Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Anne Merete Selvik Ask

Dosent emerita

Dosent

 
Kontor:
I1062 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
0800-1600

Anne Selvik Ask er dosent i mat og helse og har siden august 2019 vært instituttleder for Institutt for ernæring og folkehelse.  Hun er opprinnelig utdannet allmennlærer med videreutdanning i matematikk og heimkunnskap og har hovedfag i ernæring, helse og miljøfag fra Stabekk Høgskole. Ask har 20 års allsidig erfaring fra undervisning og ledelse i grunnskolen. Siden 2000 har hun vært ansatt ved UiA der hun fortrinnsvis har undervist lærerstudenter i mat og helse og lærere på ulike etter- og videreutdanningskurs. Hennes FoU-arbeid har vært rettet mot undervisning i mat og helse og pedagogisk entreprenørskap.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Slyngenborg-Jensen, Monica; Ask, Anne Merete Selvik; Helland, Merete Hagen; Palojoki, Päivi; Sandvik, Camilla; Aadland, Eli Kristin; Røed, Margrethe (2024). Mat og helse på 1.-4.trinn, sett fra elever og skolelederes ståsted. En kvalitativ undersøkelse av prioritering og praksis på fire ulike skoler.. Mat og helse i skolen. ISSN: 1890-3193. (1). s 40 - 47.
 • Aadland, Eli Kristin; Helland, Merete Hagen; Ask, Anne Merete Selvik; Sandvik, Camilla (2023). Tilfeldigheter styrer undervisningspraksis i mat og helse på 1.-4. trinn. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN: 2535-8219. 17 (1). doi:10.5617/adno.9720.
 • Helland, Merete Hagen; Sandvik, Camilla; Ask, Anne Merete Selvik; Aadland, Eli Kristin (2023). Young students' perception of the health perspective in the Norwegian school subject Food and Health. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 27 (2). s 41 - 57. doi:10.26522/jiste.v27i2.4422.
 • Brodahl, Cornelia; Aarek, Ingebjørg; Ask, Anne Merete Selvik (2022). The Covid-19 Pandemic - Experiences and Expectations about Attending International Seminars and Conferences Among Teacher Educators. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 26 (2). s 22 - 37. doi:10.26522/jiste.v26i2.4007.
 • Engeset, Dagrun; Beinert, Cecilie; Ask, Anne Merete Selvik; Bjørkkjær, Tormod (2021). Food and health teachers’ experience of online teaching of a practical school subject during the initial Corona lockdown. International Journal of Home Economics. ISSN: 1999-561X. 14 (2). s 39 - 52.
 • Helland, Merete Hagen; Aadland, Eli Kristin; Ask, Anne Merete Selvik; Sandvik, Camilla (2021). Rammefaktorenes betydning for mat- og helseundervisningen på 1.–4. trinn. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN: 2535-8219. 15 (1). doi:10.5617/adno.7994.
 • Ask, Anne Merete Selvik (2020). "Du gjør det, du lærer ikke bare om det". Min vei til dosent i mat og helse. Å satse på dosenter: Et utviklingsarbeid. ISBN: 9788202695767. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 8. s 159 - 178.
 • Vik, Frøydis Nordgård; Beinert, Cecilie; Palojoki, Päivi; Hillesund, Elisabet Rudjord; Engeset, Dagrun; Ask, Anne Merete Selvik; Åbacka, Gun; Øverby, Nina Cecilie (2020). Differences in formal education among Norwegian Home Economics teachers. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 24 (2). s 45 - 59.
 • Ask, Anne Merete Selvik; Aarek, Ingebjørg; Helland, Merete Hagen; Sandvik, Camilla; Aadland, Eli Kristin (2020). The Challenge of Teaching Food and Health in the First Four Years of Primary School in Norway. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 24 (1). s 60 - 70.
 • Beinert, Cecilie; Päivi Esteri, Palojoki; Åbacka, Gun; Hardy-Johnson, Polly; Engeset, Dagrun; Hillesund, Elisabet Rudjord; Ask, Anne Merete Selvik; Øverby, Nina Cecilie; Vik, Frøydis Nordgård (2020). The mismatch between teaching practices and curriculum goals in Norwegian Home Economics classes : a missed opportunity. Education Inquiry. ISSN: 2000-4508. doi:10.1080/20004508.2020.1816677.
 • Beinert, Cecilie; Øverby, Nina Cecilie; Åbacka, Gun; Engeset, Dagrun; Hillesund, Elisabet Rudjord; Ask, Anne Merete Selvik; Vik, Frøydis Nordgård (2020). The state of learning activities in teaching Home Economics : A cross sectional study in Norwegian schools. International Journal of Home Economics. ISSN: 1999-561X. 13 (1). s 2 - 14.
 • Ask, Anne Merete Selvik; Valand, Ida Ulrikke; Aarek, Ingebjørg (2019). Implementation of Action Plans - did the plans end up in a drawer?. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 23 (1). s 27 - 38.
 • Ask, Anne Merete Selvik; Aarek, Ingebjørg; Røed, Margrethe (2018). Environmental influence on learning: Reflections on an experience from further education in pedagogic entrepreneurship. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 22 (2). s 6 - 14.
 • Ask, Anne Merete Selvik; Aarek, Ingebjørg; Røed, Margrethe; Omholt, Mona Linge (2017). Blended education in Food and Health (Home Economics): Do we need campus?. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 21 (1). s 24 - 33.
 • Western, Inger Mari; Skårdal, Madelene; Ask, Anne Merete Selvik; Øverby, Nina Cecilie (2017). Dietary habits and behaviour problems at school among Norwegian 14 year olds. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 21 (1). s 77 - 88.
 • Øverby, Nina Cecilie; Ask, Anne Merete Selvik (2017). Home food preparation and diet in adolescents. International Journal of Home Economics. ISSN: 1999-561X. 10 (1). s 133 - 140.
 • Ask, Anne Merete Selvik; Aarek, Ingebjørg (2016). From Greece to Norway with useful knowledge.. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 20 (1). s 76 - 82.
 • Skårdal, Madelene; Western, Inger Mari; Ask, Anne Merete Selvik; Øverby, Nina Cecilie (2014). Socioeconomic differences in selected dietary habits among Norwegian 13–14 year-olds : a cross-sectional study. Food & Nutrition Research (FNR). ISSN: 1654-6628. 58:23590doi:10.3402/fnr.v58.23590.
 • Aarek, Ingebjørg; Ask, Anne Merete Selvik (2013). Is Food and Health Education in Norway sustainable?. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 17 (2). s 29 - 38.
 • Aarek, Ingebjørg; Ask, Anne Merete Selvik (2012). Student experiences of the value of a student enterprise programme. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 16 (1). s 62 - 70.
 • Ask, Anne S.; Aarek, Ingebjørg (2010). Entreprenørskap gjennom studentbedrift - en metode for faglig læring og personlig utvikling. FoU i Praksis 2009. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Levanger, 23. og 24. april 2009. ISBN: 978-82-519-2565-5. Tapir Akademisk Forlag. kapittel. s 11 - 22.
 • Ask, Anne S.; Hernes, Sigrunn; Aarek, Ingebjørg; Vik, Frøydis Nordgård; Brodahl, Cornelia; Haugen, Margaretha (2010). Serving of free school lunch to secondary-school pupils - a pilot study with health implications. Public Health Nutrition (PHN). ISSN: 1368-9800. 13 (2). s 238 - 244. doi:10.1017/S1368980009990772.
 • Ask, Anne S. (2009). Entreprenørskap. Mat og helse i skolen. En fagdidaktisk innføring. ISBN: 978-82-450-0824-1. Fagbokforlaget. -. s 323.
 • Ask, Anne S.; Hernes, Sigrunn; Aarek, Ingebjørg; Johannessen, Gaute; Haugen, Margaretha (2006). Changes in dietary pattern in 15 year old adolescents following a 4 month dietary intervention with school breakfast ? a pilot study. Nutrition Journal. ISSN: 1475-2891. 5 (33).
 • Ask, Anne S.; Hernes, Sigrunn (2005). Frisk ungdom. En intervensjonsstudie med frokostservering på 10. årstrinn. Trondheim. NTNU Program for lærerutdanning. faglig_bok_institusjon. s 377.
 • Ask, Anne Merete Selvik; Røe Ødegård, Inger Karin (2015). Entreprenørskap i skole og utdanning - Aktiv, praktisk og meningsfull læring. ISBN: 978-82-8314-056-9. Portal forlag. s 212.
 • Ask, Anne Merete Selvik; Aarek, Ingebjørg (2015). Mat og måltider i Hellas – gode smaker og opplevelser. ISBN: 9788283140491. Portal forlag. s 94.
 • Ask, Anne Merete Selvik; Ødegård, Inger Karin Røe (2014). Entreprenørskap i skole og utdanning : Aktiv, praktisk og meningsfull læring. ISBN: 978-82-8314-014-9. Portal forlag. s 212.
 • Ask, Anne S.; Aarek, Ingebjørg (2008). Mat og måltider i Hellas - Veiledning til gode opplevelser. ISBN: 9788292712139. Xristos Forskningssenter. s 84.
 • Ask, Anne S.; Ask, Anne S.; Bjerketvedt, Nelly Mette; Jensen, Inger Lise Fevang (2006). Matlyst : mat og helse for ungdomstrinnet : ressursbok. ISBN: 8252167004. Det Norske Samlaget. s 135.
 • Ask, Anne S.; Ask, Anne S.; Bjerketvedt, Nelly Mette; Jensen, Inger Lise Fevang (2006). Matlyst : mat og helse for ungdomstrinnet. ISBN: 8252166989. Det Norske Samlaget. s 168.
 • Valand, Ida Ulrikke; Ask, Anne Merete Selvik (2023). Skills for life-podden, episode 7: Måltidsglede og mindful eating.
 • Sandvik, Camilla; Aadland, Eli Kristin; Ask, Anne Merete Selvik; Helland, Merete Hagen (2023). Head Teachers’ Perceived Importance of Food and Health in Grades 1 − 4 in Norway.
 • Helland, Merete Hagen; Aadland, Eli Kristin; Sandvik, Camilla; Ask, Anne Merete Selvik (2023). Young students` perception of the "health" perspective in the Norwegian school subject food and health.
 • Dalehefte, Inger Marie; Ask, Anne Merete Selvik; Bachke, Carl Christian (2023). Hva slags dokumentasjon legges ved i opprykkssøknader til dosent og førstelektor? Hvilke kompetanser representerer søknadene? Foreløpige funn..
 • Ask, Anne Merete Selvik (2023). Du gjør det - du lærer ikke bare om det! Pedagogisk entreprenørskap som læringsstrategi..
 • Dalehefte, Inger Marie; Ask, Anne Merete Selvik; Bachke, Carl Christian (2022). Hva kjennetegner karriereveien til dosent? Foreløpige funn fra pågående forskning om dosenter og førstelektorer.

Forskerportrett

Ekspertområder

Sist endret: 13.10.2021 10:10