0
Hopp til hovedinnhold

Anne Haugland Balsnes

Professor

Professor i musikk

 
Kontor:
K2008 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Kordireksjon, musikkvitenskap, musikkpedagogikk, musikk og helse

Vitenskapelige publikasjoner

 • Jansson, Dag; Balsnes, Anne Haugland; Durrant, Colin (2021). The gesture enigma: Reconciling the prominence and insignificance of choral conductor gestures. Research Studies in Music Education. ISSN: 1321-103X. s 1 - 18. doi:10.1177/1321103X211031778.
 • Jansson, Dag; Balsnes, Anne Haugland (2020). Choral conducting education: The lifelong entanglement of competence, identity and meaning. Research Studies in Music Education. ISSN: 1321-103X. doi:10.1177/1321103X19863184.
 • Jansson, Dag; Balsnes, Anne Haugland (2020). Korlederens kompetanse, utdanning og praksis – konturene av en meta-teori. Journal for Research in Arts and Sports Education. ISSN: 2535-2857. 4 (1). s 92 - 114. doi:10.23865/jased.v4.2354.
 • Jansson, Dag; Bygdéus, Pia; Balsnes, Anne Haugland (2019). Nordic choral conductor education: Overview and research agenda. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok. ISSN: 1504-5021. 19s 137 - 170.
 • Balsnes, Anne Haugland (2018). Singing for a better life: Choral singing and Public Health. Music and Public Health : a Nordic perspective. ISBN: 978-3-319-76240-1. Springer Publishing Company. Chapter 11. s 167 - 186.
 • Balsnes, Anne Haugland; Beckmann, Hege (2017). "Musikken kan jeg ikke leve uten!" : Musikk som kilde til menneskets meningsskaping. Hva er nå et menneske? : tverrfaglige bidrag. ISBN: 9788202566258. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 10. s 208 - 228.
 • Balsnes, Anne Haugland (2017). Populærmusikkens vei inn i Den norske kirke :. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN: 1501-9934. (1). s 36 - 60.
 • Balsnes, Anne Haugland (2017). The silver voices: A possible model for senior singing. International Journal of Community Music. ISSN: 1752-6299. 10 (1). s 59 - 69. doi:10.1386/ijcm.10.1.59_1.
 • Balsnes, Anne Haugland (2016). Hospitality in multicultural choral singing. International Journal of Community Music. ISSN: 1752-6299. 9 (2). s 171 - 189. doi:10.1386/ijcm.9.2.171_1.
 • Balsnes, Anne Haugland; Mosdøl, Hallvard Olavson (2016). Menighetens soundtrack : hvilke verdier ligger til grunn for norske menigheters valg av gudstjenestemusikk?. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT). ISSN: 1893-4773. 33 (1). s 17 - 27.
 • Balsnes, Anne Haugland; Henriksen, Jan-Olav (2015). "Mykere" forståelse av synd? : om nye syndsbekjennelser i Den norske kirke. Gudstjeneste à la carte : liturgireformen i Den norske kirke. ISBN: 978-82-543-1311-4. Verbum Akademisk. Kapittel 4.2. s 173 - 189.
 • Mosdøl, Hallvard Olavson; Balsnes, Anne Haugland (2015). Mer enn ord - om gudstjenestereformen og sanselighet. Gudstjeneste à la carte : liturgireformen i Den norske kirke. ISBN: 978-82-543-1311-4. Verbum Akademisk. Kapittel 5.1. s 210 - 229.
 • Balsnes, Anne Haugland (2015). Musikk for menigmann? Liturgisk musikk i spenningen mellom folkekirke og trosfellesskap. Gudstjeneste à la carte : liturgireformen i Den norske kirke. ISBN: 978-82-543-1311-4. Verbum Akademisk. Kapittel 4.3. s 190 - 209.
 • Jansson, Dag; Balsnes, Anne Haugland (2015). Unfreezing identities: Exploring choral singing in the workplace. International Journal of Community Music. ISSN: 1752-6299. 8 (2). s 163 - 178. doi:10.1386/ijcm.8.2.163_1.
 • Balsnes, Anne Haugland (2014). Choral singing as health musicking: A discussion on music, education and health. Nordic Research in Music Education Yearbook Vol. 15. ISBN: 978-82-7853-095-5. NMH-publikasjoner. Artikkel. s 153 - 177.
 • Balsnes, Anne Haugland (2014). Korsang - en kilde til folkehelse. Socialmedicinsk Tidskrift (SMT). ISSN: 0037-833X. 91 (1). s 54 - 62.
 • Balsnes, Anne Haugland (2014). ‘I get sick if I don’t go to choir practice!’: Choral singing as a health promoting resource. Choral singing : Histories and practices. ISBN: 978-1-4438-6331-5. Cambridge Scholars Publishing. Chapter thirteen. s 232 - 249.
 • Balsnes, Anne Haugland; Lindland, Tormod (2013). "Det bekrefter min verdi som mann." Maskulinitet, sang og fellesskap i mannskor. Forankring og fornyelse : festskrift for Ansgarskolen 1913–2013. ISBN: 978-82-92712-87-0. Portal forlag. Kapittel 17. s 353 - 370.
 • Balsnes, Anne Haugland; Schuff, Hildegunn Marie T (2013). "Min styrke når jeg er svak på fremmed sted." Om korsang, flyktninghelse og integrering. Forankring og fornyelse : festskrift for Ansgarskolen 1913–2013. ISBN: 978-82-92712-87-0. Portal forlag. Kapittel 15. s 316 - 335.
 • Riis, Ole Preben; Balsnes, Anne Haugland (2013). Ikke bare vakkert. Påskemusikk med innhold og emosjonell kraft. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 10. s 225 - 243.
 • Balsnes, Anne Haugland (2013). Involvering eller fremmedgjøring? Spenningsområder i forbindelse med ny liturgisk musikk i Den norske kirke. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 9. s 206 - 224.
 • Balsnes, Anne Haugland; Riis, Ole Preben (2013). Performing Bach's Passion Music in a Late Modern Context. Journal of Contemporary Religion. ISSN: 1353-7903. 28 (1). s 95 - 108. doi:10.1080/13537903.2013.750844.
 • Balsnes, Anne Haugland (2013). Større musikalsk mangfold og valgfrihet. Liturgireform i Den norske kirke. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 8. s 191 - 205.
 • Balsnes, Anne Haugland (2012). Choral Singing, Health and Quality of Life: The Story of Diana. Arts and Health. ISSN: 1753-3015. 4 (3). s 249 - 261. doi:10.1080/17533015.2012.656202.
 • Balsnes, Anne Haugland (2011). "Sangen har gitt meg et nytt liv": Kor, identitet og helse. Musikk, helse, identitet. ISBN: 978-82-7853-068-9. Norges musikkhøgskole. Kapittel. s 25 - 44.
 • Balsnes, Anne Haugland (2011). Belcanto som praksisfellesskap : å forske på læreprosesser i kor fra et situert læringsperspektiv. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok. ISSN: 1504-5021. 12s 179 - 200.
 • Balsnes, Anne Haugland (2011). Sanger om Søgne: Lokal historiefortelling og stedsidentitet. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN: 0017-9841. 48 (3). s 229-242, 287-288.
 • Balsnes, Anne Haugland (2010). "Høyt under taket og lav terskel". Norsk bruksteologi i endring: tendenser gjennom det 20. århundre. ISBN: 978-82-519-2655-3. Tapir Akademisk Forlag. s 295 - 318.
 • Balsnes, Anne Haugland (2010). Choir research - a Norwegian perspective. Choir in focus 2010. ISBN: 9789188316561. Bo Ejeby Förlag. faglig_bok_forlag. s 16 - 19.
 • Balsnes, Anne Haugland (2010). Learning in choirs - Belcanto as a community of practice : summary of a research-Ph.D project. Choir in focus 2010. ISBN: 9789188316561. Bo Ejeby Förlag. faglig_bok_forlag. s 57 - 67.
 • Balsnes, Anne Haugland (2009). Belcanto. Sang og musikk i Søgne. ISBN: 9788230313848. Søgne musikkorps. faglig_bok_forlag. s 181.
 • Balsnes, Anne Haugland (2009). Koret Belcanto - en gullgruve av empiri i min hule hånd?. Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. ISBN: 978-82-7634-815-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. -. s 248 - 267.
 • Balsnes, Anne Haugland (2007). Belcanto - vakker sang i menighet og lokalsamfunn. Gud på Sørlandet. Portal forlag. faglig_bok_forlag.
 • Balsnes, Anne Haugland (2006). "Sitting next to Nellie" - læring i kor. Fra undervisning til læring. Høgskolepedagogikk under Kvalitetsreformen. Artikelr skrevet av deltakere på kurs i universitets- og høgskolepedagogikk 2006. Ragnhild Lager (ed.). Høgskolen i Agder, Skriftserien. faglig_bok_institusjon. s 209.
 • Jansson, Dag; Balsnes, Anne Haugland (2021). Dilemmaer i skandinavisk korlederutdanning. ISBN: 9788202696979. Cappelen Damm Akademisk. s 29.
 • Jansson, Dag; Balsnes, Anne Haugland (2021). Dilemmaer i skandinavisk korlederutdanning. ISBN: 9788202696979. Cappelen Damm Akademisk.
 • Balsnes, Anne Haugland (2017). Hva er nå et menneske? : tverrfaglige bidrag. ISBN: 9788202566258. Cappelen Damm Akademisk. s 336.
 • Balsnes, Anne Haugland; Christensen, Solveig; Christoffersen, Jan Terje; Mosdøl, Hallvard Olavson (2015). Gudstjeneste à la carte : liturgireformen i Den norske kirke. ISBN: 978-82-543-1311-4. Verbum Akademisk.
 • Balsnes, Anne Haugland (2014). Å synge i kor: Ideal for menneskelig fellesskap?. ISBN: 978-82-8314-019-4. Portal forlag. s 168.
 • Balsnes, Anne Haugland (2009). Å lære i kor : Belcanto som praksisfellesskap. ISBN: 9788278530627. Unipub forlag. s 362.
 • Christophersen, Catharina Renate; Onsrud, Silje Valde; Viig, Tine Grieg; Knudsen, Jan Sverre; Holdhus, Kari Mette; Ellefsen, Live Weider; Angelo, Elin; Balsnes, Anne Haugland; Knigge, Jens; Hals Kummernes, Kristin (2021). Musikkfaget i lærerutdanningen - pågående forskning og visjoner for framtiden.
 • Balsnes, Anne Haugland (2020). Kor og helse.
 • Balsnes, Anne Haugland (2020). Syng for livet, fra vugge til grav..
 • Balsnes, Anne Haugland (2020). Syng for livet! Fra vugge til grav.
 • Balsnes, Anne Haugland (2020). I like to move it!.
 • Balsnes, Anne Haugland (2020). Forskning på sang i pedagogiske sammenhenger.

Ekspertområder

Forskningsgrupper

Sist endret: 3.09.2021 22:09