Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Barnehageledere samarbeider i nettverk på UiA

Studentene på den nasjonale styrerutdanningen er tilbake på campus, og har tilbragt to dager sammen for å dele erfaringer og arbeide med sine organisasjoner. Kultur og lederprofil har stått i sentrum for barnehagelederne, som arbeider med å analysere data fra egen organisasjon som de har gjennomført i løpet av semesteret.

Barnehagestyrere samlet på campus Kristiansand

Den nasjonale styrerutdanningen er en satsning fra Utdanningsdirektoratet (Udir) for å utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. UiA har vært en tilbyder av styrerutdanningen siden 2011. Vi er nå i ferd med å uteksaminere vårt tiende kull.

Styrke lederrollen for å sikre høy kvalitet

Styrerutdanningen er en videreutdanning som gir studentene økt lederkompetanse, og bygger på fem tematiske hovedområder:

  • Rollen som styrer og leder av barnehagen
  • Barnehagen som pedagogisk virksomhet
  • Utviklings- og endringsarbeid
  • Tidlig innsats og inkluderende fellesskap
  • Samarbeid

Udir viser til at god kunnskap om lederrollen er svært viktig for utvikling av barnehagene.

"God ledelse i barnehagen er viktig for å kunne utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Utviklingen mot større barnehager krever økt kunnskap om administrasjon og ledelse. Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen også være i endring og utvikling. Lederutdanning for styrere er viktig for den videre utviklingen av barnehagene". 

Barnehagestyrere samlet på UiA

Gøril Selene Pettersen og Jane Marie Grødeland utvekslet kunnskap på campus

Fysisk samling og kunnskapsdeling

Etter lang tid med alternative undervisningsformer kan studentene igjen innta campus Kristiansand. Her samles nye og erfarne barnehageledere fra hele Agder, samt en solid gruppe fra Stavangerområdet, for samarbeid og felles utvikling.

Gjennom det siste året har de gjennomført en lederrolleanalyse, kulturkartlegging, og arbeidet med utvikling og måloppnåelse. Læringsmiljøet er preget av stor grad av aktivitet og delingsvilje, der de lærer av hverandres praksis og anvender den teoretiske og forskningsbaserte kunnskapen de henter fra UiA i refleksjon og engasjert diskusjon.

Populær utdanning

Styrerutdanningen er et populært tilbud ved UiA – og søkertallene har holdt seg stabilt gode. Det gjør likevel godt å se at søkertallene etter nedstengingen har gjort et hopp. Høsten 2022 starter UiA med 25% flere studenter på styrerutdanningen enn fjoråret.

Nå er det tiende styrerkullet snart ferdig med sitt andre semester. De ser allerede frem til høstens program, der en velfortjent studietur til vårt samarbeidsuniversitet UC Berkeley i California står på programmet.

Les mer om Styrerutdanningen og andre videreutdanningstilbud på UiA Videre.