Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA bidrar inn i regjeringens krafttak for digitalisering

I samarbeid med IKT- og teknologimiljøer har UiA utviklet en ny nettbasert lederutdanning i digital transformasjon.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Digital transformasjon for fremtidens arbeidsliv
Professor Leif Skiftenes Flak ved UiAs Institutt for informasjonssystemer er en av foreleserne på den nye videreutdanningen. (Foto: Jan Petter Thorsen, Aptum)

Studiet skal gi ledere kompetanse og verktøy til å møte de store digitale samfunnsendringene og bidra til å skape produktive arbeidsplasser. Målgruppen er ledere eller mellomledere som jobber med digitalisering i både offentlige og private virksomheter.

Tett samarbeid med arbeidslivet

UiA har jobbet tett med IKT Norge, IKT AGDER, GCE NODE, Knowit Sør og Digin for å skape et tilbud som treffer behovet i arbeidslivet. Dette samarbeidet er helt sentralt når vi vet at digitalisering vil spille en avgjørende rolle for verdiskaping og omstilling, både i offentlig og privat sektor (Meld.St.30, 2019-2020). Det vil si at norske virksomheter må være i stand til å utnytte den digitale teknologien på en optimal måte for å være konkurransedyktige i konkurranse med utenlandske selskaper (NHO). For den offentlig sektor vil digitalisering og bruk av ny teknologi åpne for helt nye muligheter for å øke velstand, livskvalitet og sikre en mer bærekraftig utvikling (Regjeringen.no)

Fleksibel videreutdanning

UiA sitt nye tilbud, Modulbasert lederutdanning i digital transformasjon, vil gi den kunnskapen og ferdighetene du trenger for å håndtere både muligheter og utfordringer digital transformasjon fører med seg. Studiet gir et faglig, praktisk og metodisk grunnlag for å planlegge, gjennomføre og lede tiltak for digital transformasjon i private og offentlige virksomheter. 

Videreutdanningen foregår på nett og er bygget opp av fire moduler – hvor studenten kan ta en eller flere. Den første modulen Strategisk bruk av IKT er åpen for søking og starter allerede høsten 2021. De tre neste tilbys fortløpende de neste semestrene.