Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Anne Marit Føreland

Førstelektor

 
Kontor:
I2059 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

30 års klinisk erfaring som sykepleier primært ved Nyfødtintensiv

Utdannet barnesykepleier ved UiA 2002/03

Påbygging til master i spesialsykepleie 2012-2014

Veiledningspedagogikk 2005/06

Klinisk spesialist, godkjent Norsk Sykepleierforbund 2009

Førstelektor fra april 2021

Fasilitator-/Train-the-trainer kurs i medisinsk simulering 2023

Forskning

Se også Vitenskapelige publikasjoner og Utvalgte publikasjoner

 2017-01 - d.d. Prosjekt: “A non-separation approach for very preterm infants in the delivery room: Does it matter for child outcomes and maternal mental health?” 
Pågående studie koordinert/ ledet av Laila Kristoffersen NTNU/ St.Olavs hospital, i samarbeid med
Drammen sykehus, Sørlandet sykehus  SSHF.
SSHF ble med fra januar 2017.
Datasamling ble avsluttet oktober 2020.
Beskrivelse av studien: https://www.ncbi.nlm.nih .gov/pmc/articles/PMC515 3813/
Min rolle: Prosjektgruppedeltaker/ lokal prosjektleder frem til august 2020. Er førsteforfatter på vitenskapelig artikkel fra kvalitativ studie som komplementerer kvantitative artikler i
hovedstudien.


2019-11 - 2020-05 Prosjekt: : Effects of nutrition therapy on growth, inflammation and metabolism in immature infants; a double-blind
randomized, controlled trial.
Min rolle: Ansvar for praktisk organisering av SSHFs oppfølgingsdel av denne Ullevål-studien (datainnsamling). https://link.springer.com/article/10.1186/s12887-020-02425-x

Undervisning

Bachelor sykepleie

Masterstudiet i barnesykepleie

Arbeidserfaring

Primært som sykepleier/ barnesykepleier ved Nyfødtintensiv Sørlandet sykehus Kr.sand (fra 1987).

Annet:

Hjemmesykepleie/ menighetssykepleie Kr.sand (1986/87)

Barneposten Sørlandet sykehus Kr.sand (1987-90 og 2001)

Nyfødtintensiv Oslo universitetssykehus, Ullevål (2009/10)

Høyskolen i Agder/ Universitetet i Agder,
tilknyttet videreutdanning i barnesykepleie (2004/05 og 2011 + gjesteforeleser ved hvert kull )
Fra august 2020 til d.d. ansatt med tilknytning både til bachelorutdanning i sykepleie og masterutdanning i barnesykepleie/ ABIO


 

Faglige interesser

Barne- og nyfødtsykepleie, med bakgrunnen spesielt innen følgende: 

-smerter hos premature/nyfødte (faggruppe og fordypningsoppgave v videreutdanning i barnesykepleie)

-kvalitetssikring av akuttsituasjoner hos nyfødte (faggruppe, kvalitetsarbeid og "klinisk spesialist" fordypningsfelt)

-lysbehandling til nyfødte ( faggrupppe og masteroppgave)

-kengurumottak/ Tidlig hudkontakt ( faggruppe/ forskningsprosjekt)

-sykepleie ved avsluttende behandling/ dødsfall (faggruppe/ prosedyreansvar)

-morsmelksmottak (kvalitetsarbeid)

-transport av syke nyfødte ( mobilt transport-team)

-praksisveiledning av studenter (veiledningspedagogikk/ erfaringer som klinisk sykepleier og lærer)

Prosjekter

2016-09 - 2020-08 Faggruppe/ kvalitetsarbeid: smerte, NIDCAP, FCC (Familycentered care),kengurumottak, akuttgruppe, prosedyrer v dødsfall ved NFI.

2007-01 - 2009-06 Prosjekt: Kvalitetssikring av akuttsituasjoner hos nyfødte 


1998-01 - 1999-11 Prosjekt: Påvirker sukkervann blodsukkerverdien hos nyfødte? 


1995-09 - 1997-12 Prosjekt: «Oppstart av morsmelkmottak ved Nyfødtposten». 

Utvalgte publikasjoner

Føreland, A.M., Engesland,H., Kristoffersen, L, & Fegran; L. (2023). Tidlig hudkontakt er viktig også ved svært premature fødsler. Tidsskriftet Sykepleien. Fagartikkel.  DOI 10.4220/Sykepleiens.2023.91977

Føreland, A. M. (2009). Øvelse gir mestring. Sykepleien forskning (Oslo)(5), 54-58. Fagartikkel.  https://doi.org/10.4220/sykepleiens.2009.0041

Føreland, A. M., Handeland, S., & Johnsen, R. T. (1999a). Påvirker sukkervann blodsukkerverdien hos nyfødte? Forskningsartikkel.Tidsskriftet Sykepleien, 19/1999.

Føreland, A. M., Handeland, S., & Johnsen, R. T. (1999b). Smerter hos nyfødte kan lindres. Fagartikkel. Tidsskriftet Sykepleien, 19/1999.

Føreland, A. M., Handeland, S., Johnsen, R. T., Danielsen, K., & Trydal, T. (2002). The influence of oral sucrose for procedural pain of the blood glucose value in neonates. The Journal of Maternal-fetal & neonatal medicine, Volume 11 Supplement 1: Book of abstracts from XVIII European Congress Of Perinatal Medicine.

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Føreland, Anne Marit; Engesland, Helene; Kristoffersen, Laila; Fegran, Liv (2022). Postpartum Experiences of Early Skin-to-Skin Contact and the Traditional Separation Approach After a Very Preterm Birth: A Qualitative Study Among Mothers. Global Qualitative Nursing Research. ISSN: 2333-3936. 9doi:10.1177/23333936221097116.
 • Føreland, Anne Marit; Rosenberg, Lene; Johannessen, Berit (2016). Nurses' experiences using conventional overhead phototherapy versus fibreoptic blankets for the treatment of neonatal hyperbilirubinemia. Journal of Neonatal Nursing. ISSN: 1355-1841. 22 (3). s 108 - 114. doi:10.1016/j.jnn.2016.01.001.
 • Skogedal, Magnus; Føreland, Anne Marit (2023). UiA- og UiO-studenter simulerer sammen.
 • Føreland, Anne Marit (2023). Mødres opplevelser fra de første timer etter svært prematur fødsel der mor og barn får tidlig hudkontakt eller atskilles..
 • Klausen, A. B., Karen; Føreland, Anne Marit (2023). Promoteringvideo for masterstudiet i Barnesykepleie. Ble produsert etter foresepørsel fra Barnesykepleieforbundet (BSF). Til bruk for BSF, evt også ved UiA..
 • Føreland, Anne Marit (2022). A qualitative study on phototherapy: Nurses` experiences using conventional overhead phototherapy versus fiberoptic blankets..
 • Føreland, Anne Marit (2022). What is the mother s experience? A study of incubator or skin-to-skin contact immediately after a very preterm birth..
 • Føreland, Anne Marit; skogedal, magnus nødland (2022). "Study highlights the importance of earlier contact between mothers and premature babies". Intervju som er oversatt fra Forskning.no og ble publisert ved flere intenasjonale nettsteder..
 • Føreland, Anne Marit; skogedal, magnus nødland (2022). "Tidlig hudkontakt – også for premature barn." https://www.instagram.com/bua_sorlandetsykehus/.
 • Føreland, Anne Marit; Bjøranger, Ada (2022). Programpost på Sørlandssendinga:«Vil ha tidlig hud mot hud»..
 • Føreland, Anne Marit (2022). Mødres opplevelser og erfaringer av tidlig «hud mot hud» etter fødsel i uke 28-32.

Sist endret: 22.12.2023 11:12