Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Nytt tilbud for kompetanseheving i regionen

De nye organisasjons- og lederkursene på bachelornivå fortsetter høsten 2018. Vårens tilbud var populære og høsten 2018 undervises det i selvledelse og coaching og lederrollen i teori og praksis.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kvinne forklarer problemstilling. Illustrasjonsfoto

Kursene er skreddersydd for personer med erfaring fra leder og mellomlederposisjoner, og som ønsker påfyll av formell kompetanse.

- Vi vet at det er mange der ute som har jobbet som ledere i flere år, og som enten mangler den formelle kompetansen eller ønsker påfyll. Det som er unikt med dette tilbudet er at det er forskningsbasert og av høy faglig kvalitet, mens kravene for å komme inn er generell studiekompetanse eller realkompetanse, sier Tor Geir Kvinen, fagansvarlig og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen.

Tilbudene retter seg bredt mot alle sektorer, hvor fellesnevneren er organisasjon og lederskap, og harmonerer godt med UiAs strategi om samfunnsengasjement og nyskaping i regionen.

- Vi har mye å lære av hverandre. Og for Universitetet er det viktig å være til stede i regionen med tilbud som både privat, offentlig og frivillig sektor i Agder trenger. Det er foreløpig snakk om fem kurs som tar for seg ulike aspekter ved organisasjon og ledelse, sier Kvinen.

Tor Geir Kvinen, fagansvarlig og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen. Foto Agderforskning

Tor Geir Kvinen, fagansvarlig og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen. Foto Agderforskning

Tilbudene er lagt opp slik at man kan kombinere studier med arbeid. Kvinen er spesielt opptatt av at de nye studentene hans nettopp tar med seg sin arbeidserfaring inn i studiearbeidet, og at man kan skape gode synergier mellom UiA og virksomheter på Agder.

- I fagene benytter vi teorier forankret i forskningsbasert praksis. I tillegg vil deltakernes brede erfaring fra ulike virksomheter ha stor verdi for universitetet, også med tanke på videreutvikling av kurstilbudet. Så er det en ekstra dimensjon ved disse studiene at folk får muligheter til å skape nettverk på tvers av bransjer og sektorer, avslutter Kvinen.

Fakta om studiene

Ledelse og styring retter seg mot ledere, mellomledere og fremtidige ledere i privat-, offentlig- og frivillig sektor.

Foreløpig tilbys fem ulike kurs på bachelornivå fordelt på høst- og vårsemesteret. Du kan velge et enkelt kurs eller sette sammen en kursrekke over ett eller flere semester. Hvert kurs gjennomføres med samlinger på deltid, slik at du kan kombinere jobb med kompetansegivende utdanning.

Kursene