Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kulturkartlegging og organisasjonsutvikling

Reformer i offentlig sektor mislykkes ofte fordi organisasjonskulturen blir oversett mener professor Morten Øgård, som har sjekket kulturen i kommuner på Sørlandet.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I Kommunal Rapport nr 37. (papiravisen 27.november) kan du lese en tre-siders temareportasje om noen av funnene i UiAs kulturkartlegging. Reportasjen tar utgangspunkt i kartleggingen av kommunene Lyngdal og Farsund.

Måleverktøy
Øgård og hans forskerteam har tatt utgangspunkt i en metode fra USA som ble utviklet for å kartlegge trekk ved effektive organisasjoner. Denne metoden er tilpasset til offentlig sektor blant annet med hjelp fra studentene ved videreutdanningsprogrammet Master i ledelse hvor mange av studentene er kommunale ledere til daglig.

Metoden måler organisasjonskultur langs seks dimensjoner:
-           fremtredende kjennetegn ved kommunen eller enheten
-           organisatorisk lederskap
-           ledelse overfor ansatte
-           organisasjonslimet
-           strategiske vektlegginger
-           suksesskriterier

Noen som passer for meg?
En vellykket kommunesammenslåing handler ikke bare om geografi og økonomi, men også om hvem som passer sammen.

Metoden er nå prøvd ut på alle de 30 kommunene på Agder, der rådmannens ledergrupper er undersøkt. Ved sammenstilling av flere datasett er det mulig å kartlegge både dagens kultur og den kulturen organisasjonen ønsker seg i fremtiden.        

-          Er man kjent med hvilke verdier som er rådende i den enkelte kommune, kan man gjøre et valg ut i fra tanken om at like barn leker best, eller at motsetninger tiltrekker hverandre, og at man slik får tilført noe nytt.

For å få en vellykket fusjon må man være seg bevisst at organisasjonskulturene er ulike. Er det store forskjeller blir det mer støy, i følge Morten Øgård, professor ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag.

 

Utviklingsarbeidet er et ledd i å bygge en empirisk basert kunnskapsplattform for å tilby ledere i offentlig forvaltning et videreutdanningstilbud innen kartlegging, evaluering og endring av organisasjonskultur. Utdanningstilbudet utvikles ved fakultetets EVU-enhet med Linda Hye i ledelsen. Videreutdanningen er ventet lansert  høsten 2015.