Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Verdien av mangfold

Er du leder og ønsker kunnskap om hvordan mangfold kan styrke organisasjonen og skape verdier? Nå tilbyr UiA videreutdanning i mangfoldsledelse.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Portrettbilde av Loveleen Brenna og Åsta Lovise Einstabland som skal forelese i mangfoldsledelse (foto)
Loveleen Brenna og Åsta Lovise Einstabland skal begge forelese i det nye videreutdanningskurset mangfoldsledelse.

– Mangfoldsledelse handler om å benytte menneskelig kapital og skape verdier på en bærekraftig måte, sier Loveleen Brenna, leder for Seema – Senter for mangfoldsledelse. Til våren er hun foreleser i videreutdanningsstudiet mangfoldsledelse ved UiA.

Bygger omdømme

Mangfold i arbeidslivet rommer mye, og kan handle om kjønn, etnisitet, alder, funksjonsnedsettelse, religion eller legning. Brenna er opptatt av at bedrifter som håndterer mangfold på et tellenivå, ikke tar i bruk alle ressursene de ansatte har med seg.

– Det er forskjell på å telle mangfold og bruke mangfold. Mangfoldsledelse betyr noe helt annet enn å telle antall kvinner, menn og personer med minoritetsbakgrunn, sier Brenna.

Studentene skal i kurset utforske hvordan ansattes ulike perspektiv kan gi gevinster.

– Det gir merverdi når man identifiserer og løfter frem mangfoldet på en arbeidsplass. Det kan utløse kreativitet, motivasjon og innovasjonsevne hos de ansatte. På denne måten bygger bedrifter også omdømme, sier Brenna.

Ledere får verktøy

I 2018 utviklet Standard Norge en egen standard for mangfoldsledelse. Brenna ledet arbeidet og UiA var med i komitéen, representert ved Åsta Lovise Einstabland fra Senter for Likestilling. UiA tok samarbeidet med Brenna videre, og resultatet er et nytt studie for ledere og mellomledere i privat og offentlig sektor, og i frivillige og ideelle organisasjoner.

– Mangfoldsledelse er en fellesnevner for all type ledelse. Det handler om å finne dynamikken og styrken i mangfoldet og gi lederne verktøy som bedrer verdiskapning, sier Brenna.

Respekt og fleksibilitet

Studiet i mangfoldsledelse er teoretisk forankret, men vil benytte praktiske øvelser som er relevante for lederes arbeidshverdag.

– I studiet jobber vi med kultur i egen organisasjon og reflekterer over hvordan man møter andres annerledeshet med respekt og fleksibilitet. Da tror jeg studentene får noen øyeåpnere, sier Brenna. 

Behov for kunnskap

Åsta Lovise Einstabland jobber ved Senter for likestilling på UiA. Hun har vært initiativtaker til å utvikle videreutdanningstilbudet i mangfoldsledelse. Einstabland vet at det er behov for kunnskap om hvordan mangfold kan ledes på en klok måte.

–  Vi gjorde en undersøkelse om mangfoldsledelse i regionen. Det viste seg at bedriftene ønsker å ta et samfunnsansvar, men mange vet ikke helt hvordan man skal lede mangfold. Alle er for likestilling og mangfold, men man må ha mer kunnskap for å bruke de mulighetene som ligger der, sier Einstabland.

Einstabland satt sammen med Brenna i komiteen som utviklet den nye standarden for mangfoldsledelse, og har tatt disse erfaringene med tilbake til UiA.

–  Jeg så at vi ikke hadde noe fag eller forskning på dette feltet, men tenkte at her har UiA et ansvar for å utvikle kunnskapen og tilby den videre. Prinsippene for mangfoldsledelse må kunne læres et sted, og da må utdanningsinstitusjonene bidra, sier Einstabland.

Kreative prosesser

Hun tror bevisstheten om fordelene ved å ha ansatte med ulik bakgrunn er økende. Forventninger fra samfunnet og føringer fra staten bidrar også til at mangfold er noe ledere må forholde seg til.

–  Forskning viser at like barn ikke nødvendigvis leker best. Bedrifter kan oppnå mer kreativitet og innovasjon ved å sette sammen personer med ulik bakgrunn i team, sier Einstabland.

Kreative prosesser blir en viktig del av det nye studietilbudet. Studentene som tar mangfoldsledelse vil kunne bringe inn utfordringer fra egen virksomhet, og jobbe for å finne løsninger i fellesskap med de andre deltakerne. Til disse prosessene brukes UiAs CoLAB, som er et kreativt læringssenter for samskaping og sosial innovasjon.

–  Her skal hver enkelt jobbe frem løsninger til sin egen organisasjon som de kan ta med tilbake til arbeidsplassen. Det blir kjempespennende å gå inn i kreative og konkrete prosesser med studentene, sier Einstabland.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr videreutdanning i mangfoldsledelse våren 2020. Søknadsfristen er 1. desember 2019.