.
 • Emblem, Anne Wenche (2022). Boligmarkedet i Kristiansand.
 • Emblem, Anne Wenche (2022). Dette sier fagfolkene om Q42.
 • Emblem, Anne Wenche (2021). Hett hyttemarked: Bør man kjøpe eller vente?.
 • Emblem, Anne Wenche (2021). "Rekordhøye strømpriser".
 • Emblem, Anne Wenche (2020). Ny E18 førte til økte boligpriser.
 • Fløde, Vidar; Theisen, Theis; Emblem, Anne Wenche (2020). Ny E18 ga prishopp på boliger i disse sørlandsbyene.
 • Reinertsen, Rune; Theisen, Theis; Emblem, Anne Wenche (2020). Høyere boligpriser innenfor bomringen.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Borgersen, Trond Arne; Emblem, Anne Wenche (2023). Direct and Indirect Effects of Housing Market Policies using an Augmented DiPasquale-Wheaton framework. Tidsskrift for boligforskning. ISSN: 2535-5988. 6 (1). s 4 - 29. doi:10.18261/tfb.6.1.2.
 • Borgersen, Trond Arne; Emblem, Anne Wenche (2022). Mortgage market induced booms and busts in the housing market in a modified DiPasquale-Wheaton model. International Real Estate Review (IRER). ISSN: 2154-8919. 25 (3). s 281 - 306.
 • Theisen, Theis; Emblem, Anne Wenche (2020). Har bomavgift innvirkning på boligpriser- og i så fall hvor mye? En empirisk studie av Kristiansand.. Transport i interaksjon mellom marked og offentlig regulering. Festskrift til Finn Jørgensen. ISBN: 978-82-450-3213-0. Fagbokforlaget. 14.
 • Theisen, Theis; Emblem, Anne Wenche (2020). The Road to Higher Prices: Will Improved Road Standards Lead to Higher Housing Prices?. Journal of real estate finance and economics. ISSN: 0895-5638. doi:10.1007/s11146-020-09751-y.
 • Theisen, Theis; Emblem, Anne Wenche (2018). House prices and proximity to kindergarten – costs of distance and external effects?. Journal of Property Research. ISSN: 0959-9916. 35 (4). s 321 - 343. doi:10.1080/09599916.2018.1513057.
 • Emblem, Anne Wenche; Theisen, Theis; Aamo, Bjørn Skogstad (2017). Regionale forskjeller i boligprisutviklingen - mulige årsaker. Samfunnsøkonomen. ISSN: 1890-5250. (6). s 14 - 25.
 • Asheim, Geir Bjarne; Emblem, Anne Wenche; Nilssen, Tore (2010). Health insurance: medical treatment vs. disability payment. Research in Economics. ISSN: 1090-9443. 64s 137 - 145. doi:10.1016/j.rie.2010.02.004.
 • Emblem, Anne Wenche; Asheim, Geir; Nilssen, Tore (2003). Deductibles in Health Insurance: Pay or Pain?. International Journal of Health Care Finance and Economics. ISSN: 1389-6563. 3 (4). s 253 - 266.
 • Emblem, Anne Wenche (2002). Redistribution at the Hospital. International Tax and Public Finance. ISSN: 0927-5940. 9 (4). s 367 - 378.
 • Emblem, Anne Wenche (2023). Tilpassing av bosituasjon blant eldre: hvordan fungerer boligmarkedet?.
 • Emblem, Anne Wenche (2023). Mulighetsrom i siste fase av boligkarrieren: en minstepensjonistindeks.
 • Emblem, Anne Wenche (2022). Svarer leserne på spørsmål om personlig økonomi.
 • Emblem, Anne Wenche (2022). Boligmarkedet i Kristiansand.
 • Emblem, Anne Wenche (2022). Dette sier fagfolkene om Q42.
 • Emblem, Anne Wenche (2021). Hett hyttemarked: Bør man kjøpe eller vente?.
 • Emblem, Anne Wenche (2021). "Rekordhøye strømpriser".

Sist endret: 5.09.2023 11:09