Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Kontor:
A-162 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Aima Khan er en postdoktorforsker ved Institutt for Arbeidsliv og Innovasjon, Universitetet i Agder (UiA). Hun har en doktorgrad i systemdynamikk (med fokus på bedriftsfinans) fra Universitetet i Bergen (UiB). Hun har solid bakgrunn innen finansfeltet (MSc i ledelsesvitenskap og MBA med spesialisering innen finans). Hun har undervisningserfaring innen regnskap og finans på bachelor- og masternivå. Hun har også noe erfaring med veiledning.

Hennes faglige interesser dreier seg hovedsakelig om finansiell analyse, spesielt innen bedriftsfinans, forretningsverdivurdering og analyse av finanspolitikk med fokus på beslutningstaking og politikkvurdering. Hun har publisert sitt arbeid i tidsskrifter som System Dynamics Review og Systems Research and Behavioral Science.

Aima jobber som en del av Dig CBA-prosjektet (Ansvarlig bruk av kontantbasert bistand). Prosjektet fokuserer på å støtte bruk av teknologi for å levere humanitær bistand i flyktningkriser. Hun bruker systemdynamikk (SD) og flerkriteriebeslutningsanalyse (MCDA) i sin forskning.

Undervisning

BE-410-1 Corporate Finance

ME-302-1 Bacheloroppgave (Valuation)

Vitenskapelige publikasjoner

  • Khan, Aima; Baharmand, Hossein; Besiou, Maria (2023). Digital cash based assistance: Qualitative modelling using system dynamics.

Sist endret: 10.10.2023 09:10