Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kompetanse for fremtiden – et samarbeid med næringslivet

Arbeidslivet og kompetansebehovet er i rask endring. Det er vanskelig å forutsi hvilken kompetanse fremtidens arbeidsliv vil kreve, men noen typer vil ganske sikkert ha en sentral plass også i fremtiden. 

Studenter som diskuterer i klasserom

Fakultet for humaniora og pedagogikk og Næringsforeningen i Kristiansand tilbyr nå videreutdanningstilbudet Kompetanse for fremtiden.

Generelle kompetanser

Kompetanse for fremtiden gir korte innføringer i kompetanser som etisk refleksjonsevne, kritisk tenkning, kommunikasjon, selvledelse og kreativitet.

Disse betegnes ofte som «21st Century skills». Dette er generelle ferdigheter som ikke er direkte koblet til et bestemt fagfelt. De har en viktig funksjon og verdi i mange profesjoner og yrkessammenhenger.

Kompetanse for fremtiden er et videreutdanningstilbud på 10 studiepoeng som består av flere valgbare emner på 2 studiepoeng hver. Denne våren tilbys to emner – Etikk i arbeidslivet og Kritisk tenkning. Senere tilbys flere emner.

Bidrag fra næringslivet

«Sammen om kunnskap» er UiAs nye motto. Derfor er det svært gledelig at undervisningen skjer i tett samarbeid med aktører fra arbeids- og næringsliv. Denne våren vil Dag Nordbø og Elisabeth Austad Asser supplere universitetets egne fagfolk.

Dag Nordbø har lang erfaring fra næringslivet blant annet som personaldirektør i NOV. Han er dessuten kjent for mange i næringslivet gjennom sitt mangeårige engasjement i konsulentselskapet Mentor Partner.

Elisabeth Austad Asser er ansatt i Sparebanken Sør. I tillegg er hun nærings-ph.d. ved UiA der hun forsker på etiske utfordringer ved bruk av kunstig intelligens.

Et viktig tilbud

Hans Hodne er dekan på fakultetet og gleder seg stort over at dette tilbudet nå er på plass.

- Dette har jeg veldig tro på. Den relevansen pedagogikk og humanistiske disipliner har for arbeidslivet er underkommunisert og undervurdert. Vår kompetanse fra fag og forskning kombinert med praksisnær tilnærming fra aktører i arbeids- og næringsliv blir veldig bra!

- I tillegg er det viktig for oss å ha et godt samarbeid med aktører i regionens arbeidsliv. Det styrker UiA, og forhåpentligvis også næringslivet, avslutter han.