0
Hopp til hovedinnhold

Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet.

Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordning både for å delta på KFK-studietilbud som er presentert lenger ned på denne siden og for å delta på institusjonens «andre studietilbud/ regionale tilbud».

For disse tilbudene må man første søke om studieplass på Utdanningsdirektoratets nettside. For andre studietilbud/regionale tilbud må du både søke om studieplass direkte til institusjonen og om deltakelse i vikar- eller stipendordningen.

Rektorutdanningen er et tilbud til skoleledere i grunnopplæringen og videregående opplæring. Tilbudet er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb som skoleleder. Vårt ønske gjennom rektorutdanningen er å gjøre det lettere og bedre for skoleledere å ivareta alle de ulike og varierte lederoppgavene. Lærere kan ikke søke rektorutdanningen. Alle rektorer, avdelingsledere og inspektører, som er ansatt i grunnskole eller videregående opplæring, kan søke.

 

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager er Utdanningsdirektoratets (Udir) sin satsing på et nasjonalt lederopplæringstilbud for landets barnehagestyrere. Universitetet i Agder er valgt ut av Udir som en av tilbyderne av utdanningen.

Nasjonal styrerutdanning kan i sin helhet inngå i studiet erfaringsbasert master i ledelse ved Universitetet i Agder.

 

Viktige datoer

1. februar - 1. mars:  Søknadsskjemaet tilgjengelig
1. mars:  Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden.

Det endelige opptaket har universitetene og høgskolene ansvar for.

Tryggere i lærerrollen

Spesielt kunnskap om samfunn, historie og kultur har gitt meg en dypere og tryggere forståelse som gjør meg til en mye mer selvsikker lærer. Alle engelsklærere burde ta videreutdanning, det gir en ny giv!

Anja Turner

Lærer på Farsund ungdomsskole

- Har utviklet meg som musikklærer

Jeg har kommet inn i ordningen til Utdanningsdirektoratet, Kompetanse for kvalitet og det er gull verdt.

Inger Tora Solstad

Lærer, Risør barneskole

Thore blir en bedre mattelærer på nett

– Kurset er bygget opp av moduler hvor vi leser og vurderer hverandres oppgaver. Det er veldig lærerikt å lese andres besvarelser, og selv få tilbakemeldinger på sine oppgaver.

Thore Tellefsen

Lærer ved Prestheia skole, Kristiansand

-Har fått større trygghet i norskfaget

- Videreutdanningen har gitt meg et dypere innsyn i faget og en større fagplattform.

Stig Jarle Sleveland

Lærer, Lagård ungdomsskole i Egersund

Send studiet på mail