Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Slik skal UiA og Næringsforeningen bistå bedrifter med bærekraftsrapportering

Rapportering av bærekraft og miljøhensyn (ESG) blir stadig viktigere og nye krav skal oppfylles. Nå kan bedrifter få økt kompetanse på hvordan det kan gjøres.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ny videreutdanning innen bærekraftsrapportering skal ruste bedrifter og næringsliv til den grønne omstillingen (Foto: Jon Petter Thorsen, Aptum).
Ny videreutdanning innen bærekraftsrapportering skal ruste bedrifter og næringsliv til den grønne omstillingen (Foto: Jon Petter Thorsen, Aptum).

Store selskaper er allerede lovpålagt bærekraftsrapportering, men i tiden fremover vil det også bli stilt strengere krav til de små og mellomstore selskapene. For å forberede bedriftene på dette, tilbyr Handelshøyskolen ved UiA, i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, et nytt videreutdanningstilbud innenfor ESG-rapportering og ansvarlig eierskap.

Det nye tilbudet gjennomføres for første gang i år, som en pilot til utvalgte deltakere blant Næringsforeningens medlemmer. Deltakerne er valgt ut av Næringsforeningen sammen med Klimapartnere Agder. Etter gjennomført pilot videreføres tilbudet som et åpent videreutdanningstilbud.

Nye rammeverk 

Foreleser Stina Torjesen (foto)

Førsteamanuensis Stina Torjesen ved UiA, Handelshøyskolen, er foreleser på den nye videreutdanningen. 

Tilbudet består av to emner a 10 studiepoeng. Emnene gis på masternivå med mulighet for innpass som valgemner i Executive MBA-studiet ved UiA. Det første emnet som gis i vår, Bærekraft og rammebetingelser: regulatorisk utvikling i 2020 årene,  gir ifølge førsteamanuensis Stina Torjesen, innblikk i hvorfor ESG stadig blir viktigere, og hvordan vi kan forvente at feltet utvikler seg i årene fremover.

– I emnet inngår en overordnet forståelse for bærekraft og hvordan politiske beslutninger legger nye føringer for næringslivet. Deltakerne får kunnskap om sentrale aktører, prosesser og beslutninger som tas i EU og Norge, og om forventet videre utvikling. European Green Deal og videre styrking og implementering av Paris-avtalen er blant rammeverkene som inngår, forteller Torjesen, som er fagansvarlig for emnet.

Det andre emnet, ESG-rapportering, som gis til høsten, skal se nærmere på hvordan bærekraftsrapportering fungerer i praksis, og konsentrerer seg om ikke-finansiell informasjon i en finansiell kontekst. Emnet rettes mot standardsettende organisasjoner (Global Reporting Initiative og Sustainability Accounting Standards Board), finansielle institusjoner og rapporterende virksomheter. Interessenters etterspørsel etter- og bruk av beslutningsrelevant ESG-informasjon utgjør en sentral del av emnet. Fagansvarlig er førstelektor Andrè Tofteland i samarbeid med professor Steen Koekebakker. 

Ønsker å styrke den grønne konkurransekraften 

Ingrid Michaelsen og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har sammen med UiA utviklet kompetansehevingstilbudet innen ESG-rapportering.

Ingrid Michaelsen og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har sammen med UiA utviklet kompetansehevingstilbudet innen ESG-rapportering. 

Det er Næringsforeningens ressursgruppe for Grønn omstilling som har gitt universitetet innspill til utforming av innhold på kursene. De har også kommet med forslag til konkrete bedrifter som kurstilbudet kan være nyttig for. 

Ingrid Michalsen, Næringsforeningens interne koordinator for ressursgruppen, sier hun håper tilbudet vil styrke den grønne konkurransekraften i regionen.

– Bærekraft er et av våre viktigste satsingsområder. I vår strategi sier vi at vi skal styrke næringslivets posisjon ved å bidra til klima- og miljøansvar, samt styrke den grønne konkurransekraften i regionen. Det å bidra til kompetanseheving i bedriftene er et viktig tiltak, forteller Michalsen og fortsetter:

– I tillegg har vi tro på det nettverket som kan oppstå ved å samle ulike bedrifter på et slikt kurs, det skaper en arena hvor de kan lære av hverandre og hente inspirasjon fra hverandre.

Viktig med nødvendig kompetanse 

Medlemsnettverket Klimapartnere Agder er også med i ressursgruppen, og har bidratt til å rekruttere deltakere til studiet. Leder Anette Katrine Stave Severinsen, mener det er viktig at  bedriftene i Agder har den nødvendige kompetansen til å møte de strengere kravene som vil stilles til bedriftene i tiden fremover. 

Anette Stave Severinsen fra Klimapartnere Agder (foto)

Anette Katrine Stave Severinsen fra Klimapartnere Agder, har bidratt i rekruttering av deltakere til studiet. 

– Det er veldig viktig å styrke kompetansen på dette området for å sikre at bedrifter og næringsliv i regionen er rustet til den grønne omstillingen vi nå går gjennom. Nå som EUs Green Deal rulles ut, og det vil bli stilt regulatoriske krav til bærekraftsrapportering, er det viktig at bedriftene i Agder har den nødvendige kompetansen til å møte dette, forteller Severinsen.

Hun trekker også frem at hovedmålet i Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

– At videreutdanningstilbudet ESG-rapportering og ansvarlig eierskap kommer nå, er derfor veldig viktig, avslutter hun.

ESG-rapportering og ansvarlig eierskap vil etter gjennomført pilot blir tilbudt som et åpent kurstilbud fra 2023. Har du spørsmål, eller er interessert i å registrere deg på en uforpliktende interesseliste, send en e-post til prosjektleder hilde.vik@uia.no ved Handelshøyskolen Executive.

Følgende bedrifter skal delta i piloten denne våren:

  • Jens Eide
  • Sørlandet sykehus
  • Stiftelsen Miljøfyrtårn
  • National Oilwell Varco
  • Gorines
  • MHWirth
  • Hennig Olsen Is
  • Arendal Fossekompani
  • Gard AS