Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Anne Marit Føreland

Førstelektor

 
Kontor:
I2059 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdannet barnesykepleier ved UiA 2002/03

Påbygging til master i spesialsykepleie 2012-2014

Veiledningspedagogikk 2005/06

Klinisk spesialist, godkjent NSF 2009

Førstelektor fra april2021

Forskning

Se også Vitenskapelige publikasjoner og Utvalgte publikasjoner

2017-01 - d.d. Prosjekt: Hvilke opplevelser har mødre som fødte prematurt i uke 28-32 hvor barnet enten ble overført direkte til
kuvøse NFI eller lagt hud-mot-hud med mor? 
Kvalitativ studie ved Nyfødtintensiv SSHF.
Er førsteforfatter på vitenskapelig artikkel som er under utarbeidelse.  
Min rolle: prosjektgruppedeltaker/ prosjektleder .
Komplementerer den kvantitative
hovedstudien: “A non-separation approach for very preterm infants in the delivery room: Does it matter for child
outcomes and maternal mental health?”

 2017-01 - d.d. Prosjekt: “A non-separation approach for very preterm infants in the delivery room: Does it matter for child
outcomes and maternal mental health?” 
Pågående kvantitativ studie koordinert/ ledet av Laila Kristoffersen NTNU/ St.Olavs hospital, i samarbeid med
Drammen sykehus, Sørlandet sykehus og IWK Health Centre i Halifax, Canada. SSHF ble med fra januar 2017.
Datasamling ble avsluttet oktober 2020 i Norge, pågår noen måneder videre i Canada. 
Beskrivelse av studien: https://www.ncbi.nlm.nih .gov/pmc/articles/PMC515 3813/
Min rolle: Prosjektgruppedeltaker/ lokal prosjektleder frem til august 2020


2019-11 - 2020-05 Prosjekt: : Effects of nutrition therapy on growth, inflammation and metabolism in immature infants; a double-blind
randomized, controlled trial.
Min rolle: Ansvar for praktisk organisering av SSHFs oppfølgingsdel av denne pågående Ullevål-studien (datainnsamling). 

Arbeidserfaring

Primært som sykepleier/ barnesykepleier ved Nyfødtintensiv Sørlandet sykehus Kr.sand.

Annet:

Hjemmesykepleie/ menighetssykepleie Kr.sand (1986/87)

Barneposten Sørlandet sykehus Kr.sand (1987-90 og 2001)

Nyfødtintensiv Oslo universitetssykehus, Ullevål (2009/10)

Høyskolen i Agder/ Universitetet i Agder,
tilknyttet videreutdanning i barnesykepleie (2004/05 og 2011 + gjesteforeleser ved hvert kull )
Fra august 2020 ansatt med tilknytning både til bachelorutdanning i sykepleie og masterutdanning i barnesykepleie/ ABIO


 

Faglige interesser

Barne- og nyfødtsykepleie, med bakgrunnen spesielt innen følgende: 

-smerter hos premature/nyfødte (faggruppe og fordypningsoppgave v videreutdanning i barnesykepleie)

-kvalitetssikring av akuttsituasjoner hos nyfødte (faggruppe, kvalitetsarbeid og "klinisk spesialist" fordypningsfelt)

-lysbehandling til nyfødte ( faggrupppe og masteroppgave)

-kengurumottak ( faggruppe/ forskningsprosjekt)

-sykepleie ved avsluttende behandling/ dødsfall (faggruppe/ prosedyreansvar)

-morsmelksmottak (kvalitetsarbeid)

-praksisveiledning av studenter (veiledningspedagogikk/ erfaringer som klinisk sykepleier og lærer)

Prosjekter

2016-09 - 2020-08 Faggruppe/ kvalitetsarbeid: smerte, NIDCAP, FCC (Familycentered care),akuttgruppe, prosedyrer v dødsfall ved NFI.

2007-01 - 2009-06 Prosjekt: Kvalitetssikring av akuttsituasjoner hos nyfødte 


1998-01 - 1999-11 Prosjekt: Påvirker sukkervann blodsukkerverdien hos nyfødte? 


1995-09 - 1997-12 Prosjekt: «Oppstart av morsmelkmottak ved Nyfødtposten». 

Utvalgte publikasjoner

Føreland, A.M., Engesland,H., Kristoffersen, L, & Fegran; L. (2023). Tidlig hudkontakt er viktig også ved svært premature fødsler. Tidsskriftet Sykepleien. Fagartikkel publisert 21.04.2023,  DOI 10.4220/Sykepleiens.2023.91977

Føreland, A. M. (2009). Øvelse gir mestring. Sykepleien forskning (Oslo)(5), 54-58. https://doi.org/10.4220/sykepleiens.2009.0041

 

Føreland, A. M., Handeland, S., & Johnsen, R. T. (1999a). Påvirker sukkervann blodsukkerverdien hos nyfødte? Tidsskriftet Sykepleien, 19/1999.

 

Føreland, A. M., Handeland, S., & Johnsen, R. T. (1999b). Smerter hos nyfødte kan lindres. Tidsskriftet Sykepleien, 19/1999.

 

Føreland, A. M., Handeland, S., Johnsen, R. T., Danielsen, K., & Trydal, T. (2002). The influence of oral sucrose for procedural pain of the blood glucose value in neonates. The Journal of Maternal-fetal & neonatal medicine, Volume 11 Supplement 1: Book of abstracts from XVIII European Congress Of Perinatal Medicine.

 

Føreland, A. M., & Nymann, H. (2016). Referat fra konferansen Transport of high risk neonates. Tidsskrift for barnesykepleiere, 1/ 2016, s.23. https://www.nsf.no/Content/2865363/barnesykepleier_01_2016_web.pdf

Vitenskapelige publikasjoner

 • Føreland, Anne Marit; Engesland, Helene; Kristoffersen, Laila; Fegran, Liv (2022). Postpartum Experiences of Early Skin-to-Skin Contact and the Traditional Separation Approach After a Very Preterm Birth: A Qualitative Study Among Mothers. Global Qualitative Nursing Research. ISSN: 2333-3936. 9doi:10.1177/23333936221097116.
 • Føreland, Anne Marit; Rosenberg, Lene; Johannessen, Berit (2016). Nurses' experiences using conventional overhead phototherapy versus fibreoptic blankets for the treatment of neonatal hyperbilirubinemia. Journal of Neonatal Nursing. ISSN: 1355-1841. 22 (3). s 108 - 114. doi:10.1016/j.jnn.2016.01.001.
 • Klausen, A. B., Karen; Føreland, Anne Marit (2023). Promoteringvideo for masterstudiet i Barnesykepleie. Ble produsert etter foresepørsel fra Barnesykepleieforbundet (BSF). Til bruk for BSF, evt også ved UiA..
 • Føreland, Anne Marit (2022). A qualitative study on phototherapy: Nurses` experiences using conventional overhead phototherapy versus fiberoptic blankets..
 • Føreland, Anne Marit (2022). What is the mother s experience? A study of incubator or skin-to-skin contact immediately after a very preterm birth..
 • Føreland, Anne Marit; skogedal, magnus nødland (2022). "Study highlights the importance of earlier contact between mothers and premature babies". Intervju som er oversatt fra Forskning.no og ble publisert ved flere intenasjonale nettsteder..
 • Føreland, Anne Marit; skogedal, magnus nødland (2022). "Tidlig hudkontakt – også for premature barn." https://www.instagram.com/bua_sorlandetsykehus/.
 • Føreland, Anne Marit; Bjøranger, Ada (2022). Programpost på Sørlandssendinga:«Vil ha tidlig hud mot hud»..
 • Føreland, Anne Marit (2022). Mødres opplevelser og erfaringer av tidlig «hud mot hud» etter fødsel i uke 28-32.
 • Føreland, Anne Marit; skogedal, magnus nødland (2022). – Det beste for mor er å kunne holde sitt eget barn så tidlig som mulig. Barn som fødes to–tre måneder for tidlig skilles vanligvis fra sin mor de første timene etter fødsel. Forsker vil nå ha tidligere kontakt mellom mor og for tidlig fødte barn. https://forskning.no/barn-partner-svangerskap/det-beste-for-mor-er-a-kunne-holde-sitt-eget-barn-sa-tidlig-som-mulig/2085221.
 • Føreland, Anne Marit; skogedal, magnus nødland (2022). "Vil ha tidligere kontakt mellom mor og for tidlig fødte barn".

Sist endret: 5.05.2023 13:05