Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– UiA har bidratt til at jeg har blitt ekstremt god på å lære og tilegne meg kunnskap på en effektiv måte

Økonomi og administrasjon er et bredt studieområde med flere spennende fag som du kan bruke i veldig mange forskjellige yrker og industrier.

Ingrid Wroldsen Carlsen

Associate, Boston Consulting Group

 

Navn: Ingrid Wroldsen Carlsen
Studieprogram: Økonomi og administrasjon, bachelorpogram
Stilling: Associate  
Arbeidsgiver: Boston Consulting Group 

 

Hvorfor valgte du studieprogrammet?

Siste året på videregående var jeg litt usikker på hva jeg ville gjøre videre. Jeg hadde ikke en helt klar retning eller plan for hva jeg ville studere eller jobbe med, og synes rett og slett at det var litt vanskelig å navigere blant ulike studie- og universitetspresentasjoner. Matte og økonomi var noe jeg likte godt, og derfor hellet jeg mot økonomi og administrasjon. Jeg fikk også inntrykk av at det var et bredt studieområdet med flere spennende fag som man kunne bruke i veldig mange forskjellige yrker og industrier, noe jeg også har funnet ut at det faktisk er!

 

Hvordan var studentlivet på UiA Campus Kristiansand?

Jeg elsket å være student på Handelshøyskolen ved UiA. Det var et veldig åpent miljø hvor det var lett å bli med på ulike aktiviteter, både i regi av skolen og andre studentorganisasjoner – om det så var bedriftspresentasjon, CV-kurs, sosiale sammenkomster, quiz eller sportsarrangementer. Alt i alt var det utrolig lett å bli kjent med nye folk, både på studieprogrammet jeg gikk, men også på tvers av linjer. Jeg husker at vi alltid snakket om at Kristiansand er en perfekt studentby, relativt stort nok til å møte nye mennesker, men alltid lite nok til å møte kjente på byen!

 

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

I Boston Consulting Group (BCG) jobber jeg primært med strategisk og finansiell rådgivning, og sammen med ulike prosjektteam hjelper vi ledelsen i forskjellige bedrifter å løse utfordringer og komplekse problemstillinger. Det kan være alt fra å utvikle konsernstrategier, kjøp og salg av virksomheter, lønnsomhetsoptimering og kostnadseffektivisering til store omstillingsprosesser og større digitale endringsreiser. BCG sine kunder opererer i svært mange forskjellige industrier eksempelvis energi, finans, konsumer, helse og transport. Jeg har blant annet jobbet med fornybar energi, noe jeg finner spesielt interessant og givende.

For å løse disse problemstillingene jobber vi gjerne i prosjektteam på rundt 3-5 personer, og dette er ofte i tett samarbeid med kunden. Deretter utvikler vi hypoteser som vi tester gjennom ulike analyser, både kvalitative og kvantitative. Eksempelvis kan dette være hypoteser om hvor det finnes et verdipotensial i markedet kunden opererer i, for å kunne forstå hvor kunden eventuelt kan øke investeringene eller effektivisere operasjonen og potensielt redusere kostnader. Etter at verdipotensialet er identifisert og verifisert gjennom ulike analyser jobber vi med kunden for å utvikle realiseringsmekanismer som kan bidra til å ta ut den potensielle verdien. Et naturlig neste steg vil da være å utvikle en implementeringsplan som jobber mot nettopp dette målet.

En stor del av min hverdag er å jobbe sammen med kunden og ulike eksperter for å løse de problemstillingene bedriften står ovenfor. Dette kan være gjennom arbeidsmøter og intervjuer eller presentering av analyser vi eksempelvis har gjort i Excel. Kommunikasjon er dermed en veldig viktig del av jobben min som Associate, både skriftlig og muntlig.

Jeg synes BCG er en utrolig spennende arbeidsplass, ikke minst fordi vi jobber med mange interessante kunder og problemstillinger, men også fordi jeg får muligheten til å lære om ulike industrier og temaer både i Norge og internasjonalt.

 

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Før jeg startet i BCG jobbet jeg nesten tre år med digitale kanaler i DNB. En refleksjon jeg gjorde mine første måneder i jobb etter studiet var at UiA har bidratt til at jeg har blitt ekstremt god på å lære og tilegne meg kunnskap på en effektiv måte. Dette er noe jeg også har veldig nytte av i BCG. I starten av et nytt prosjekt som eksempelvis kan vare i 6-7 uker er det utrolig viktig å kunne sette seg inn i en ny industri eller fagområde på kort tid.

En annen nyttig erfaring jeg har fått gjennom utdanningen er viktigheten av godt samarbeid. Vi hadde mye gruppearbeid under studiet og måtte samarbeide med mange forskjellige typer mennesker. Prosjektarbeid er en stor del av min arbeidshverdag og hvert prosjekt har ulike arbeidsmetoder og mennesker, både kollegaer fra BCG og representanter fra kunden. Evnen til å drive ting fremover sammen med andre og å skape et godt samarbeidsmiljø er avgjørende for å lykkes, ikke bare i BCG, men også i veldig mange jobber!

Til slutt har det faglige aspektet ved studiet vært viktig, spesielt fag som strategi, ledelse og makroøkonomi. Disse har vært meget bra å ha i verktøykassen min som Associate.  

 

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

Det er veldig mange både store og små handlinger som har påvirket min karriere opp til nå. Det mest avgjørende har vært å jobbe hardt for å levere gode resultater om det så er på skolen, jobb eller gjennom verv. Ikke undervurder verdien av gode karakterer da det er ofte de som får deg inn i starten av jobbprosesser.

En annen viktig faktor har vært at jeg er veldig nysgjerrig og interessert i å lære nye ting. Jeg har aldri vært redd for å rekke opp hånda og få svar på de spørsmålene jeg lurer på. Det har vært en viktig driver for meg når jeg har fylt opp ryggsekken min med ulike erfaringer, om det så har vært utveksling til St. Gallen under studiet, deltidsjobb i Nordea og verv gjennom studentorganisasjonen Mercurius. Dette er også en av grunnene til at jeg jobber i BCG i dag da jeg tidlig i 2021 søkte på deres Woman Mentorship program for å lære mer om hvordan konsulentbransjen fungerer.

Jeg har i tillegg bygd meg et nettverk med mange utrolig dyktige og spennende mennesker som jeg har kunnet støtte meg på ved behov. En av de mest avgjørende faktorene tror jeg er at jeg har aktivt valgt å omgi meg med mennesker, både på jobb og privat, som virkelig heier på meg og som vil være en del av min reise.   

Har du noen tips til kommende studenter?

Først og fremst må du bruke studietiden på å ha det veldig gøy og skape mange gode vennskap. Det er viktig å ikke stresse for mye, men samtidig;

  • Bruke studietiden på å finne litt ut av hva du faktisk liker og interesserer deg for. Prøv å få en indikasjon på hva du kunne tenke deg å jobbe med. Det trenger ikke nødvendigvis være et fag, en bransje eller en spesifikk jobb, men kanskje liker du å jobbe med mennesker eller en spesiell arbeidsmetodikk. Studietiden er en utrolig god mulighet til å teste nye ting, og prøve og feile.
  • Deretter, gjør det du liker! Ikke vær redd for å skille deg ut og gå dine egne veier. Fyll ryggsekken din med mange spennende og unike erfaringer som du kan bygge videre på senere i livet.   
  • Engasjer deg utenfor studiene og få litt andre impulser enn kun opplevelsene på biblioteket og lesesalen. Studietiden er en unik mulighet til å møte nye mennesker og både lære og gjøre litt andre ting enn det som står i læreplanen.
  • Ikke undervurder verdien av et stort nettverk med gode relasjoner. Omgi deg med mennesker som både gjør deg bedre og heier på deg. Om det så er studiekamerater fra klassen, fra andre linjer på UiA, forelesere, gjengen på Spicheren eller gutta på Campino i Dronningens gate. Jeg vil også virkelig anbefale å finne noen gode mentorer både gjennom mentor programmer eller mer uformelle kanaler.
  • Sist, men ikke minst gjør en god jobb der du er. Det er utrolig bra å være ambisiøs, rekke opp hånda og sette seg høye mål, men min erfaring er at veien blir mest til mens man går og at det kan være vanskelig å planlegge fremtiden. Det man faktisk kan styre er hva du gjør her og nå.