0
Jump to main content

Bjarne Kristian Markussen

Professor

 
Office:
E2062 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Markussen Bjarne Consolation of Poetry : An Essay of Henrik Wergeland's the Swallow (2018).
 • Markussen Bjarne Chaplin fra stumfilm til talefilm. City Lights, Modern Times, The Great Dictator (2017).
 • Markussen Bjarne Evrydikes sang. Om Pia Tafdrups Tarkovskijs heste (2017).
 • Markussen Bjarne Poetic Justice: Law and Elegy in Egil Skalla-Grimsson's Sonatorrek (2016). Law and Literature . ISSN 1535-685X. 28 (2), s 153 - 185 doi: 10.1080/1535685X.2014.989704
 • Markussen Bjarne Oversett, oversatt, prisbelønt. Nils Aslak Valkeapää mellom samisk og skandinavisk. (2015).
 • Markussen Bjarne Skapende gjenbruk. Cornelis Vreeswijk og sangtradisjonen. (2015).
 • Markussen Bjarne To litteraturanalyser: Gro Dahles "Pass deg for ulven" og Lars Vaulars "Kem skjøt Siv Jensen" (2014).
 • Markussen Bjarne Å analysere litteratur (2014).
 • Markussen Bjarne Contesting Narratives: Henrik Ibsen’s A Doll’s House and Trygve Allister Diesen’s Hold my Heart (2013).
 • Markussen Bjarne Kan teksttolking være vitenskap? Fire faghistoriske debatter (2013). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning . ISSN 0013-0818. 113 (4), s 290 - 310
 • Markussen Bjarne Law and Multimodal Aesthetics: Nils-Aslak Valkeapää’s Treways of the Wind (2013). Journal of Illustration Studies . ISSN 1753-9528. s -
 • Markussen Bjarne Døden som tyv. Sorg og mening hos Egil Skallagrimsson og Jens Nilssøn (2012). Arr. Idéhistorisk tidsskrift . ISSN 0802-7005. (2), s 39 - 49
 • Markussen Bjarne Fra avis til roman: Hamsun og barnemorderne (2011).
 • Markussen Bjarne Markens døde. Forbrytelse og straff i Hamsuns Markens grøde (2011). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning . ISSN 0013-0818. 111 (2), s 124 - 141
 • Markussen Bjarne Tunneltrøbbel. Om Knutsen & Ludvigsens tre første plater (2011).
 • Markussen Bjarne A Doll?s House and Kramer vs Kramer: Objections to Family Law (2010). Forum for World Literature Studies . ISSN 1949-8519. 2 (1), s 8 -
 • Markussen Bjarne Det multimodale monster. Om James Whales Frankenstein (1931) (2010).
 • Markussen Bjarne Perler på en snor (2008). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning . ISSN 0013-0818. 1
 • Markussen Bjarne Hva er galt med PowerPoint? (2007).
 • Markussen Bjarne Et dukkehjem og rettskulturen (2006). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning . ISSN 0013-0818. (4),
 • Markussen Bjarne Alenefar-plottet hos Amalie Skram. Om Sjur Gabriel (2005).
 • Markussen Bjarne Rett og litteratur en introduksjon og et bidrag (2005). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning . ISSN 0013-0818. (H. 3), s 226 - 244
 • Markussen Bjarne Svar fra doktoranden (2002). Nordica Bergensia . ISSN 0804-5372. (28), s 207 - 224
 • Markussen Bjarne Ikke halv, men hul og hel. Dødsmotivet i Svein Jarvolls En Australiareise (2001).
 • Markussen Bjarne Romanens rom. Teoretiske perspektiver med eksempler fra Jarvoll, Kjærstad, Ørstavik og Lønn (2001). ? . ISSN . 1
 • Markussen Bjarne Tragikeren, humoristen og tindebestigeren - om språk og erfaring hos Zapffe (1999).
 • Markussen Bjarne Essayet og ulykken. En afprøvning af Theodor W. Adornos og Erling Aadlands essayteori (1998). Passage . ISSN 0901-8883. 28/29
 • Markussen Bjarne Hverdagslige katastrofer. Om Måkespisere (1998).
 • Markussen Bjarne Thoresens kamp. Om Magdalene Thoresen og Billeder fra Midnatsolens Land (1998).
 • Markussen Bjarne Ibsen-parodien som kritisk form. Eksempler fra en glemt tradisjon (1993). ? . ISSN . 02.mar
 • Markussen Bjarne Stop making sense! Møte med rockens lyrikk (1993). Nordica . ISSN 0109-3967. (10),
 • Markussen Bjarne Dialog med Dahlerups danske Dekonstruktion (1992). Synsvinkler . ISSN 0907-046X. 4
 • Markussen, Bjarne (2018). The Swallow / Henrik Wergeland. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISBN 978-82-93690-00-9. 128 s.
 • Hamm, Christine Lindøe, Siri Hempel Markussen, Bjarne (2017). Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISBN 9788290359954. 224 s.
 • Markussen, Bjarne (2015). Lydspor : når musikk møter tekst og bilder. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-032-3. 382 s.
 • Markussen, Bjarne Nilsen, Kaj Berseth Slettan, Svein (2011). Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen : festskrift til Rolf Romøren. Portal forlag. ISBN 9788292712504. 324 s.
 • Markussen, Bjarne (2008). Rettshistorier. Foreldre og barn i litteratur, film og lovgivning. Unipub forlag. ISBN 9788274773370. 322 s.
 • Markussen, Bjarne (2003). Romanens optikk. Komposisjon og persepsjon i Jan Kjærstads Rand og Svein Jarvolls En Australiareise. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276341837. 299 s.
 • Markussen Bjarne Consolation of Poetry : An Essay of Henrik Wergeland's the Swallow (2018).
 • Markussen Bjarne The Swallow / Henrik Wergeland (2018).
 • Markussen Bjarne Ravnedalen og litteraturen (2017).
 • Markussen Bjarne Familiene Thaulow og Wergeland (2017).
 • Markussen Bjarne Kulturminnet Thaulows hus (2017).
 • Markussen Bjarne, Hamm Christine, Lindøe Siri Hempel, Forord. Unni Langås 60 år (2017).
 • Markussen Bjarne En film som avslører rettsvesenet (2017). Adresseavisen . ISSN 0805-3804.
 • Markussen Bjarne Chaplin fra stumfilm til talefilm. City Lights, Modern Times, The Great Dictator (2017).
 • Markussen Bjarne Evrydikes sang. Om Pia Tafdrups Tarkovskijs heste (2017).
 • Hamm Christine, Lindøe Siri Hempel, Markussen Bjarne, Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier (2017).

Last changed: 21.06.2018 14:06

Share study by email