Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Anne Line Møllen

Universitetslektor

 
Kontor:
IU024 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg er utdannet sykepleier (1999), og har videreutdanning i intensivsykepleie (2004). Jeg har klinisk erfaring fra både somatiske og psykiatriske sykehusavdelinger.

I 2013 fullførte jeg en mastergrad i helse og empowerment. Jeg har undervist og veiledet ved bachelorutdanningen i sykepleie i nærmere syv år.

Faglige interesser

Profesjonsetikk, etikk i sykepleie

Digital hjemmeoppfølging

Veiledning og undervisning

Brukermedvirkning og helsefremmende arbeid

Sist endret: 18.10.2023 10:10