Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Anne Marit Foss

Rådgiver

Studierådgiver, Institutt for nordisk og mediefag

 
Kontor:
E2075 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Studieveiledning og studieadministrasjon ved Institutt for nordisk og mediefag

Vitenskapelige publikasjoner

  • Foss, Anne Marit (2022). Nærhet og felleskap. En sosialsemiotisk analyse av Den norske kirkes videoserie Ord for natten.. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation. ISSN: 0909-8976. (55). s 95 - 113.
  • Foss, Anne Marit (2020). "Å være kirke på nett". En sosialsemiotisk undersøkelse av nettpresentasjonene til de skandinaviske folkekirkene. Globe: A Journal of Language, Culture and Communication. ISSN: 2246-8838. 10s 47 - 66.
  • Foss, Anne Marit (2018). Den norske kirke på nett. Mellompersonlig posisjonering og forhandling. Grammatik, kritik, didaktik. Nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik och sosialsemiotik.. ISBN: 978-91-87850-70-7. Göteborgs Universitet. Artikkel. s 97 - 116.
  • Foss, Anne Marit (2015). Kulturmøter på religiøse nettsider. En sosialsemiotisk analyse av dialogiske rom i trossamfunns nettpresentasjoner. Det tredje språket: Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv. ISBN: 9788283140361. Portal forlag. Kap. 16. s 282 - 296.
  • Foss, Anne Marit (2018). Misjon og mediering. En undersøkelse av de skandinaviske folkekirkenes selvpresentasjoner på nett..
  • Foss, Anne Marit (2015). Trossamfunns selvrepresentasjoner på nett: Modalitet og medialisering.
  • Foss, Anne Marit (2015). Religiøsitet og tro på nett: kristne trossamfunns selvrepresentasjoner på nett.

Sist endret: 28.09.2018 08:09