0
Hopp til hovedinnhold

Eyde med fokus på ledelse, bærekraft og samhandling

Forrige uke startet en ny runde med ’Eyde Leder’, UIA og Eydeklyngens lederprogram på bærekraftig prosessindustri. Første samling ble gjennomført hos GE Healthcare i Lindesnes. Deltakerne fikk blant annet et innblikk i GEs arbeid med digitalisering og ble presentert for Eydeklyngens målsetning for utslippsreduksjon og effektiv ressursbruk. 

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Orienteringsmøte med kursdeltagere fra Eydeklyngens lederprogram.
Jorunn Skofteland Gislefoss, fabrikkdirektør på GE Healthcare og styreleder i Eyde-klyngen orienterer om industrieventyret på Lindesnes Fabrikker og eget syn på god ledelse. Foto: EVU-enheten

Lederne som gjennomfører programmet skal i løpet av to semester få bedre kunnskap om endringsledelse, automatisering/digitalisering og bærekraftig produksjon. Deltakerne deler beste praksis fra egne bedrifter og besøker også Elkem, Nikkelverket og 3B i løpet av kurset . Krav om omstilling for å overleve i møte med tøff global konkurranse er et viktig utgangspunkt for kurset, samtidig vektlegges også norske tradisjoner for samarbeid og dialog mellom ledelse og ansatte (den norske modellen).

Industrien på Agder som utgangspunkt

Eyde lederprogram er utviklet i nært samarbeid mellom Eyde-klyngen og Handelshøyskolen ved UiA.

Målgruppe for tilbudet er mellomledere og linjeledere i Eyde-bedriftene. Foreløpig er 18 deltakere i gang med høstens program, men i følge prosjektleder hos Eyde-klyngen Marie H. Søraker er det fortsatt mulig å melde seg på.

Bedriftslederne fra flere av Eyde-bedriftene er invitert som innledere på samlingene.  Bedriftene som foreløpig er representert med deltakere er Saint Gobain, GE Healthcare, 3B Fiberglass, Huntonit, Glencore Nikkelverk, Elkem og Alcoa.

Eyde-klyngen utgjør den sørlandske prosessindustrien og representerer 100 års teknologisk utvikling. Eyde-bedriftene er verdensledende på sine felt, og jobber kontinuerlig for å redusere egen miljøbelastning. Verdens klima- og ressursutfordringer krever blant annet de smarteste og mest framtidsrettede løsningene. Energieffektiv produksjon, miljøretta teknologi og lokale resirkulerings- og rensetiltak er eksempler på hvordan klyngen kan redusere belastningen både globalt og lokalt.

Parallelt med undervisningen i programmet planlegges det en studietur til Tyskland med tema «Industri 4.0» i samarbeid med norsk-tysk handelskammer. Her får deltakerne et innblikk i ledende tyske bedrifters arbeid med digitalisering og automatisering.

Fagansvarlig for programmet ved Handelshøyskolen, UiA er professor Hans Christian Garmann Johnsen, og førsteamanuensis Stina Torjesen. Sammen har de bred kompetanse innenfor innovasjon og

Profilbilde Hans Christian Garmann Johnsen

Professor Hans Christian Garmann Johnsen ved institutt for arbeidsliv og innovasjon .

kunnskapsutvikling, internasjonal politikk og rådgivning innen bærekraft og samfunnsansvar for store norske selskaper. Supplert med veileder Ivar Amundsen, som er spesialist på blant annet endringsledelse og lærende organisasjoner skal de sammen med EVU-enheten lede deltakerne gjennom to semester og frem til endelig eksamen i mai.

— Dette er tredje gang vi gjennomfører EVU-programmet for Eyde-klyngen, og et godt eksempel på hvordan vi håndterer UiAs nye strategi «Samskaping av kunnskap» i praksis. Vi tar utgangspunkt i sentrale utfordringer industrien på Agder står overfor, spesielt industri 4.0 (for eksempel automatisering) og bærekraft (utslippsreduksjon og ressurseffektivitet). Så ser vi utfordringene bla. i lys av norske tradisjoner for samarbeid mellom ledelsen og ansatte (den norske modellen), sier Hans Christian Garmann Johnsen engasjert.

Sentrale teknikker og teorier på endringsledelse står sentralt, og øker deltakernes forståelse for hvordan ledere kan motivere og bidra til godt samspill mellom ansatte. Deltakerne knytter samtidig god kontakt med mellomledere i andre Eyde-bedrifter besøker flere av Eyde-bedriftene gjennom programmet. Når en toppleder fra bedriftene trekkes inn på hver samling er det lagt godt til rette for samskaping og læring av beste praksis, supplerer Stina Torjesen. 

Profilbilde Stina Torjesen

Førsteamanuensis Stina Torjesen, ved institutt for økonomi, Handelshøyskolen ved UiA

De neste samlingene vil deltakerne bli kurset gjennom tema som:

  • Endringsledelse, lærende organisasjoner og samspill mellom mennesker  
  • Utslippsreduksjon, ressurseffektivitet og forretningsstrategi 
  • Industri 4.0, Lean, reindustrialiseringen av Europa
  • Industrielle utfordringer i møte med den norske modellen

Nærmere informasjon om innholdet i programmet finner du her:

ORG958 Bærekraftig prosessindustri, 10 studiepoeng (masternivå)
ORG957 Introduksjon til bærekraftig prosessindustri, 10 studiepoeng (bachelornivå)

 

Tett på deltakerne og bedriftene

Programmet gjennomføres med to dagers samlinger og bedriftsbesøk. Mellom samlingene arbeider deltakerne i grupper med støtte fra veileder.

Deltakerne deles i grupper hvor kjønnsbalanse og god miks av ulike bedrifter er styrende. De fleste av gruppene vil bestå av både bachelor- og masterdeltakere.

Deltakerne blir anbefalt å presentere gruppeoppgaven internt i egen bedrift og på et Eyde-arrangement senere i 2017. En kort innføring i god presentasjonsteknikk er lagt inn som tema på en av samlingene.

Mastergrad

Deltakere som gjennomfører emnet med eksamen på masternivå kan få emnet innpasset som valgemne i studiet Executive MBA.            

Relaterte UiA-nyheter:

Deltagerne i Eyde Leder kull 3

Eyde Leder kull 3. Foto: Marie Søraker, Eyde-klyngen

Tekst: Hilde Vik