0
Hopp til hovedinnhold

Åse Ribe Johnsen

Universitetslektor

Universitetslektor

Utdannet sykepleier ved Menighetssøsterhjemmet i Oslo ( Diakonova) i 1989. Videreudanning i veiledningspedagogikk og praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Master i barnesykepleie ved Universitetet i Agder i 2020

Min kliniske erfaring er hovedsaklig fra Barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus i Arendal, (1991-2021). Arbeidet som spesialrådgiver ved Lærings- og mestringssenteret ved Sørlandet sykehus i Arendal i perioden 2017-2018. 

Midlertidig ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Agder fra høsten 2021. Underviser ved Bachelor i sykepleie, institutt for helse- og sykepleievitenskap.

Undervisning

Bachelor sykepleie

Master Barnesykepleie

Arbeidserfaring

Sykepleier hjerteavdelingen Ullevål sykehus

Sykepleier Fevik legesenter

Sykepleier hjemmetjenesten Grimstad kommune

Barnesykepleier Barne- og ungdomsavdelingen Sørlandet sykehus, Arendal

Fagutviklingssykepleier  hjemmetjeneste Grimstad kommune

Spesial rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret Sørlandet sykehus

 

Faglige interesser

Sykepleie til barn og unge

Helsepedagogikk

Veiledningspedagogikk

Motivasjon og læring

 

Utvalgte publikasjoner

Essay i håndboken "Hva er Empatisk Kommunikasjon? - 8 eksempler på praktisk bruk av verktøyet Empatisk Kommunikasjon»

https://www.empatisk.no/wp-content/uploads/Ha%CC%8Andbok-EK_endelig-versjon.pdf

Ekspertområder

Sist endret: 2.06.2022 10:06