Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Videreutdanningskonferanse

Nasjonal konferanse for etter- og videreutdanning 2017 har nettopp blitt arrangert på Lillehammer. Ansatte fra hele sektoren møttes for erfaringsutveksling og kompetansepåfyll.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statssekretær Bjørn Haugstad (foto)

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad.

Konferansen varte i to dager og ble innledet av Bjørn Haugstad, statssekretær i kunnskapsdepartementet. Han snakket om regjeringens planer, og den seneste stortingsmeldingen kultur for kvalitet i høyere utdanning. Han understreket regjeringens engasjement for videreutdanning.

Videre var det mange interessante foredrag fra både offentlig og privat sektor. NHOs kompetansedirektør Are Turmo gikk blant annet gjennom NHOs kompetansebarometer, som er en puls på hva medlemsbedriftene trenger, ønsker og ser for seg av kompetansepåfyll.

Kompetansedirektør i NHO, Are Turmo, holder foredrag.

Kompetansedirektør i NHO, Are Turmo.

NOKUT gjennomgikk den nye studieforskriften – som er viktig for alle som driver med etter- og videreutdanning i UH-sektoren. Roger Säljö fra Gøteborgs Universitet snakket om fremtidens studenter og hvordan læring kommer til å foregå fremover. Han spår en overgang fra et samfunn som driver kunnskapsoverføring fra person til person, til at kunnskapsproduksjon er noe alle deltar i, lever med og skaper sammen. Han var også opptatt av verning av kunnskapen, og at man fortsatt klarer å skille mellom kunnskap og «ikke-kunnskap».

På dag to fikk engasjerte tilhørere lære mer om BRAIN-prosjektet av NIFU-forsker Liv Anne Støren. Hun har sett på PIAC-data og analysert hvordan mennesker i forskjellige land lærer på arbeidsplassen og forskjellene mellom utdanningsbakgrunn og andre variabler.

Kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt fortalte om hvordan NAV jobber med kunnskapsutvikling. Åsholt snakket blant annet om de siste års økte forskningsinnsats på arbeidslivsområdet. Fokuset fremover skal være på hva som virker for få folk ut i arbeid. NAVs tematiske satsingsområder er arbeidsinkludering, arbeid og helse, interaksjon med bruker samt innovasjon og læring.

Kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt, holder foredrag.

Kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt.

Av internasjonale presentasjoner er det også verdt å nevne Mike Sharples, fra The Open University i London som snakket om innovasjon i pedagogikk og fremtidens høyere utdannelse. Nye perspektiver på læring og pedagogikk kommer ut i en rapport hvert år fra The Open University.