Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Linda Hye

Senior Adviser

Manager, Executive Education

 
Office:
HU068 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Office hours:
09.00 - 15.00

Scientific publications

 • Roland, Pål; Hye, Linda; Øgård, Morten (2023). Hvordan samle trådene når pedagogiske organisasjoner skal utvikle seg gjennom kapasitetsbygging : en systemteoretisk tilnærming. Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse. ISBN: 9788202783778. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 13. s 259 - 276.
 • Hye, Linda; Roland, Pål; Øgård, Morten (2023). Introduksjon : Kapasitetsbygging i pedagogiske organisasjoner. Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse. ISBN: 9788202783778. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 11 - 18.
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2016). Problem-solving at the local level in turbulent times. Governance in Turbulent Times. ISBN: 978-0198739517. Oxford University Press. 9. s 202 - 222.
 • Roland, Pål; Hye, Linda; Øgård, Morten (2023). Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse. ISBN: 9788202783778. Cappelen Damm Akademisk. s 288.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten; Haug, Are Vegard; Hye, Linda (2021). Den kommunale mellomlederen - selvstendig lagspiller. ISBN: 9788245035612. Fagbokforlaget. s 249.
 • Hye, Linda (2021). Ledelse som fenomen og praksis i oppvekstsektoren.
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2021). Den kulturelle arkitekturen i samspillet mellom politikk og administrasjon..
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2021). Samspillskapital i det kommunale topplederskapet.
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2021). Godt samspill og felles lederskap: suksesskriterier og gråsoner.
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2021). Det fasiliterende lederskap: ordføreren og kommunedirektøren i samspill, og samspill i "den store arena"..
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2021). Vilkår for handlekraft. Mellomlederen som krumtapp.

Last changed: 8.08.2023 22:08