Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gjennom strategien Kompetanse for kvalitet (KfK) får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet.

Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordning til studietilbud som er med i Udirs studiekatalog og som er presentert lenger ned på denne siden og på utdanningsinstitusjonens andre studietilbud, samt regionale tilbud.

For studietilbudene som er med i Udirs studiekatalog må man første søke om studieplass på Utdanningsdirektoratets nettside. For andre studietilbud/regionale tilbud må man både søke om studieplass direkte til utdanningsinstitusjonen og om deltakelse i vikar- eller stipendordningen til Udir. 

Viktige datoer 

1. februar - 1. mars:  Søknadsskjemaet er tilgjengelig på nettsiden til Utdanningsdirektoratet (Udir)
1. mars:  Søknadsfrist
15. mars: Frist for skoleeiere å behandle søknaden
30. april: Frist for Udir å behandle søknader som er godkjent av skoleeier
31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog

Etter den 30. april vil UiA Opptak sende ut e-post til de som har fått sin søknad godkjent av Udir med informasjon om videre søknadsprosess.