Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Åse Ribe Johnsen

Universitetslektor

Universitetslektor

Utdannet sykepleier ved Menighetssøsterhjemmet i Oslo ( Diakonova) i 1989. Videreudanning i veiledningspedagogikk og praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Master i barnesykepleie ved Universitetet i Agder i 2020

Min kliniske erfaring er hovedsaklig fra Barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus i Arendal, (1991-2021). Arbeidet som spesialrådgiver ved Lærings- og mestringssenteret ved Sørlandet sykehus i Arendal i perioden 2017-2018. 

Fast ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Agder fra høsten 2022. Underviser ved Bachelor i sykepleie, institutt for helse- og sykepleievitenskap.

Undervisning

Bachelor sykepleie

Master Barnesykepleie

Arbeidserfaring

Sykepleier hjerteavdelingen Ullevål sykehus

Sykepleier Fevik legesenter

Sykepleier hjemmetjenesten Grimstad kommune

Barnesykepleier Barne- og ungdomsavdelingen Sørlandet sykehus, Arendal

Fagutviklingssykepleier  hjemmetjeneste Grimstad kommune

Spesial rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret Sørlandet sykehus

 

Faglige interesser

Sykepleie til barn og unge

Helsepedagogikk

Veiledningspedagogikk

Motivasjon og læring

 

Utvalgte publikasjoner

Essay i håndboken "Hva er Empatisk Kommunikasjon? - 8 eksempler på praktisk bruk av verktøyet Empatisk Kommunikasjon»

https://www.empatisk.no/wp-content/uploads/Ha%CC%8Andbok-EK_endelig-versjon.pdf

Vitenskapelige publikasjoner

  • Gerstner, Thorsten Alfons; Sævareid, Hans Inge; Johnsen, Åse Ribe; Løhaugen, Gro; Skranes, Jon Sverre (2023). Sleep disturbances in Norwegian children with fetal alcohol spectrum disorders (FASD) with and without a diagnosis of attention-deficit hyperactivity disorder or epilepsy. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. ISSN: 0145-6008. 47 (3). s 589 - 599. doi:10.1111/acer.15009.
  • Gerstner, Thorsten Alfons; Sævareid, Hans Inge; Johnsen, Åse Ribe; Løhaugen, Gro; Skranes, Jon Sverre (2022). Sleep disturbance in children with Fetal Alcohol Spectrum Disorders with and without comorbidities..

Ekspertområder

Sist endret: 12.02.2024 15:02