Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vil forme byen og samfunnet

Hanne Heieraas Evju, foto.

Jeg synes studiet og universitetets gode samarbeid med næringslivet i Kristiansands-regionen er et av de beste minnene. Dette gjorde forelesningene og fagene både mer spennende og aktuelle.

Hanne Heieraas Evju

Samfunnsendring og kommunikasjon, bachelor (heter nå Samfunnsplanlegging og kommunikasjon)

Hvorfor valgte du dette studiet?

Studiet hadde en litt annerledes retning enn for eksempel en bachelor i samfunnsfag eller statsvitenskap. Det ga meg ikke bare en innføring i ett fagfelt, men jeg fikk kombinere historie, miljø, politikk, kommunikasjon og samfunnsplanlegging i en retning. Da jeg begynte å studere trodde jeg de politiske fagene ville interessere meg mest, men med flere fagfelt knyttet opp til studiet fant jeg fort nye fagområder som var spennende.

Hvordan opplevde du det faglige og sosiale rundt studiet, og på UiA?

Vi hadde mange gode forelesere og gjesteforelesere som gjorde studiet interessant. Jeg synes studiet og universitetets gode samarbeid med næringslivet i Kristiansands-regionen er et av de beste minnene. Dette gjorde forelesningene og fagene både mer spennende og aktuelle. Noe av det beste med UiA er at selv om universitetet har ca. 11 000 studenter forsvinner man ikke. UiA er fortsatt lite nok til at man blir kjent på tvers av studieretningene og at man får følelsen av å være del av et klassemiljø.

Hva var mest utfordrende med studiet?

Det mest utfordrende var det første studieåret da det var vanskelig å se sammenhengen mellom de forskjellige fagområdene. Men når man seinere klarer å se fagene i lys av hverandre, får man en helhetlig forståelse av dagens utfordringer og samfunnsendringer. Siden studiet tar for seg flere fagområder får man mange ben å stå på, og man stiller derfor sterkt den dagen du skal søke master eller jobb.

Hva er drømmejobben din?

Drømmejobben er å få jobbe med samfunnsplanlegging og medvirkning som er en spennende del av forvaltningen i dagens samfunn. Det å kunne få jobbe med å forme en by som for eksempel Kristiansand, vil være utrolig spennende.