Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Lederprogrammet – nytt navn og flere valgmuligheter

Handelshøyskolen ved UiA har endret navnet på sin modulbaserte mellomlederutdanning fra «Ledelse og styring» til «Lederprogrammet». Valgmulighetene innenfor programmet er mange. 

Mann, Tor Geir Kvinen, foran rollup om Lederprogrammet
Førsteamanuensis Tor Geir Kvinen er studieprogramleder for Lederprogrammet.

Målet med dette er i større grad å vise at bachelorkursene som tilbys må ses i sammenheng med et eget lederprogram. Det var viktig for Handelshøyskolen å legge mer vekt på ledelse og vise frem et fleksibelt utdanningsløp. 

Ledelse, ikke styring

Prosjektleder ved Handelshøyskolen, Hilde Vik, forklarer at navnebyttet til Lederprogrammet er et gjennomtenkt valg.

- Vi ville ha en tittel som forklarer at bachelorkursene må sees i sammenheng som et eget lederprogram. I tillegg var formålet å legge mer vekt på ledelse.

- Vi har en tanke om at «styring», som var en del av det tidligere navnet, kan misforståes som hard ledelse. Det er ikke det vi ønsker å formidle. Kursene er fokusert på ledelse og dermed har vi en mer treffende tittel med Lederprogrammet, forklarer Vik.

Mange valgmuligheter

Lederprogrammet inneholder i dag 17 kompetansegivende kurs som alle gir 7,5 studiepoeng på bachelornivå ved bestått eksamen.

Kursene tilbys ikke samtidig, men går over ulike semestre.
Studentene kan selv velge om de vil ta ett eller flere kurs eller sette sammen en pakke som kan videreføres til en grad.

Fra 1. oktober kan studenter søke på kursene for våren 2023. Kursene tar blant annet for seg design thinking, bedriftsøkonomi, forretningsutvikling og veiledning.

Realkompetanse som opptakskrav og nytt fordypningskurs

Et viktig aspekt ved Lederprogrammet er at studenter kan få plass uten formell utdanning. Relevant erfaring fra arbeidslivet kan gi flere muligheten til studieplass på Lederprogrammet. Dette kan brukes som et springbrett til videre formell utdanning dersom det er ønskelig.

- Vårsemesteret 2023 vil vi også tilby en egen fordypning på 30 studiepoeng innen endringsledelse, team og samskaping. Dette betyr mulighet for større dybdelæring og økt kunnskap, sier Vik.  

- Det nye tilbudet tilsvarer et halvt år fulltidsstudier. Studentene vil dermed hurtigere kunne oppnå 90 studiepoeng. Kombinert med lang relevant praksis kan Lederprogrammet gi opptak til vår Executive MBA, avslutter hun.

Prosjektledelse er første kurs ut

Kursene for høsten er allerede i gang. 6. september startet et kull i Prosjektledelse.

Dette ledes av førsteamanuensis Tor Geir Kvinen, som også er studieprogramleder for Lederprogrammet.

- Jeg er godt fornøyd med oppstarten av kurset. Vi har 30 studenter fra store og små bedrifter, offentlige og private organisasjoner. Flere av disse har tenkt å ta flere kurs eller sette kursene sammen til en grad. Dette viser at vi treffer godt og bredt med tilbudene våre, forteller Kvinen.

- Studentene viser stort engasjement og er aktive deltakere. De skaper gode nettverk sammen og er flinke til å bidra til tverrfaglig samskapning på tvers av miljøer, sier han.

Fornøyde studenter

To av studentene er Trine Grimestad og Marit Langeland fra Lindesnes kommune.

De deler tankene til Kvinen og er godt fornøyd med kursopplegget.
-  Studentgruppen er god. Engasjementet er godt og det er relevant innhold i kurset. Dette er noe jeg kan og vil bruke i prosjekter og er praktisk nyttig i jobben min, forteller Grimestad.

Kollega Langeland sier seg enig. De tenker begge å benytte seg av kompetansen fra kurset i faktiske prosjekter. Langeland vil bruke dette mot Fact Ung, et tilbud for unge som sliter med psykiske plager og rusutfordringer, mens Grimestad vil bruke dette i prosjekt innen barneverntjenester. Begge vurderer å ta flere kurs og bygge det videre til en mastergrad.