Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Office:
H1017 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Roland, Pål; Hye, Linda; Øgård, Morten (2023). Hvordan samle trådene når pedagogiske organisasjoner skal utvikle seg gjennom kapasitetsbygging : en systemteoretisk tilnærming. Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse. ISBN: 9788202783778. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 13. s 259 - 276.
 • Hye, Linda; Roland, Pål; Øgård, Morten (2023). Introduksjon : Kapasitetsbygging i pedagogiske organisasjoner. Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse. ISBN: 9788202783778. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 11 - 18.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (2017). Do networks matter? Network involvement and policy learning in Nordic regions. Journal of Baltic Studies. ISSN: 0162-9778. 48 (4). s 497 - 511. doi:10.1080/01629778.2017.1305175.
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2016). Problem-solving at the local level in turbulent times. Governance in Turbulent Times. ISBN: 978-0198739517. Oxford University Press. 9. s 202 - 222.
 • Trondal, Jarle; Ansell, Christopher; Øgård, Morten (2016). Turbulent Governance. Governance in Turbulent Times. ISBN: 978-0198739517. Oxford University Press. Chapter 1. s 1 - 26.
 • Øgård, Morten (2014). Fra New Public Management til New Public Governance. Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 3. utgave. ISBN: 978-82-450-1632-1. Fagbokforlaget. 5. s 93 - 110.
 • Baldersheim, Harald; Haug, Are Vegard; Øgård, Morten (2011). Conclusions:The policy nexus in network governance. The rise of the networking region. The challenges of regional collaboration in a globalized world. ISBN: 9781409425830. Ashgate. Kapittel 12. s 165 - 170.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (2011). Learning ecologies: Capacity-building in Nordic regions and cities through cross-institutional and cross-border cooperation. The rise of the networking region. The challenges of regional collaboration in a globalized world. ISBN: 9781409425830. Ashgate. Kapittel 4. s 35 - 48.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (2011). Transforming governance in cities and regions in the Nordic countries: Adapting to "the New Citizen"?. The rise of the networking region. The challenges of regional collaboration in a globalized world. ISBN: 9781409425830. Ashgate. kapittel 6. s 65 - 76.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (2009). The rise of the networking region: The challenges of regional collaboratin in a globalized world. The rise of the networking region: The challenges of regional collaboration in a globalized world. Nordisk ministerråd. Kapittel 1. s 1 - 12.
 • Øgård, Morten (2008). IKT-prosjektet som iverksettingsprosess - eller hvorfor Bill Gates ikke kom til byen. Mot den virtuelle kommunen : Studier i e-demokrati og e-forvaltning. Fagbokforlaget. s 232 - 254.
 • Øgård, Morten; Berglund, Espen (2008). Internett som kanal for for forbrukerdemokrati: Mer makt til brukerne?. Mot den virtuelle kommunen : Studier i e-demokrati og e-forvaltning. Fagbokforlaget. s 120 - 144.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (2008). La modernisation de l'administration locale scandinavie: du mode réformateur à une écologie de l'apprentissage. Où en est la gestion locale? Annuaire 20008 des collectivité locales. ISBN: 978-2-271-06698-5. CNRS Editions. kapittel 5. s 261 - 279.
 • Øgård, Morten (2007). Det lokaldemokratiske mulighetsrommet. Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag. s 26.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (2007). Elektronisk kunnskapsforvaltning, maktforhold og partnerskap i lokalpolitikken: Folkevalgtes erfaringer med digitale ressurser i by- og fylkeskommuner. Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 978-82-450-0724-4. Fagbokforlaget. Kapittel 6.
 • Haug, Are Vegard; Øgård, Morten; Baldersheim, Harald (2007). Hva er den virtuelle kommunen?. Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 9788245007244. Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag. s 26.
 • Baldersheim, Harald; Haug, Are Vegard; Øgård, Morten (2007). Hva er den virtuelle kommunen?. Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 978-82-450-0724-4. Fagbokforlaget. kapittel 1.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (2007). Innovation in E-government: Analysis of municipal web pages in the Nordic countries. Information Polity. ISSN: 1570-1255. 12 (4). s 14.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (2007). Innovation in e-government: Analysis of municipal web pages in the Nordic countries. Information Polity. ISSN: 1570-1255. 12 (4). s 1 - 13.
 • Øgård, Morten (2005). Citizen Participation: Core Values and Principles. Frankrike. Council of Europe Publishing. faglig_bok_forlag. s 10 - 17.
 • Øgård, Morten (2005). New Public Management - fornyelse eller fortapelse av den kommunale egenart?. Norge. Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag. s 25 - 47.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (2003). IKT på tvers av kommunegrensene. Redning for småkommunene eller skritt mot sammenslåing?. Norge. Kommuneforlaget AS. s 14.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (2003). IKT på tvers av kommunegrenser. Er sammenslutning av kommuner svaret på Kommune-Norges utfordringer?. ISBN: 8244608463. Kommuneforlaget AS. kapittel 10. s 181 - 194.
 • Øgård, Morten (2003). Is Local Democracy Under Pressure from New Public Management? Evidence from Norway. England. Ashgate. s 14.
 • Baldersheim, Harald; Sandberg, Siv; Ståhlberg, Krister; Øgård, Morten (2001). Norden in Europe of the Regions. A summary of Perspectives and Results. København. Nordisk ministerråd. s 64.
 • Baldersheim, Harald; Sandberg, Siv; Ståhlberg, Krister; Øgård, Morten (2001). Norden in Europe of the regions. A summary of perspectives and results. The Nordic Countries and Europe II. Nordisk ministerråd.
 • Baldersheim, Harald; Sandberg, Siv; Ståhlberg, Krister; Øgård, Morten (2001). Nordiske regioner og den europeiske integrasjon - en innledning. Norden i regionernas Europa. Nordisk ministerråd.
 • Fimreite, Anne Lise; Øgård, Morten (2000). Kommunalt lederskap i en omstillingsperiode - en kartlegging av objektive trekk ved norske ordførere og rådmenn i perioden 1976-1997. Kommunal ekonomi och politik. ISSN: 1402-8700. 4 (4). s 7 - 26.
 • Øgård, Morten (2000). New Public Management - et farvel til eller revitalisering av den nordiske modellen. En komparativ analyse av mottakelighet og motstandsdyktighet til NPM på det regionale og kommunale styringsnivået i de nordiske landene. Kontinuitet och förnyelse Europeisk integration och nordisk förvaltningsanpassning. ISBN: 92-893-0467-7. Nordisk ministerråd. s 141 - 165.
 • Øgård, Morten (2000). New Public Management - markedet som redningsplanke?. Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering. ISBN: 82-7674-585-7. Fagbokforlaget, Bergen. s 27 - 52.
 • Øgård, Morten (1999). New public management og den nordiske velferdsstaten/tenkningen "redning eller trussel?". Den nordiska modellen i en brytningstid. ISBN: 92-893-0335-2. Nordisk ministerråd. s 43 - 79.
 • Øgård, Morten (1998). Nye forvaltningsmodeller: Foregangsregioner og etternølere i Norden. Kan fylkeskommunen fornyast?. ISBN: 82-521-5189-2. Det Norske Samlaget. s 215 - 245.
 • Øgård, Morten (1998). Nye forvaltningsmodeller: Foregangsregioner og etternølere i Norden. Norge. Det Norske Samlaget. s 31.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (1998). The Norwegian CEO: Institutional Position, Professional Status and Work Environment. The Anonymous Leader. ISBN: 87-7838-413-3. Odense University Press. s 128 - 139.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (1998). The Norwegian CEO: Institutional Position, Professional Status, and Work Environment. Danmark. Syddansk Universitetsforlag. s 12.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (1997). Omstillingsledelse i kommunene - arena for den politiske fornuft. Fra styring til ledelse. Fagbokforlaget, Bergen.. s 343 - 372.
 • Øgård, Morten (1994). Evaluering av alternative organisasjonsformer i kommunene- "Pilotkommuneforsøkene". Politisk styring? Folkevalgte i ny kommunal og fylkeskommunal organisasjonsstruktur. ISBN: 82-446-0083-7. Kommunenes Sentralforbund. s 58 - 80.
 • Roland, Pål; Hye, Linda; Øgård, Morten (2023). Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse. ISBN: 9788202783778. Cappelen Damm Akademisk. s 288.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten; Haug, Are Vegard; Hye, Linda (2021). Den kommunale mellomlederen - selvstendig lagspiller. ISBN: 9788245035612. Fagbokforlaget. s 249.
 • Trondal, Jarle; Ansell, Christopher; Øgård, Morten (2016). Governance in Turbulent Times. ISBN: 978-0198739517. Oxford University Press. s 397.
 • Baldersheim, Harald; Haug, Are Vegard; Øgård, Morten (2011). The rise of the networking region. The challenges of regional collaboration in a globalized world. ISBN: 9781409425830. Ashgate. s 192.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (1997). Evaluering i kommunal organisasjonsutvikling. ISBN: 8244604468. Kommuneforlaget AS. s 147.
 • Baldersheim, Harald; Rose, Lawrence E.; Pettersen, Per Arnt; Øgård, Morten (2003). Er smått så godt? Er stort så flott? Analyser av kommunestrukturens betydning. ISBN: 8257048909. Unipub forlag. s 249.
 • Baldersheim, Harald; Haug, Are Vegard; Øgård, Morten (2007). Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 9788245007244. Fagbokforlaget. s 280.
 • Greer, Patrick; Murphy, Anne; Øgård, Morten (2006). Guide to participatory democracy in Bulgaria and Romania. ISBN: 9789287159854. Council of Europe. s 92.
 • Greer, Patrick; Murphy, Anne; Øgård, Morten (2005). Guide to participatory democracy in Bosnia and Hercegovina and in Serbia and Montenegro. ISBN: 9287157189. Council of Europe Publishing. s 152.
 • Baldersheim, Harald; Hovik, Sissel; Tufte, Geir C.; Øgård, Morten (1995). Kommunal reorganisering. ISBN: 8244601450. Kommuneforlaget AS. s 116.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (1997). Evaluering i kommunal organisasjonsutvikling. "Kommunekompasset" Teorier, metoder, praksis Arbeidsopplegg med maler og diskett. ISBN: 82-446-0446-8. Kommuneforlaget AS. s 147.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (1997). Evaluering i kommunal organisasjonsutvikling "Kommunekompasset" Verktøy for omstilling. ISBN: 82-446-0470-0. Kommuneforlaget AS. s 30.
 • Øgård, Morten (1995). Kommunal reorganisering. ISBN: 82-446-0145-0. Kommunenes Sentralforbund. s 116.
 • Baldersheim, Harald; Haug, Are Vegard; Øgård, Morten (2007). Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 978-82-450-0724-4. Fagbokforlaget. s 280.
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2021). Den kulturelle arkitekturen i samspillet mellom politikk og administrasjon..
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2021). Samspillskapital i det kommunale topplederskapet.
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2021). Godt samspill og felles lederskap: suksesskriterier og gråsoner.
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2021). Det fasiliterende lederskap: ordføreren og kommunedirektøren i samspill, og samspill i "den store arena"..
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2021). Vilkår for handlekraft. Mellomlederen som krumtapp.
 • Hye, Linda; Øgård, Morten; Haug, Are Vegard; Baldersheim, Harald (2021). Å være mellomleder er et kall..

Last changed: 7.04.2020 10:04