0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Dette programmet fører fram til graden Master i International Business og gir ikke sidetittelen Siviløkonom. Er du interessert i å bli siviløkonom, sjekk 2-årig påbyggingsstudium i økonomi og administrasjon – siviløkonom. For å kvalifisere for opptak til økonomi og administrasjon – siviløkonom må du tilfredsstille kriteriene satt av Universitets- og høgskolerådet – Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) for sidetittelen siviløkonom.

Er du interessert i å jobbe i et internasjonalt selskap, så vil masterprogrammet i International Business gi deg kunnskapen du trenger.

Studieprogrammet gir deg teoretisk innsikt og analytiske ferdigheter til å håndtere utfordringer knyttet til virksomhetsledelse og -styring i internasjonale markeder. Sentralt i programmet er multinasjonale selskaper og hvordan de opererer. Små og mellomstore virksomheters utfordringer med inntreden på den internasjonale arena vil også bli diskutert. Programmet gir deg innsikt i dette ved å vise hvordan de strategiske og operasjonelle utfordringene bedrifter står overfor kan analyseres, for eksempel ved å utvikle og gjennomføre relevante strategier, ledelsesformer, markedsføringspraksis og styringssystemer.

I tillegg til norske studenter tas internasjonale studenter opp til programmet, og samtlige obligatoriske emner og en rekke valgemner blir undervist på engelsk. Studieprogrammet gir deg økt kulturell forståelse og kunnskap om internasjonal virksomhet, noe som gjør deg godt egnet for stillinger i virksomheter som opererer i internasjonale markeder.

Studerer du hos oss får du utdanning av høy, internasjonal kvalitet. Handelshøyskolen ved UiA er en av kun to norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

Hva lærer du?

Etter fullført grad vil du ha tilegnet deg kunnskap om internasjonale aspekter innenfor ledelse, markedsføring og strategi samt en forståelse for kulturforskjeller som påvirker internasjonale virksomheter. Du vil også ha god innsikt i økonomisk-administrative fagområder og forskningsmetoder. Du vil kunne anvende kunnskap fra ulike fagfelt og bruke relevante teorier for å løse konkrete problemstillinger. I tillegg vil du være i stand til å vurdere konsekvenser av en gitt løsning på et bestemt problem, samt vurdere etiske og kulturelle problemstillinger i ulike situasjoner.

Jobbmuligheter

Kandidater fra programmet vil være attraktive for en rekke stillinger i offentlig, privat og frivillig sektor, og særlig i virksomheter som opererer i internasjonale markeder. Studieprogrammet gir også grunnlag for å etablere og drive egen virksomhet.

Oppbygning

Studieprogrammet har seks emner på 7,5 studiepoeng (sp) hver og ett emne på 15 studiepoeng i første studieår. I tredje semester tar studentene valgemner ved Handelshøyskolen eller andre fakultet ved UiA eller drar på utveksling. Det er også mulig å ta en kombinasjon av internship (praksis) og valgemner/utveksling. I fjerde semester skriver studentene masteroppgave.

Se hele studieplanen

Utveksling

Handelshøyskolen ved UiA er internasjonalt akkreditert av AACSB (the Association to Advance Collegiate Schools of Business). Akkrediteringen åpner dørene for samarbeid med gode institusjoner verden over. Handelshøyskolen ved UiA har samarbeidsavtale med mange universiteter og høyskoler i utlandet. Dette gir deg muligheten til å dra på utveksling til gode institusjoner andre steder i verden. 

I det toårige masterprogrammet i International Business kan studentene søke om utveksling i nest siste semester. Handelshøyskolen ved oppfordrer alle sine studenter til å dra på et utvekslingsopphold i løpet av studietiden, for å få en ytterligere fordypning og faglig bredde. I tillegg vil et utvekslingsopphold gi studentene et sosialt utbytte og en større innsikt i og forståelse for internasjonale og globale spørsmål og utfordringer. For mange gir også utvekslingsoppholdet en mulighet for internasjonal nettverksbygging.  

Les mer om utvekslingsmuligheter og internasjonalisering ved handelshøyskolen.

Alt du trenger å vite om utveksling

Praksis

Handelshøyskolen ved UiA tilbyr en unik mulighet for praksis/internship i studieprogrammet. I nest siste semester kan du søke om praksisplass/internship i en lokal virksomhet i Agder, i en nordisk virksomhet i USA eller Canada, eller i en nordisk virksomhet i en fremvoksende økonomi i Asia eller Afrika.

Praksis lokalt tas i kombinasjon med to valgemner ved Handelshøyskolen ved UiA. Aktuelle praksisvirksomheter kan være 3B Fibreglass, MH Wirth, Sparebanken Sør, NHO Agder eller Gard. 

Studenter som får tildelt internship i USA, Canada, Tanzania, Indonesia, India eller Kina kombinerer dette med utveksling ved samarbeidsuniversitetet i det aktuelle landet studenten reiser til. Eksempler på praksisvirksomheter i disse landene er Yara, Equinor, Den norske Ambassaden, Innovasjon Norge, Jotun, Det norske Veritas, Noratel, IKEA, Aker Solutions og Kongsberg Maritime.

Videre studier

Fullført studium kan kvalifisere for opptak til doktorgradsutdanningen (ph.d.) på Handelshøyskolen ved UiA eller til andre doktorgradsprogram i Norge og internasjonalt. 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Antall plasser

40

Undervisningsspråk

Engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

AACSB logo

Chat med en student

Andre studier du kanskje vil like