Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vil møte lærernes behov for digital kompetanse

Digitale ferdigheter er sentralt i de nye læreplanene. Ny videreutdanning ved UiA skal gi lærere konkret kompetanse til å bruke digitale verktøy effektivt og hensiktsmessig i undervisningen.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Portrett av Rune Andersen (foto)
Deltakerne på kurset lærer praktisk bruk av digitale verktøy i undervisningen.

Rune Andersen fra institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi er fagansvarlig for didaktisk bruk av digitale verktøy.

I august 2020 skal den nye læreplanen (Fagfornyelsen) tas i bruk - først for 1.-9. trinn og 1. klasse på videregående skole (Vg1). Frem til 2022 rulles også nye læreplaner ut for 10. trinn og Vg2 og 3. Målet er å fornye fagene i tråd med utvikling av samfunnet. Digital kompetanse er en av fem grunnleggende ferdigheter som er gjennomgående i hele læreplanen. Digitale ferdigheter skal inkluderes i alle fag, men fagene spiller ulike roller i utvikling av elevenes digitale kompetanse.  

Vil gi umiddelbar effekt

Våren 2020 tilbyr UiA videreutdanning i didaktisk bruk av digitale verktøy for lærere i grunnskolen.

– I utvikling av dette emnet har vi tatt utgangspunkt i målene i fagfornyelsen, og vi ser på hva lærerne har behov for. Vi vil gi dem opplæring i bruk av digitale verktøy som gir umiddelbar effekt i klasserommet, forteller fagansvarlig for kurset, Rune Andersen ved institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Digitale ferdigheter

Digital kompetanse er ikke noe nytt i læreplanverket, men det har fått en tydeligere plass i de nye læreplanene. Viktige digitale ferdigheter som elever skal lære i skolen er digital dømmekraft, kildekritikk, kritisk tenkning, digital samhandling, sikkerhet og programmering. For at elever skal få dette under huden, trengs det lærere som er trygge på hvordan digitale verktøy brukes og integreres i undervisningen.

– De aller fleste lærere er motiverte til å lære seg ny teknologi og nye verktøy. Mange har allerede god kompetanse. Samfunnet og teknologien endrer seg, og veldig mye digital kompetanseheving skjer uten at en tenker over det, for eksempel ved at en lærer seg å bruke en smarttelefon eller et nettbrett, sier Andersen.

Med dette som grunnlag trenger ikke veien å være så lang når man skal bruke ny teknologi i undervisningen.

– Lærere og pedagoger liker å utforske nye måter å lære på. Det vi kan bidra med er å vise hva slags verdi verktøyene har, hva som finnes, og sammen med lærerne reflektere over når de ulike verktøyene egner seg og når de ikke gjør det, sier Andersen.

Bedre samhandling

Andersen har selv over 15 års erfaring fra undervisning i skolen. Selv er han faktisk ikke så glad i tekniske duppedingser, men sammen med dyktige kolleger på institutt for IKT har de utviklet et kurs som har den viktige koblingen mellom didaktikk og digitale verktøy. Hans erfaring er at god pedagogisk bruk av digitale verktøy, gir aktive elever.

– Ren faktabasert undervisning er ikke lenger så sentralt.  Nå handler det mer om hvordan elevene kan nyttiggjøre seg fakta, hvordan de kan systematisere informasjon, samhandle og samskape. Nå har vi gode verktøy til å gjøre enda mer av dette og lage gode samhandlingsprosjekter, sier Andersen.

Praktisk tilnærming

Deltakerne på videreutdanningskurset skal være aktive og bruke digitale verktøy til å lage undervisningsopplegg.

– Lærere må se en merverdi av å bruke nye verktøy og kurset må ha fokus på praksisfeltet. Deltakerne skal derfor planlegge og gjennomføre en undervisningsøkt, og gjennom dette bygge egen digital kompetanse, sier Andersen.

Det er viktig at elevene ikke opplever at de «går tilbake i tid» når de er på skolen. Det krever lærere som tør å teste nye verktøy i undervisningen.  

– I skolen må vi følge med samfunnsutviklingen, vi må vite hva elevene relaterer seg til og vi må tørre å eksponere oss for «det nye». Det koster litt i starten og man må som lærer investere tid i det digitale. Gevinsten får du når du opplever at elevene lærer nye og gode verktøy på skolen, sier Andersen.

Søknadsperioden for didaktisk bruk av digitale verktøy er frem til 15. januar. Samlingene er lagt til helger våren 2020 og er gratis for lærere i grunnskolen. Dette tilbudet kommer i tillegg til desentralisert kompetanseheving som en del skoler er i gang med. Kurset stenges for opptak når det er fullt, så her er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder.