Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hk-dir midler til cybersikkerhet og kunstig intelligens

Fakultet for samfunnsvitenskap er tildelt 919 000 kroner til sine videreutdanninger i cybersikkerhet og ansvarlig kunstig intelligens (AI). 

UiA Videre flaske foran PC

Midlene er tildelt videreutdanningene Cyber Security Management og Responsible AI, og kommer fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) sine tilskuddsordninger tilknyttet fleksible og desentrale utdanninger.

Pengene skal brukes på fleksible og nettbaserte studieløp som kan kombineres med jobb.

Gratis og fleksible tilbud

Instituttleder Carl Erik Moe ved institutt for informasjonssystemer/fakultet for samfunnsvitenskap er godt fornøyd med tildelingen.

- Dette er veldig viktig for våre tilbud. Disse ekstra midlene gjør at vi kan utvikle gode videreutdanninger som er gratis for studentene. Disse to emnene dekker cybersikkerhet og kunstig intelligens som er svært etterspurte temaer, og Regionplan Agder 2030 etterlyser kompetanse innen digitalisering. Vi synes det gøy og spennende å bidra til denne kompetansehevingen.

Instituttleder Carl Erik Moe og Dag Håkon Olsen, leder for videreutdanningsprogrammet ved instituttet.

I tillegg utvikles emnene med tanke på at studentene kan følge og fullføre de fra der de bor.

- Undervisningen vil være nettbasert. Det blir digitale seminarer bestående av forelesninger, øvelser og gruppearbeid. Vi har god erfaring og kompetanse på å drive undervisning på denne måten og er helt sikre på at dette blir veldig bra og nyttig for de som deltar, sier Dag Håkon Olsen, som er leder for videreutdanningsprogrammet ved instituttet

Dagsaktuelle tema

Både cybersikkerhet og AI har det siste året utviklet seg til noen av de viktigste fagområdene som bedrifter og institusjoner må ha god kunnskap om.

Emneansvarlige professor Polyxeni Vasilakopoulou og førsteamanuensis Marko Niemimaa ser store muligheter for videreutdanningene.

Førsteamanuensis Marko Niemimaa og professor Polyxeni Vasilakopoulou.

- Vi har sett en utrolig rask utvikling innen disse områdene de siste årene. Lanseringen av ChatCPT og andre AI-verktøy, samt dreiningen mot at bedrifter blir mer og mer digitale, gjør at vi ser stort behov for kompetanseheving gjennom våre videreutdanninger, forklarer Vasilakopoulou.

- Dette gjelder spørsmål om AI-bias, ansvarlighet og åpenhet, som bidrar til systemer som er fordelaktige og i samsvar med menneskelige verdier.

Emnene tar for seg et bredt spekter av tema som gir bedrifter og organisasjoner et bedre kompetansegrunnlag for å sikre egne verdier og bruke ny teknologi.

Verdien og effekten av datasikkerhet, personvern, etikk og ansvarlighet innen AI, bransjestandarder og utvikling av en sunn organisasjonskultur er blant temaene som vil gjennomgås. 

- Vi har oppdaterte og svært kompetente forelesere i disse videreutdanningene. Studentene vil få grundig innsikt i hvordan de kan digitalt sikre sin egen arbeidsplass og samtidig bruke AI-verktøy på en mest mulig effektiv og trygg måte, avslutter Niemimaa.