Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Bjarne Kristian Markussen

Professor

 
Office:
E2063 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Professor of Nordic literature. Leader of Song Lyrics Research Group (together with Michael Prince). Link: https://www.uia.no/en/research/humaniora-og-pedagogikk/song-lyrics 

Scientific publications

 • Markussen, Bjarne (2022). "Hr. Thaulow er et Fæ." Hva Henrik Wergeland og Camilla Collett skrev om slektningene sine. Henrik Arnold Thaulow – en verdensmann i Christiansand. ISBN: 978-82-91178-90-5. Vest-Agder-museet IKS. kapittel. s 218 - 239.
 • Markussen, Bjarne; Selnes, Gisle (2022). Den radikale Bob Dylan?. Den radikale Bob Dylan. Studier i et omskiftelig sangverk. ISBN: 9788230403174. Scandinavian Academic Press. Forord. s 7 - 31.
 • Markussen, Bjarne (2022). Dylans broer. Musikalske og litterære variasjonsledd. Den radikale Bob Dylan. Studier i et omskiftelig sangverk. ISBN: 9788230403174. Scandinavian Academic Press. kapittel. s 397 - 437.
 • Markussen, Bjarne; Diesen, Even Igland; Oddekalv, Kjell Andreas (2022). Introduksjon: Kva er rap og flow?. Flytsoner : Studiar i flow og rap-lyrikk. ISBN: 9788230403433. Scandinavian Academic Press. kapittel. s 9 - 31.
 • Markussen, Bjarne (2022). Let Them Eat Chaos. Kae Tempest som rap-poet. Flytsoner : Studiar i flow og rap-lyrikk. ISBN: 9788230403433. Scandinavian Academic Press. kapittel. s 307 - 350.
 • Markussen, Bjarne (2022). Vers, refreng, bro: Formledd og sangstrukturer i pop og rock. Sanglyrikk. Teori - Metode - Sjangrer. ISBN: 978-82-304-0342-6. Scandinavian Academic Press. kapittel. s 129 - 172.
 • Markussen, Bjarne (2021). Forutsetningen for å ha noe på hjertet er at man har et hjerte å ha noe på. Else Michelet i samtale med Bjarne Markussen. Arven fra skillingsvisene. Fra en sal på hospitalet til en sofa fra IKEA. ISBN: 9788230402979. Scandinavian Academic Press.
 • Markussen, Bjarne (2021). Paus-Posten. Nyhetsviser som politisk satire. Arven fra skillingsvisene. Fra en sal på hospitalet til en sofa fra IKEA. ISBN: 9788230402979. Scandinavian Academic Press.
 • Markussen, Bjarne (2021). Skillingsviser om død og sorg. Skillingsvisene i Norge 1550-1950: Studier i en forsømt kulturarv. ISBN: 978-82-304-0278-8. Scandinavian Academic Press.
 • Markussen, Bjarne (2020). To litteraturanalyser (2. utgave). Ungdomslitteratur - ei innføring. ISBN: 9788202615840. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 264 - 287.
 • Markussen, Bjarne (2020). Å analysere litteratur (2. utgave). Ungdomslitteratur - ei innføring. ISBN: 9788202615840. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 247 - 263.
 • Markussen, Bjarne (2019). Musikalsk delingsøkonomi: Cornelis Vreeswijks ‘Ågren’ og Alf Cranners ‘Sjømannsvise’.. Fattigmannsblommer. Om Vidar Sandbecks forfatterskap. ISBN: 978-82-7518-268-3. Oplandske Bokforlag. Artikkel. s 273 - 288.
 • Markussen, Bjarne (2019). Tears in Heaven. Eric Clapton Coping with Loss Trough Music and Words. Multimodality and Aesthetics. ISBN: 9781138103511. Routledge. Artikkel. s 295 - 311.
 • Markussen, Bjarne (2018). Consolation of Poetry : An Essay of Henrik Wergeland's the Swallow. The Swallow / Henrik Wergeland. ISBN: 978-82-93690-00-9. Alvheim og Eide akademisk forlag. chapter. s 81 - 104.
 • Markussen, Bjarne (2018). How Italy shaped Jens Bjørneboe. Multiple Mediterranean. Myths, Utopias and Real-Life Experiences. ISBN: 978-88-3315-034-5. Fabrizio Serra Editore. Artikkel. s 73 - 87.
 • Markussen, Bjarne (2017). Chaplin fra stumfilm til talefilm. City Lights, Modern Times, The Great Dictator. Medier, historie og mening. Studier i kulturelle formidlingsformer. ISBN: 978-82-8314-113-9. Portal forlag. Artikkel. s 127 - 150.
 • Markussen, Bjarne (2017). Evrydikes sang. Om Pia Tafdrups Tarkovskijs heste. Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. ISBN: 9788290359954. Alvheim og Eide akademisk forlag. Artikkel. s 53 - 82.
 • Markussen, Bjarne (2016). Poetic Justice: Law and Elegy in Egil Skalla-Grimsson's Sonatorrek. Law and Literature. ISSN: 1535-685X. 28 (2). s 153 - 185. doi:10.1080/1535685X.2014.989704.
 • Markussen, Bjarne (2015). Oversett, oversatt, prisbelønt. Nils Aslak Valkeapää mellom samisk og skandinavisk.. Det tredje språket: Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv. ISBN: 9788283140361. Portal forlag. Artikkel. s 83 - 102.
 • Markussen, Bjarne (2015). Skapende gjenbruk. Cornelis Vreeswijk og sangtradisjonen.. Lydspor : når musikk møter tekst og bilder. ISBN: 978-82-8314-032-3. Portal forlag. Artikkel. s 298 - 314.
 • Markussen, Bjarne (2014). To litteraturanalyser: Gro Dahles "Pass deg for ulven" og Lars Vaulars "Kem skjøt Siv Jensen". Ungdomslitteratur : ei innføring. ISBN: 978-82-02-36051-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 15. s 219 - 238.
 • Markussen, Bjarne (2014). Å analysere litteratur. Ungdomslitteratur : ei innføring. ISBN: 978-82-02-36051-1. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 14. s 205 - 218.
 • Markussen, Bjarne (2013). Contesting Narratives: Henrik Ibsen’s A Doll’s House and Trygve Allister Diesen’s Hold my Heart. Law and justice in literature, film and theatre: Nordic perspectives. ISBN: 978-3-11-029452-1. Walter de Gruyter. Article. s 103 - 117.
 • Markussen, Bjarne (2013). Kan teksttolking være vitenskap? Fire faghistoriske debatter. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. 113 (4). s 290 - 310.
 • Markussen, Bjarne (2013). Law and Multimodal Aesthetics: Nils-Aslak Valkeapää’s Treways of the Wind. Journal of Illustration Studies. ISSN: 1753-9528.
 • Markussen, Bjarne (2012). Døden som tyv. Sorg og mening hos Egil Skallagrimsson og Jens Nilssøn. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN: 0802-7005. (2). s 39 - 49.
 • Markussen, Bjarne (2011). Fra avis til roman: Hamsun og barnemorderne. IASS 2010 Proceedings. Föredrag vid den 28:e studiekonferansen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3 - 7 august 2010. ISBN: 978-91-7473-839-1. Lund University Open Access. Artikkel.
 • Markussen, Bjarne (2011). Markens døde. Forbrytelse og straff i Hamsuns Markens grøde. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. 111 (2). s 124 - 141.
 • Markussen, Bjarne (2011). Tunneltrøbbel. Om Knutsen & Ludvigsens tre første plater. Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen : festskrift til Rolf Romøren. ISBN: 9788292712504. Portal forlag. Artikkel. s 32 - 45.
 • Markussen, Bjarne (2010). A Doll?s House and Kramer vs Kramer: Objections to Family Law. Forum for World Literature Studies. ISSN: 1949-8519. 2 (1). s 8.
 • Markussen, Bjarne (2010). Det multimodale monster. Om James Whales Frankenstein (1931). Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster. ISBN: 978-82-7634-858-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel. s 205 - 223.
 • Markussen, Bjarne (2008). Perler på en snor. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. 1
 • Markussen, Bjarne (2007). Hva er galt med PowerPoint?. Lek og lær. Artikler skrevet av deltakere på kurs i universitetspedagogikk. Skriftserien nr 142. Universitetet i Agder. faglig_bok_institusjon. s 7.
 • Markussen, Bjarne (2006). Et dukkehjem og rettskulturen. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. (4).
 • Markussen, Bjarne (2005). Alenefar-plottet hos Amalie Skram. Om Sjur Gabriel. Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Markussen, Bjarne (2005). Rett og litteratur en introduksjon og et bidrag. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. (H. 3). s 226 - 244.
 • Markussen, Bjarne (2002). Svar fra doktoranden. Nordica Bergensia. ISSN: 0804-5372. (28). s 207 - 224.
 • Markussen, Bjarne (2001). Ikke halv, men hul og hel. Dødsmotivet i Svein Jarvolls En Australiareise. Blikk på kunst. press.
 • Markussen, Bjarne (2001). Romanens rom. Teoretiske perspektiver med eksempler fra Jarvoll, Kjærstad, Ørstavik og Lønn. ?. 1
 • Markussen, Bjarne (1999). Tragikeren, humoristen og tindebestigeren - om språk og erfaring hos Zapffe. Et liv på mange vis. En Zapffe-antologi. Pax Forlag. s 116 - 128.
 • Markussen, Bjarne (1998). Essayet og ulykken. En afprøvning af Theodor W. Adornos og Erling Aadlands essayteori. Passage. ISSN: 0901-8883. 28/29
 • Markussen, Bjarne (1998). Hverdagslige katastrofer. Om Måkespisere. Livsritualer. En bok om Cecilie Løveids dramatikk. Gyldendal.
 • Markussen, Bjarne (1998). Thoresens kamp. Om Magdalene Thoresen og Billeder fra Midnatsolens Land. Mangfold og spenninger. Array.
 • Markussen, Bjarne (1993). Ibsen-parodien som kritisk form. Eksempler fra en glemt tradisjon. ?. 02.mar
 • Markussen, Bjarne (1993). Stop making sense! Møte med rockens lyrikk. Nordica. ISSN: 0109-3967. (10).
 • Markussen, Bjarne (1992). Dialog med Dahlerups danske Dekonstruktion. Synsvinkler. ISSN: 0907-046X. 4
 • Diesen, Even Igland; Markussen, Bjarne; Oddekalv, Kjell Andreas (2022). Flytsoner : Studiar i flow og rap-lyrikk. ISBN: 9788230403433. Scandinavian Academic Press. s 393.
 • Karlsen, Ole; Markussen, Bjarne (2022). Sanglyrikk. Teori - Metode - Sjangrer. ISBN: 978-82-304-0342-6. Scandinavian Academic Press. s 532.
 • Selnes, Gisle; Markussen, Bjarne (2022). Den radikale Bob Dylan. Studier i et omskiftelig sangverk. ISBN: 9788230403174. Scandinavian Academic Press. s 463.
 • Markussen, Bjarne; Quidding, Helge; Torjesen, Dag Olaf; Tronstad, Roger (2022). Henrik Arnold Thaulow – en verdensmann i Christiansand. ISBN: 978-82-91178-90-5. Vest-Agder-museet IKS. s 265.
 • Brandtzæg, Siv Gøril; Markussen, Bjarne (2021). Arven fra skillingsvisene. Fra en sal på hospitalet til en sofa fra IKEA. ISBN: 9788230402979. Scandinavian Academic Press. s 454.
 • Furuholmen, Magne; Markussen, Bjarne (2019). IGNIS : No Question Unanswered : No Answer unquestioned. Norsk Industriarbeidermuseum. s 80.
 • Markussen, Bjarne (2018). The Swallow / Henrik Wergeland. ISBN: 978-82-93690-00-9. Alvheim og Eide akademisk forlag. s 128.
 • Hamm, Christine; Lindøe, Siri Hempel; Markussen, Bjarne (2017). Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. ISBN: 9788290359954. Alvheim og Eide akademisk forlag. s 224.
 • Markussen, Bjarne (2015). Lydspor : når musikk møter tekst og bilder. ISBN: 978-82-8314-032-3. Portal forlag. s 382.
 • Markussen, Bjarne; Nilsen, Kaj Berseth; Slettan, Svein (2011). Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen : festskrift til Rolf Romøren. ISBN: 9788292712504. Portal forlag. s 324.
 • Markussen, Bjarne (2008). Rettshistorier. Foreldre og barn i litteratur, film og lovgivning. ISBN: 9788274773370. Unipub forlag. s 322.
 • Markussen, Bjarne (2003). Romanens optikk. Komposisjon og persepsjon i Jan Kjærstads Rand og Svein Jarvolls En Australiareise. ISBN: 8276341837. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 299.
 • Markussen, Bjarne; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2022). Colletts kafé: "'It don't mean a thing if it ain't got that swing': Om sanglyrikkens betydning" (Intervju m/Bjarne Markussen. Intervjuet av Agnes-Margrethe Bjorvand.).
 • Markussen, Bjarne (2022). Henrik Arnold Thaulow – en verdensmann i Christiansand.
 • Markussen, Bjarne; Brandtzæg, Siv Gøril (2022). Skillingsvisene er tilbake.
 • Markussen, Bjarne; Slettan, Svein; Prince, Michael John (2022). Arven fra skillingsvisene.
 • Markussen, Bjarne; Brandtzæg, Siv Gøril (2022). Skillingsvisene i Norge / Arven fra skillingsvisene.
 • Markussen, Bjarne (2022). Kunsten å skrive sanger. Samtale mellom Bjarne Markussen og Ole Paus.
 • Markussen, Bjarne (2022). A heap of broken images. T.S. Eliots The Waste Land 100 år etter.
 • Markussen, Bjarne (2022). It don’t mean a thing if it ain’t got that swing. Om sanglyrikkens betydning.

Last changed: 29.09.2023 15:09