0
Hopp til hovedinnhold

Anne Marit Føreland

Førstelektor

 
Kontor:
I2059 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdannet barnesykepleier ved UiA 2002/03

Påbygging til master i spesialsykepleie 2012-2014

Veiledningspedagogikk 2005/06

Klinisk spesialist, godkjent NSF 2009

Førstelektor fra april2021

Forskning

Se også Vitenskapelige publikasjoner og Utvalgte publikasjoner

2017-01 - d.d. Prosjekt: Hvilke opplevelser har mødre som fødte prematurt i uke 28-32 hvor barnet enten ble overført direkte til
kuvøse NFI eller lagt hud-mot-hud med mor? 
Kvalitativ studie ved Nyfødtintensiv SSHF.
Er førsteforfatter på vitenskapelig artikkel som er under utarbeidelse.  
Min rolle: prosjektgruppedeltaker/ prosjektleder .
Komplementerer den kvantitative
hovedstudien: “A non-separation approach for very preterm infants in the delivery room: Does it matter for child
outcomes and maternal mental health?”

 2017-01 - d.d. Prosjekt: “A non-separation approach for very preterm infants in the delivery room: Does it matter for child
outcomes and maternal mental health?” 
Pågående kvantitativ studie koordinert/ ledet av Laila Kristoffersen NTNU/ St.Olavs hospital, i samarbeid med
Drammen sykehus, Sørlandet sykehus og IWK Health Centre i Halifax, Canada. SSHF ble med fra januar 2017.
Datasamling ble avsluttet oktober 2020 i Norge, pågår noen måneder videre i Canada. 
Beskrivelse av studien: https://www.ncbi.nlm.nih .gov/pmc/articles/PMC515 3813/
Min rolle: Prosjektgruppedeltaker/ lokal prosjektleder frem til august 2020


2019-11 - 2020-05 Prosjekt: : Effects of nutrition therapy on growth, inflammation and metabolism in immature infants; a double-blind
randomized, controlled trial.
Min rolle: Ansvar for praktisk organisering av SSHFs oppfølgingsdel av denne pågående Ullevål-studien (datainnsamling). 

Arbeidserfaring

Primært som sykepleier/ barnesykepleier ved Nyfødtintensiv Sørlandet sykehus Kr.sand.

Annet:

Hjemmesykepleie/ menighetssykepleie Kr.sand (1986/87)

Barneposten Sørlandet sykehus Kr.sand (1987-90 og 2001)

Nyfødtintensiv Oslo universitetssykehus, Ullevål (2009/10)

Høyskolen i Agder/ Universitetet i Agder,
tilknyttet videreutdanning i barnesykepleie (2004/05 og 2011 + gjesteforeleser ved hvert kull )
Fra august 2020 ansatt med tilknytning både til bachelorutdanning i sykepleie og masterutdanning i barnesykepleie/ ABIO


 

Faglige interesser

Barne- og nyfødtsykepleie, med bakgrunnen spesielt innen følgende: 

-smerter hos premature/nyfødte (faggruppe og fordypningsoppgave v videreutdanning i barnesykepleie)

-kvalitetssikring av akuttsituasjoner hos nyfødte (faggruppe, kvalitetsarbeid og "klinisk spesialist" fordypningsfelt)

-lysbehandling til nyfødte ( faggrupppe og masteroppgave)

-kengurumottak ( faggruppe/ forskningsprosjekt)

-sykepleie ved avsluttende behandling/ dødsfall (faggruppe/ prosedyreansvar)

-morsmelksmottak (kvalitetsarbeid)

-praksisveiledning av studenter (veiledningspedagogikk/ erfaringer som klinisk sykepleier og lærer)

Prosjekter

2016-09 - 2020-08 Faggruppe/ kvalitetsarbeid: smerte, NIDCAP, FCC (Familycentered care),akuttgruppe, prosedyrer v dødsfall ved NFI.

2007-01 - 2009-06 Prosjekt: Kvalitetssikring av akuttsituasjoner hos nyfødte 


1998-01 - 1999-11 Prosjekt: Påvirker sukkervann blodsukkerverdien hos nyfødte? 


1995-09 - 1997-12 Prosjekt: «Oppstart av morsmelkmottak ved Nyfødtposten». 

Utvalgte publikasjoner

Føreland, A. M. (2009). Øvelse gir mestring. Sykepleien forskning (Oslo)(5), 54-58. https://doi.org/10.4220/sykepleiens.2009.0041

 

Føreland, A. M., Handeland, S., & Johnsen, R. T. (1999a). Påvirker sukkervann blodsukkerverdien hos nyfødte? Tidsskriftet Sykepleien, 19/1999.

 

Føreland, A. M., Handeland, S., & Johnsen, R. T. (1999b). Smerter hos nyfødte kan lindres. Tidsskriftet Sykepleien, 19/1999.

 

Føreland, A. M., Handeland, S., Johnsen, R. T., Danielsen, K., & Trydal, T. (2002). The influence of oral sucrose for procedural pain of the blood glucose value in neonates. The Journal of Maternal-fetal & neonatal medicine, Volume 11 Supplement 1: Book of abstracts from XVIII European Congress Of Perinatal Medicine.

 

Føreland, A. M., & Nymann, H. (2016). Referat fra konferansen Transport of high risk neonates. Tidsskrift for barnesykepleiere, 1/ 2016, s.23. https://www.nsf.no/Content/2865363/barnesykepleier_01_2016_web.pdf

Vitenskapelige publikasjoner

  • Føreland, Anne Marit; Engesland, Helene; Kristoffersen, Laila; Fegran, Liv (2022). Postpartum experiences of early skin-to-skin contact and the traditional separation approach after a very preterm birth: A qualitative study among mothers. Global Qualitative Nursing Research. ISSN: 2333-3936. 9doi:10.1177/23333936221097116.
  • Føreland, Anne Marit; Rosenberg, Lene; Johannessen, Berit (2016). Nurses' experiences using conventional overhead phototherapy versus fibreoptic blankets for the treatment of neonatal hyperbilirubinemia. Journal of Neonatal Nursing. ISSN: 1355-1841. 22 (3). s 108 - 114. doi:10.1016/j.jnn.2016.01.001.
  • Fegran, Liv; Føreland, Anne Marit (2022). Sykepleieforskning: Hvorfor skal sykepleiere forske?.

Sist endret: 28.04.2022 08:04