Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
IU024 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg er utdannet sykepleier (1999), og har videreutdanning i intensivsykepleie (2004). Jeg har bred klinisk erfaring fra både somatiske og psykiatriske sykehusavdelinger.

Jeg har en mastergrad  i helse og empowerment  fra 2013. Jeg har undervist og veiledet ved bachelorutdanningen i sykepleie i nærmere syv år.

Fra mars 2022 er jeg ph.d.-stipendiat i helseetikk ved Institutt for religion, filosofi og historie og Senter for e-helse. Min forskning er knyttet til digital hjemmeoppfølging av pasienter. 

Sist endret: 17.09.2022 22:09