Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Mange søkere gjør at populær videreutdanning tilbys på nytt

Emnet Digitalisering og bærekraft fikk svært mange søkere våren 2022 og det var venteliste for å få plass. Institutt for informasjonssystemer tilbyr derfor emnet på nytt våren 2023.

Professor og fagansvarlig Leif Skiftenes Flak

Emnet ble gitt som en av fire moduler i fakultetets lederutdanning i digital transformasjon og passer de som vil styrke sin kompetanse innen digitalisering.

I forkant av utviklingen
Digitalisering og bærekraft var et veldig populært emne i denne pakken. Mange søkere og venteliste gjør at det tilbys på nytt neste semester.

Emnet tar for seg de store digitale endringene som skjer i samfunnet og de problemstillingene og mulighetene dette gir. Det gis innføring i sentrale begrep som bærekraft og digitalisering og sammenhenger mellom disse. Videre gjennomgås og diskuteres etiske, juridiske og organisatoriske aspekter og hvordan digitalisering påvirker oppnåelse av FNs bærekraftsmål. Problemstillingene illustreres gjennomgående av ulike case og gjesteforelesere som er helt i forkant av utviklingen.

- Sammenhengen mellom disse aspektene er foreløpig en upløyd mark, så her etablerer vi på mange måter et kunnskapsdomene mens vi går, sier professor og fagansvarlig Leif Skiftenes Flak.

Svært fornøyde studenter
Studentene ga gjennomgående svært gode tilbakemeldinger på kurset. Tematikk, aktualitet og arbeidsform ble trukket frem som styrker av mange av studentene.

Videre ble samspillet mellom praksis og teori opplevd som svært nyttig, forteller Jens Nørve, digitaliseringssjef i Direktoratet for forvaltning og IKT. Han er også en av foreleserne i emnet. 

Studentene sier refleksjoner rundt egen virksomhets ståsted tilknyttet digitalisering og bærekraft var veldig nyttig. I noen tilfeller har dette gitt konkrete resultater allerede. Engasjementet og dynamikken mellom foreleserne smittet over til studentene. 

Webinar om brennhett tema
Det blir arrangert et webinar om tematikken 2.november kl. 08.00-08.30. Fagansvarlig Leif Skiftenes Flak har hovedansvar for webinaret. Han har blant annet med seg Jens Nørve (avdelignsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet), Mali Hole Skogen (teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT Norge) og tidligere studenter. 

Fleksible og aktive studier
Digitalisering og bærekraft er lagt opp slik at det kan kombineres med arbeid. Undervisningen er digital med nettbaserte samlinger tre ganger i semesteret.

Kombinasjonen av faglig innhold og studentenes yrkeserfaring er en god blanding.
Det blir dypdykk i nytt innhold, samtidig som studentene kommer inn med egne erfaringer. Dette har vist seg å være god nettverksbygging og samskaping på tvers av bransjer.

Søknadsfristen er 1. desember.

Ny master i digitalisering
Videreutdanning innen digitalisering er svært aktuelt, og det er stor aktivitet tilknyttet dette på institutt for informasjonssystemer. Som et resultat av dette, så etableres det nå et ny Executive master i digitalisering, som har oppstart høsten 2023.