0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1,5 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2022 (november)
Studiested
Yogyakarta, Indonesia / Kristiansand

Kandidater fra dette studiet oppnår en MBA-grad (Master of Business Administration) fra en av Asias ledende handelshøyskoler, som er del av Gadjah Mada University i Indonesia. Dette er en toårig master som undervises intensivt over 18 måneder. Ved å ta siste semester i Norge oppnår du en fellesgrad fra UGM og UiA. Graden kvalifiserer for stillinger i private selskaper og offentlig forvaltning, der det kreves kompetanse på kopling av bedriftsøkonomisk lønnsomhet og miljømessig bærekraft. Du får delta i et moderne og tverrfaglig masterprogram med norske og asiatiske forelesere, og med omfattende kontakt med praktikere fra private bedrifter og statlig forvaltning gjennom gjesteforelesninger og arbeidspraksis (internship). Du vil også ta del i et spennende alumni-nettverk med deltakere fra mange land. Studieprogrammet støttes av det norske Utenriksdepartement, og 20 av totalt 30 studenter på hvert kull skal komme fra land i Sørøst-Asia (ASEAN).

Du må betale en semesteravgift på 50.000 kroner til UGM (Indonesia) de to første semestrene. For norske studenter dekkes dette av stipend og lån fra Lånekassen. 

NB! Vi gjør oppmerksom på at et obligatorisk forkurs vil bli gitt i november 2022. 

Hva lærer du?

Som student på dette programmet lærer du en tverrfaglig tilnærming til løsninger på viktige miljøproblemer, som energiforsyning, storbyvekst, matvaresikkerhet, forurensning, tilgang til reint vann, avskoging, tap av artsmangfold, og konsekvenser av globale klimaendringer.

Etter fullført studium skal du kunne anvende kritiske, etiske og helhetlige perspektiver på bedriftsledelse og offentlig forvaltning, der målet er å kombinere økonomisk effektivitet og langsiktige miljøhensyn.

Som student får du en grundig innføring i vanlige handelshøyskolefag, som finansiell økonomi, markedsføring, strategi og ledelse, og organisasjonsteori. Du lærer også om tekniske løsninger og ledelsesutfordringer på felt med spesielle miljøutfordringer, som energiforsyning, matvaresikkerhet og klimagassutslipp. Gjennom tverrfaglighet og et nært samarbeid med ledende virksomheter i Asia og Europa oppnår du en unik teoretisk-praktisk innsikt i hvordan miljøutfordringer kan håndteres i ulike kontekster. Den obligatoriske praksisperioden medvirker til høy grad av samfunnsmessig relevans i studiet og skal bidra til å skape gode jobb- og karrieremuligheter.

Jobbmuligheter

Kandidater fra dette studiet forventes å finne arbeid og gjøre karriere i private bedrifter, offentlig forvaltning, ikke-statlige organisasjoner eller i høyere utdanning og forskning. Vi ser et økende behov i samfunnet for arbeidstakere og entreprenører som mestrer både bedriftsøkonomiske og økologiske konsekvensanalyser, og som kan bidra til å finne kombinasjoner av økonomiske og tekniske løsninger på miljøutfordringer. Etter hvert som både bedrifter og kunder vektlegger miljømessige verdier høyere i produksjon og konsum, ser vi stadig flere bærekraftsledere (CSOs, Chief Sustainability Officers) ansatte i privat og offentlig sektor. Disse bidrar til forbedring av virksomhetenes miljøavtrykk, og dermed også til økt anerkjennelse og mulig høyere lønnsomhet i private selskaper. Masterprogrammet kvalifiserer også for videre studier på PhD-nivå og dermed også for arbeid innen forskning og høyere utdanning.

Oppbygning

Studiet gis i sin helhet på engelsk. Det er en fullverdig toårig master, men tas intensivt på tre semestre (18 måneder). De to første semestrene består av forelesninger og øvinger i Indonesia, gitt av asiatiske og norske forelesere. Praktikere fra private bedrifter og offentlige virksomheter inviteres som gjesteforelesere i de fleste emner.

Kursene som undervises, er dels tradisjonelle handelshøyskoleemner som finans, markedsføring, ledelse og etikk, og dels mer tekniske emner med forelesere fra fagområder som ingeniørvitenskap, jord- og skogbruk, eller byplanlegging og juss.

Casestudier benyttes gjennomgående i alle emner for å øve studentene i realistiske økonomisk-økologiske analyser, eksempelvis SEA (Strategic Environmental Assessment). Det siste semesteret besår av kombinert praksisopphold og skriving av masteroppgave. For deg som ønsker en fellesgrad fra UiA og UGM, må masteroppgaven skrives under veiledning av en lærer fra UiA.

For beskrivelse av de enkelte emner, klikk på lenker under:

Første semester (‘Core courses’)

Andre semester (‘Focus courses’)

Andre semester (‘Concentration courses’)

(du velger tre av seks tilbudte kurs):

Tredje semester

Opptakskrav

Utveksling

Alle studenter må tilbringe minimum to semestre ved UGM i Indonesia. Alle studenter som ønsker å oppnå en fellesgrad, må skrive masteroppgaven ved UiA.

Praksis

Studiet har et obligatorisk praksisopphold på ca. to måneder i en privat bedrift eller offentlig virksomhet. Du kombinerer da praktisk og faglig relevant arbeid med datainnsamling for skriving av masteroppgaven.

Fakta

Søknadsfrist

Dato kommer snart

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8069

Antall plasser

10 fra Norge

Undervisningsspråk

Engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Handelshøyskolen ved UiA

Relaterte saker