0
Hopp til hovedinnhold

Andreas Reier Jensen

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E1214 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Faglige interesser

Sociology of education, didactics and pedagogy

Discourse- and content analysis 


School and classroom observation

Vocational education

Educational policy and curriculum studies

Mentoring, tutoring and guidance

Antrozoology

 

Research Techniques

Mixed Methods Research Design

Content Analysis 

Classroom observation 

Hermeneutics Animal assisted pedagogy/education (anthrozoology)

Pedagogical Experience

2016 Associated Professor in Pedagogy, University of Agder

2014 Visiting Scholar at University of Griffith, Institute for Educational Research Brisbane, Australia

2012 -
Pedagogical Editor (film distribution), Norgesfilm AS

2010 - Assistant Professor in Pedagogy, University of Agder

2011- 2012 Lecturer Kristiansand Nautical College

2007 - 2011 Teacher

2007 - 2011 External Examiner at Nautical College

2008 - 2012 Teacher at Nautical High School and Kristiansand County Jail

2001 - 2007 Teacher
Upper Secondary and teaching on national training ships

Vitenskapelige publikasjoner

  • Jensen, Andreas Reier (2019). Access in Primary Education (Norway). Bloomsbury Education and Childhood Studies. ISSN: 2514-6440. doi:10.5040/9781350996304.0013.
  • Jensen, Andreas Reier (2018). Dyreassistert pedagogikk i barns leseopplæring. Antrozoologi. Samspill mellom dyr og menneske. ISBN: 978-82-15-028538. Universitetsforlaget. Kapittel 11. s 143 - 159.
  • Jensen, Andreas Reier; Ringereide, Hans Otto; Witsø, Hilde (2019). Den triadiske modellen: planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. ISBN: 978-82-02-56633-3. Cappelen Damm Akademisk.
  • Jensen, Andreas Reier (2019). Den triadiske modellen Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. ISBN: 978-82-02-56633-3. Cappelen Damm Akademisk. s 88.
  • Jensen, Andreas Reier (2019). Innvielse til læreryrket En analyse av praksislærerens veiledningssamtaler Andreas. ISBN: 978-82-02-64714-8. Cappelen Damm Akademisk. s 252.
  • Jensen, Andreas Reier; Østby, Carol Margaret (2019). The Pedagogy of Reading to Dogs.
  • Stray, Ingunn Elisabeth; Jensen, Andreas Reier (2019). Diffractions of Teacher Education Policies in Pre-Service Teacher Practicum.

Sist endret: 21.06.2019 13:06