0
Hopp til hovedinnhold

Anne Elmies-Vestergren

Stipendiat

Stipendiat/Universitetslektor

 
Kontor:
G3042 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg er utdannet allmennlærer fra Universitetet i Agder med en master i kunst og håndverk fra Høgskolen i Telemark (2012).

Jeg jobbet som grunnskolelærer i flere år før jeg begynte å undervise studenter ved både barnehage- og lærerutdanningen i kunst og håndverk ved Høgskulen på Vestlandet. Siden 01.januar 2019 har jeg undervist i kunst og håndverk på insitituttet for visuelle og sceniske fag ved Universitetet i Agder.

Jeg er koordinator for GLU3 og GLU4 i kunst og håndverk.

Fra 01.september 2019 er jeg stipendiat ved fakultetet for kunstfag med 25% undervisningsstilling. 

Forskning

Fra 01.september 2019 er jeg stipendiat ved fakultetet for kunstfag med 25% undervisningsstilling. 

Undervisning

Jeg underviser i bilde og keramikk på barnehagelærerutdanningen (KKK1 og KKK2). I tillegg underviser jeg i metode på 3.året i den nye lærerutdanningen, hvor jeg er emneansvarlig for FOU-oppgaven i kunst og håndverk.

Forskningsgrupper

Sist endret: 20.08.2019 09:08