Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Du lærer mye om deg selv og egen lærerrolle i et internasjonalt perspektiv

Erfaringene jeg fikk gjør at jeg har større forståelse for andre kulturelle bakgrunner enn bare det å være nordmann i et klasserom. Jeg har mer erfaring med å tilpasse undervisningen i et bredere, kulturelt fellesskap.

Julie Steen

Lektorstudent på praksisutveksling i Tanzania

Hvorfor valgte du å ha praksis i Tanzania?

Jeg ønsket å se hvordan undervisning på en internasjonal skole i et annet land gjennomføres. Jeg hadde heller aldri vært i Afrika eller Tanzania, og det virket som et svært spennende land å reise til kulturelt.

Oversiktsbilde skolebygningen United World College East Africa

Hva gjorde praksisoppholdet spesielt?

For det første var det at all undervisning foregikk på engelsk, og at jeg selv skulle snakke engelsk hele tiden, men det blir man raskt vant til! For det andre er alle elevene fra ulike land, noe som gjør klassene svært mangfoldige. Elevene har også mye større respekt for deg som lærer enn i Norge, og jeg ble omtalt som «Miss» hver gang de hadde et spørsmål. Ber du noen om å utføre en oppgave, gjør de det uten å stille spørsmål eller være negative.

Hvordan var det å undervise på den internasjonale skolen i Tanzania?

Jeg trivdes skikkelig godt på skolen. Alle ansatte og elever var superhyggelige og spurte alltid hvordan det gikk. Jeg underviste i global politikk og kroppsøving. Global politikk har litt annen oppbygning enn historie, og jeg måtte lære alle fakta jeg underviste til elevene før hver time, da jeg selv ikke hadde noe bakgrunnskunnskap i faget. Det var en skikkelig boost når jeg lyktes med undervisningen. Jeg fikk et skikkelig godt forhold til elevene, men også praksislærer. De ønsker at man skal lykkes og har stort fokus på utvikling, men også at man skal få føle seg komfortabel underveis.

Hva tar du med deg videre fra praksis i Tanzania som du ikke ville fått i Norge?

Jeg har lært masse om hvilke jobbmuligheter du har som lærer i utlandet. Jeg synes det virker superspennende. Jeg tror at det å jobbe på en internasjonal skole gir mange nye perspektiver enn om man bare jobber i hjemlandet sitt. Jeg tar også med meg at det går an å lage gode undervisningsopplegg og ha gode timer selv om man ikke har topp moderne digitalt utstyr på skolen. Notater på papir, med penn, kan for mange være en god løsning fordi man fjerner mange distraksjoner underveis i timene.

Hvorfor vil du anbefale andre lektorstudenter å velge praksis i utlandet?

Det er LÆRERIKT og SPENNENDE å prøve noe nytt! Du lærer mye om deg selv og egen lærerrolle i et internasjonalt perspektiv, samt at du får et helt annet innblikk i en ny kultur, til forskjell fra om man for eksempel hadde reist på ferie i landet.

Har du tre tips til lektor- og PPU-studenter som skal ha praksis i Tanzania?

  • Utfordre deg selv!
  • Ta en tre netters safari til Tarangire, Serengeti og Norongoro national parks
  • Være hyggelig og tilpass deg kulturen, men det er også lov å være tydelig, særlig som kvinne!
Kvinnelig student på safari med løve i bakgrunnen