Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Skal undervise Statped

Universitetet i Agder har vunnet et anbud på å levere undervisning i bruk av digitale verktøy til alle ansatte i Statped. Kurset har oppstart våren 2018 og er på 7,5 studiepoeng.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foto av Morgan Konnestad, Folke Haugland, Kari Elin Bratteland, Inger Marie Dalehefte (via videokonferanse), Mauricio Cifuentes, Rune Andersen.

Fra venstre: Morgan Konnestad, Folke Haugland, Kari Elin Bratteland, Inger Marie Dalehefte (via videokonferanse), Mauricio Cifuentes, Rune Andersen. 

– Dette er veldig tidsaktuelt, vi har god erfaring på denne typen undervisning og det er store muligheter for å gjenbruke det vi utvikler, sier Rune Andersen, universitetslektor ved institutt for IKT.

Andersen er en av tre fagpersoner som står bak dette videreutdanningstilbudet sammen med Mauricio Cifuentes, fagsjef ved IT-avdelingen og Frank Egeland, universitetslektor ved institutt for pedagogikk. For UiAs videreutdanning er dette et unikt samarbeidsprosjekt mellom fakultet for teknologi og realfag, fakultet for humaniora og pedagogikk og IT-avdelingen som står for den tekniske kompetansen.

-Staten har et etterslep
- Dette er en kraftig boost til UiAs arbeid med etter- og videreutdanning. Statped er en kunde med høye krav til pedagogiske tilbud. Når vi klarer å vinne dette anbudet viser det at vi har kompetanse til å levere på et høyt nivå, sier Cifuentes.

- Dette er spennende og det er nødvendig. Jeg har vært med å utvikle tre videreutdanningskurs i digital kompetanse for lærere, og det er tydelig at staten har et enormt etterslep på denne typen kompetanse, sier Andersen.

Kurset som skal leveres er på 7,5 studiepoeng og inneholder to nivåer med fire moduler på hvert nivå. Både undervisning og eksamensform blir nettbasert

- At vi vektla universell utforming og utvikling av gode verktøy for digital læring og undervisning i anbudet tror jeg bidrog sterkt til at vi vant det, sier Andersen.

Positive ringvirkninger
Nå gjenstår jobben med å utvikle og sette samarbeidet ut i livet. Fakultet for Teknologi og Realfag er prosjekteier, og det blir Andersen og Cifuentes som vil stå for det meste av utviklingen. Institutt for pedagogikk vil fungere som kvalitetssikrer og bidra til at tilbudet holder en høy pedagogisk standard.

- Det er behov for økende digital kompetanse lokalt på UiA, så det er ikke noen tvil om at dette tverrfaglige prosjektet kan føre med seg mange positive ringvirkninger for hele universitetet, sier Cifuentes.