Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Enkeltemner for lærere

Enkeltemner for lærere er emner som inngår i de ordinære grunnskolelærerutdanningene. Undervisningen foregår på dagtid sammen med lærerstudentene. Opptakskrav til enkeltemner for lærere er fullført lærerutdanning og eventuelle forkunnskapskrav som kommer frem av emnebeskrivelsene. Søkere må ha riktig trinnfokus (1-7 eller 5-10) i utdanningen sin for å kvalifisere for opptak til emner som retter seg inn mot de spesifikke trinnene.

Oversiktene under viser alle emner som kan tilbys som enkeltemner for lærere, men det er emnene som publiseres i UiAs enkeltemneliste som er de faktiske tilbudene i gjeldende semester. Det er fortløpende opptak på emnene, og fulle emner blir trukket fra Søknadsweb. 

Enkeltemner for lærere må ikke forveksles med Kompetanse for kvalitet, som er en nasjonal strategi for å gi lærere som er i arbeid tilbud om videreutdanning.