0
Hopp til hovedinnhold

Eyde Lederprogram er i gang

I snart to år har en prosjektgruppe fra Eyde-nettverket og UiA samarbeidet for å utvikle et lederprogram for medlemsbedriftene i Eyde-nettverket.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

KONSENTRERTE LEDERE: Fra første samling.

KONSENTRERTE LEDERE: Fra første samling.

Eyde-nettverkets visjon er å ha verdens beste ledere i endringstid. 33 ledere møtte til programoppstart i september.

Lederprogrammet består av fem samlinger og gjennomføres over to semester. Undervisningen i programmet gis på to ulike nivå (bachelor- og masternivå) slik at alle lederne får mulighet til å avlegge kompetansegivende eksamen.

Lederprogrammet retter seg mot linjeledere og mellomledere i Eyde-bedriftene. Fagansvaret ligger hos Handelshøyskolen ved UiA, hvor professor Hans Christian Garmann Johnsen er fagansvarlig for mellomlederne, og førsteamanuensis Stina Torjesen er fagansvarlig for linjelederne.

Moduler i programmet

De 5 samlingene i lederprogrammet har følgende hovedtema:

 1. Hva er bærekraftig prosessindustri
 2. Å arbeide med mennesker
 3. De globale utfordringene
 4. Ledelsesverktøy og teknikker
 5. Teknologi og mennesker

På hver av samlingene vil en av topplederne i Eyde delta med presentasjon av egen bedrift og deres arbeid innen de ulike fagområder.

INNLEDER: Lars Petter Maltby, styreleder i Eyde-nettverket og adm.dir. i Saint Gobain innledet på første samling.

INNLEDER: Lars Petter Maltby, styreleder i Eyde-nettverket og adm.dir. i Saint Gobain innledet på første samling.

Utvikle menneskelige og teknologiske ressurser

Betty Aasheim

Betty Aasheim.

- Bedriftene i prosessindustrien står som mange andre foran store utfordringer knyttet til for eksempel bærekraft og teknologi. Eyde-nettverkets visjon er derfor å ha verdens beste ledere i endringstid. Det er i lys av dette at vi nå starter Eyde Lederprogram i samarbeid med Universitetet i Agder og også fagskolen i Kristiansand, forteller prosjektkoordinator for programmet Betty Aasheim (bildet), administration Manager ved Saint-Gobain Ceramic Materials AS.

- I det daglige dreier dette seg om å utvikle de menneskelige og teknologiske resursene vi allerede besitter på en enda smartere måte i fremtiden.

- En endring starter med ledere som ser muligheter, og som evner å få endringer implementert. Dette krever at lederne har kunnskap om lean, kontinuerlig forbedring, innovasjon, prosessflyt og flaskehalser, og ledere som kan motivere sine medarbeidere sier hun.

 

Etter- og videreutdanningsenheten ved Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen ved UiA er administrativt ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av programmet.

- Sammen skal vi sikre en bærekraftig utvikling av en av verdens ledende prosessindustriklynger i årene som kommer, og det er både motiverende og spennende sier leder for EVU-enheten, Linda Hye (bildet).

Kort om Eyde-nettverket

Eyde-nettverket er en klyngeorganisasjon for prosessindustribedrifter i Agder (9 store bedrifter) fra Farsund i vest til Arendal i øst.

Medlemsbedriftene produserer spesialiserte produkter til verdensmarkedet, og er eid av noen av verdens største globale konserner. Bedriftene eksporterer ca. 90 % av produksjonen sin.

Samlet årlig omsetning for de ni bedriftene i nettverket er omkring 10 milliarder kroner; de driver FoU-virksomhet for ca. 270 millioner kroner årlig, og de har investert for 9,4 milliarder kroner i virksomhetene sine de siste ti årene. Til sammen her de ca. 2500 ansatte.

Eyde-bedriftene:

 • 3B Fibreglass Norway på Birkeland - 170 ansatte. Produserer supersterk glassfiber til vindmøller, bilindustrien og andre
 • Huntonit i Vennesla - 187 ansatte. Produksjon og videreforedling av trefiberplater.
 • Alcoa i Farsund - 280 ansatte. Produserer primæraluminium, fabrikkert aluminium og alumina.
 • Elkem i Kristiansand - 366 ansatte. Metallprodukter og materialer. Hovedprodukter er silisium, solcellesilisium, spesiallegeringer til støperi-industrien, karbon og microsilica.
 • Eramet i Kvinesdal - 200 ansatte. Fremstiller silikomangan for bruk i stålproduksjon.
 • Farsund Aluminium Casting - 300 ansatte. Produserer aluminiumsdeler til bilindustrien.
 • GE Healthcare i Lindesnes - 353 ansatte. Produsent av substans til røntgenkontrastmidler.
 • Glencore Nikkelverk AS i Kristiansand - ca 500 ansatte. Produserer nikkel, kobolt, svovelsyre, kobber og edelmetaller
 • Saint-Gobain Ceramic Materials AS i Arendal - 220 ansatte. Produksjon og salg av silisiumkarbid.

Av: Jan Arve Olsen