Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Linda Hye

Senior Adviser

Manager, Executive Education

 
Office:
HU068 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Office hours:
09.00 - 15.00

Scientific publications

 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2016). Problem-solving at the local level in turbulent times. Governance in Turbulent Times. ISBN: 978-0198739517. Oxford University Press. 9. s 202 - 222.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten; Haug, Are Vegard; Hye, Linda (2021). Den kommunale mellomlederen - selvstendig lagspiller. ISBN: 9788245035612. Fagbokforlaget. s 249.
 • Hye, Linda (2021). Ledelse som fenomen og praksis i oppvekstsektoren.
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2021). Den kulturelle arkitekturen i samspillet mellom politikk og administrasjon..
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2021). Samspillskapital i det kommunale topplederskapet.
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2021). Godt samspill og felles lederskap: suksesskriterier og gråsoner.
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2021). Det fasiliterende lederskap: ordføreren og kommunedirektøren i samspill, og samspill i "den store arena"..
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2021). Vilkår for handlekraft. Mellomlederen som krumtapp.
 • Hye, Linda; Øgård, Morten; Haug, Are Vegard; Baldersheim, Harald (2021). Å være mellomleder er et kall..
 • Hye, Linda; Øgård, Morten; Haug, Are Vegard; Baldersheim, Harald (2021). Mellomlederne er avgjørende for vår sivilisasjon.
 • Hye, Linda; Øgård, Morten; Haug, Are Vegard; Baldersheim, Harald (2021). Forskere om mellomlederen: besværlig og uunnværlig..

Last changed: 20.01.2022 09:01