Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Skreddersydd tilbud i teknologiledelse ved UiA

Flere bedrifter på Agder deltar nå i et nytt kompetanseutviklingsprogram for å styrke prosessledelse og arbeid med teknologiutvikling.

Samarbeidspartnere i prosjektet. Fra venstre: Tor Geir Kvinen (førsteamanuensis, institutt for strategi og ledelse, UiA), Hilde Strømme (daglig leder, Lister kompetanse), Hilde Vik (prosjektleder EVU, Handelshøyskolen Executive, UiA), Rita Hansen (dagleg leiar, Setesdal interkommunalt politisk råd), Kari Elin Bratteland (prosjektleder EVU, Fakultet for teknologi og realfag, UiA), John Skaar (universitetslektor, institutt for ingeniørvitenskap, UiA) og Sigmund Jensen (faglig samarbeidspartner, Kruse Smith). (Foto: Magnus Nødland Skogedal)
Samarbeidspartnere i prosjektet. Fra venstre: Tor Geir Kvinen (førsteamanuensis, institutt for strategi og ledelse, UiA), Hilde Strømme (daglig leder, Lister kompetanse), Hilde Vik (prosjektleder EVU, Handelshøyskolen Executive, UiA), Rita Hansen (dagleg leiar, Setesdal interkommunalt politisk råd), Kari Elin Bratteland (prosjektleder EVU, Fakultet for teknologi og realfag, UiA), John Skaar (universitetslektor, institutt for ingeniørvitenskap, UiA) og Sigmund Jensen (faglig samarbeidspartner, Kruse Smith). (Foto: Magnus Nødland Skogedal)

UiA tester sammen med flere bedrifter ut et nytt, fleksibelt videreutdanningstilbud med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Utviklingsprogrammet tilbys i samarbeid med Lister nyskaping og Setesdal interkommunale politiske råd. Undervisningen i videreutdanningen skal skreddersys til behovet i den enkelte bedrift.

– Det er en gavepakke å få bli med som pilotbedrift. Vi har med hele ledergruppen og målet er at vi gjennom videreutdanningen kan bygge et godt team der vi skaper verdi sammen og drar i samme retning, sier Reidun Meberg, daglig leder ved Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken.

Gir gode diskusjoner

Meberg og hennes ledergruppe har nylig startet i utviklingsprogrammet, som gis som et tverrfaglig samarbeid mellom Fakultet for teknologi og realfag og Handelshøyskolen ved UiA. Kompetanseutviklingsprogrammet består av tre moduler, hvor hver modul gir 7,5 studiepoeng for de som tar eksamen.

– Måten studiet er lagt opp på gjør det mulig for oss å gjennomføre studiet i en ellers travel og hektisk arbeidshverdag. Vi har laget en plan for studiet og satt av tid til ukentlig arbeid med fagstoff som kommer i form av gode podkaster og kompendier. Jeg er meget godt fornøyd med at oppgaveinnleveringene er praktisk rettet, og med utgangspunkt i vår bedrift. Det gir gode diskusjoner og refleksjoner i ledergruppen, forteller Meberg.

Fleksibelt tilbud

Universitetslektor ved Fakultet for teknologi og realfag, John Skaar, er fagansvarlig for programmet. Han har stor tro på å integrere undervisningen i bedriftens daglige drift. 

Profilbilde John Skaar

Universitetslektor ved Fakultet for teknologi og realfag, John Skaar, er fagansvarlig for programmet.

– Undervisningsformene er digitale og interaktive. På den måten er det lettere for folk i jobb å prioritere kompetanseheving i en travel hverdag. Jeg tror også de lærer mer når vi jobber med konkrete problemstillinger de står i, sier Skaar.

Undervisningen tilpasses studentenes bakgrunn og hva de faktisk trenger mer kompetanse på.

– Vi kommer tett på bedriftene og får en god dialog. Vi skal være lydhøre for studentene og forstå hva de forstår og hva de ikke forstår, og ut ifra det legge opp undervisning slik at bedriftene finner verktøyene de trenger, sier Skaar.

De overordnede planene for de tre modulene er klare, men detaljene i programmet blir til underveis.

– Vi ligger bare et par uker foran studentene i utvikling av de ulike øktene. Ved at vi er tett på studentene, kan vi skreddersy innholdet basert på studentenes tilbakemeldinger, sier Skaar.

Finne et «felles nord»

Deltakerne som er med i det første kullet jobber både prosjektbasert, produktbasert og kunde- eller pasientrettet.

– Det er spennende å teste ut tilbudet Teknologiledelse med ulike typer bedrifter. Det viktigste er at de som er med har en endringsvilje og at det er god forankring slik at endringene faktisk skjer, sier Skaar.

Gjennom de tre modulene skal studentene jobbe med prosessorientert og prinsippbasert lederskap, forbedringsprosesser og verdiskaping og bærekraftig kulturendring.

– Vi skal bidra til å skape rammeverk for bedriftene gjennom prosessbasert tankegang. I dette er prinsippbasert ledelse helt sentralt, og selve nøkkelen for å få suksess, år etter år, sier John Skaar.

Meberg og Sørlandets rehabiliteringssenter er i gang med undervisning, diskusjoner og refleksjoner og ser frem til endringsreisen de har startet.

– Vi har hatt krevende corona-drift gjennom to år og har også hatt stor utskiftning i ledergruppen. Nå har vi en god mulighet til å jobbe overordnet med strategi, visjon og mål og videre få med alle ansatte på dette. Vi må finne et «felles nord». Det tror jeg vi skal klare når vi gjennom utviklingsprogrammet jobber med prosessledelse og prinsippbasert ledelse, sier Meberg.

Tilbudet, som nå gjennomføres for første gang, går over tre semester fra våren 2022. Fra høsten 2023 starter en ny gjennomføring med nye utvalgte bedrifter fra regionene.