Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Andre Tofteland

Førstelektor

Førstelektor

 
Kontor:
9I159 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )
Kontortid:
0800-1600

Tofteland har sin utdannelse fra Universitetet i Agder (siviløkonom) og Norges Handelshøyskole (HAE). Han har tidligere vært fakultetsdirektør på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, hvor han også tidligere har vært førstelektor og instituttleder ved Institutt for økonomi. Tofteland var tidligere medlem av NRS Regnskapsstandardstyret (RSS) og av Fagkomiteen i foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

 

 

Faglige interesser

Regnskapsteori og spesielt anvendelsen av teori i utviklingen av regnskapsstandarder for private virksomheter og offentlig sektor.

 • Regnskapsteori (Bachelor)
 • Finansregnskap 1 (Bachelor)
 • Finansregnskap 2 (Bachelor)
 • Finansregnskap 3 (Bachelor)
 • Kommunal regnskapsrapportering (Bachelor)

 

 

 

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Tofteland, André; Fladstad, Harald N. (2000). Finansregnskap med Analyse, Del 1 12.utg av Arne Kinserdal --> Produsert eksempler i læreboken, jf. forord i boken. Finansregnskap med analyse - Del 1. Cappelen Damm Akademisk. laerebok. s 1 - 383.
 • Fladstad, Harald N.; Kvifte, Steinar S.; Tofteland, André (1999). Høyere revisorutdanning - behov for endringer?. Revisjon og Regnskap 1/99. Den norske Revisorforening. faglig_bok_institusjon. s 54 - 59.
 • Tofteland, Andre (2011). Finansregnskap - Vurdering og analyse Oppgavesamling. ISBN: 978-82-450-0972-9. Fagbokforlaget. s 315.
 • Tofteland, Andre (2011). Finansregnskap - Vurdering og analyse. ISBN: 978-82-450-0973-6. Fagbokforlaget. s 271.
 • Tofteland, Andre; Kvifte, Steinar Sars; Bernhoft, Anne-Cathrine (2011). Finansregnskap - God regnskapsskikk og IFRS. ISBN: 978-82-450-0902-6. Fagbokforlaget. s 299.
 • Tofteland, Andre; Kvifte, Steinar Sars; Bernhoft, Anne-Cathrine (2011). Finansregnskap - God regnskapsskikk og IFRS Oppgavesamling. ISBN: 978-82-450-0903-3. Fagbokforlaget. s 618.
 • Tofteland, Andre; Fladstad, Harald; Kvifte, Steinar Sars (2005). Finansregnskap - Årsregnskap og god regnskapsskikk - Oppgavesamling. ISBN: 8245001899. Fagbokforlaget. s 530.
 • Tofteland, Andre; Fladstad, Harald (2005). Finansregnskap - Vurdering og analyse - Oppgavesamling. ISBN: 8245001880. Fagbokforlaget. s 297.
 • Tofteland, Andre; Fladstad, Harald (2005). Finansregnskap - Vurdering og analyse. ISBN: 8245001856. Fagbokforlaget. s 252.
 • Fladstad, Harald; Kvifte, Steinar Sars; Tofteland, Andre (2002). Årsregnskap og god regnskapsskikk - Oppgaver og løsningsforslag. ISBN: 8270821632. DnR Forlag. s 465.
 • Fladstad, Harald; Tofteland, Andre (2002). Finansregnskap og analyse - Oppgavesamling med løsninger og veiledninger. ISBN: 8202218330. Cappelen Damm Akademisk. s 296.
 • Fladstad, Harald; Tofteland, Andre; Kvifte, Steinar Sars (2001). Årsregnskap og god regnskapsskikk - Oppgaver og løsningsforslag. ISBN: 8270821403. Den norske Revisorforening. s 431.
 • Fladstad, Harald N.; Tofteland, Andre (1998). Finansregnskap og analyse - Oppgavesamling med løsninger og veiledninger. ISBN: 82-456-0608-1. Cappelen Damm Akademisk. s 270.
 • Fladstad, Harald N.; Tofteland, André (1999). Finansregnskap og analyse - Oppgavesamling med løsninger og veiledninger. ISBN: 82-456-0812-2. Cappelen Damm Akademisk. s 336.
 • Kvifte, Steinar S.; Tofteland, Andre (2008). God regnskapsskikk og IFRS. Fagbokforlaget.

Ekspertområder

Sist endret: 31.10.2023 09:10