Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Kontor:
I2043 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
08.00 -15.30

Anne Opsal er førsteamanuensis og studiekoordinator for bachelorutdanning i distriktsvennlig sykepleie ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder. Hun har doktorgrad fra Senter for rus- og avhengighetsforskning, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo i 2013 og hovedfag i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen. Anne Opsal har 19 års klinisk erfaring fra Haukeland Universitetssykehus og Sørlandet sykehus HF. Hun har arbeidet som sykepleier, enhetsleder og forsker.

Anne Opsal har også en bistilling som forskningsveileder ved forskningsenheten Sørlandet Sykehus HF.

Faglige interesser

Fleksibel sykepleierutdanning i distriktene

Grunnleggende sykepleie

Kvalitetsforbedringsarbeid i utdanning

Kvalitetsforbedringsarbeid i somatiske sykehus

Prosjekter

Samarbeid om læringsmiljøet i fleksibel sykepleieutdanning på Agder (SAMLING-prosjektet)

Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika

Preoperative anestesipoliklinikker

Preventative measures used to minimize post-intensive care syndrome (PICS) in Norwegian Intensive Care Units

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Jacobsen, Marianne Giske; Helleren, Rita; Gallefoss, Frode; Opsal, Anne (2023). Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika Gjennomførbarhet og pasienters erfaringer. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 19 (1). doi:10.7557/14.6742.
 • Kristoffersen, Eirunn W.; Opsal, Anne; Tveit, Tor Oddbjørn; Berg, Rigmor; Fossum, Mariann (2022). Effectiveness of pre-anaesthetic assessment clinic: a systematic review of randomised and non-randomised prospective controlled studies. BMJ Open. ISSN: 2044-6055. 12 (5). doi:10.1136/bmjopen-2021-054206.
 • Kristoffersen, Eirunn W.; Opsal, Anne; Tveit, Tor Oddbjørn; Fossum, Mariann (2022). Knowledge, safety, and teamwork: a qualitative study on the experiences of anaesthesiologists and nurse anaesthetists working in the preanaesthesia assessment clinic. BMC Anesthesiology. ISSN: 1471-2253. 22doi:10.1186/s12871-022-01852-w.
 • Andreasen, Eva Mari; Slettebø, Åshild; Opsal, Anne (2022). Learning activities in bachelor nursing education to learn pre- and postoperative nursing care—A scoping review. International Journal of Educational Research. ISSN: 0883-0355. 115doi:10.1016/j.ijer.2022.102033.
 • Fossum, Mariann; Opsal, Anne; Ehrenberg, Anna (2022). Nurses' sources of information to inform clinical practice: An integrative review to guide evidence-based practice. Worldviews on Evidence-Based Nursing. ISSN: 1545-102X. 19 (5). s 372 - 379. doi:10.1111/wvn.12569.
 • Fossum, Mariann; Cohen, Marlene Z.; Tønnessen, Vivi Haavik; Hamre, Mette Dobler; Ødegaard, Agno Lisbeth Vabo; Lind, Ingjerd; Håheim, Kari Olsen; Opsal, Anne (2021). Clinical Nurses Research Priorities in Hospital Settings: A Delphi Survey. Western Journal of Nursing Research. ISSN: 0193-9459. s 1 - 8. doi:10.1177/01939459211017919.
 • Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Clausen, Thomas (2019). Readiness to change among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. ISSN: 1747-597X. 14 (1). doi:10.1186/s13011-019-0237-y.
 • Pasareanu, Adrian Razvan; Vederhus, John-Kåre; Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Clausen, Thomas (2017). Mental distress following inpatient substance use treatment, modified by substance use; comparing voluntary and compulsory admissions. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 17:5s 1 - 9. doi:10.1186/s12913-016-1936-y.
 • Pasareanu, Adrian Razvan; Vederhus, John-Kåre; Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Clausen, Thomas (2016). Improved drug-use patterns at 6 months post-discharge from inpatient substance use disorder treatment: Results from compulsorily and voluntarily admitted patients. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 16:291doi:10.1186/s12913-016-1548-6.
 • Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Vederhus, John-Kåre; Clausen, Thomas (2016). Perceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 16 (1). s 1 - 10. doi:10.1186/s12913-016-1906-4.
 • Pasareanu, Adrian Razvan; Opsal, Anne; Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein; Clausen, Thomas (2015). Quality of life improved following in-patient substance use disorder treatment. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 13doi:10.1186/s12955-015-0231-7.
 • Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Larsen, Tor Ketil; Syversen, Gro; Rudshaug, Elise Bakke Aasen; Gerdner, Arne; Clausen, Thomas (2013). Factors associated with involuntary admissions among patients with substance use disorders and comorbidity: a cross-sectional study. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 13doi:10.1186/1472-6963-13-57.
 • Opsal, Anne; Clausen, Thomas; Kristensen, Øistein; Elvik, Ivar; Joa, Inge; Larsen, Tor Ketil (2011). Involuntary hospitalization of first-episode psychosis with substance abuse during a 2-year follow-up. Acta Psychiatrica Scandinavica. ISSN: 0001-690X. 124 (3). s 198 - 204. doi:10.1111/j.1600-0447.2011.01700.x.
 • Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Ruud, Torleif; Larsen, Tor Ketil; Gråwe, Rolf W.; Clausen, Thomas (2011). Substance abuse inpatients admitted voluntarily and involuntarily to acute psychiatric wards: a national cross-sectional study. Norsk Epidemiologi. ISSN: 0803-2491. 21 (1). s 85 - 91. doi:10.5324/nje.v21i1.1430.
 • Kristensen, Øistein; Sundøy, Anders; Skeie, Karin; Øye, Ingebjørg; Opsal, Anne; Rysstad, Ole; Gallefoss, Frode (2009). Korttids hepatitt C-behandling av heroinavhengige pasienter. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN: 0029-2001. 129 (16). s 1639 - 1642.
 • Berg-Sollien, Anniken; Opsal, Anne (2023). Hvordan oppleves det å være student i desentralisert utdanning?.
 • Opsal, Anne; Fossum, Mariann (2023). Flexibel utbilding på distans, ett exempel från Agder.
 • Undheim, Marie; Opsal, Anne (2022). Erfaringer med bruk av SimCapture skills.
 • Opsal, Anne; Undheim, Marie (2022). Erfaringer med bruk av SimCapture for skills v/Universitetslektor Marie Undheim, UIS og Førsteamanuensis Anne Opsal, UiA.

Sist endret: 12.07.2022 11:07