Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

–Tverrfaglig og relevant for tiden vi lever i

– Foreleserne er dedikerte og lytter til studentene, og klassene er små, noe som legger til rette for gode bekjentskaper og samarbeid. Det interessante med by- og regionalutvikling er at det ikke finnes noe universelt fasitsvar på hva som er riktig, og jeg opplever det i en stor grad som et verdispørsmål.

Tonje Løyning

Master i global utvikling og samfunnsplanlegging

 

Navn: Tonje Løyning

Studier: Master i global utvikling og samfunnsplanlegging (Studieprogrammet fornyes f.o.m. 2023 og heter nå Master i samfunnsplanlegging, sted og prosess

Hjemsted: Flekkefjord

Hvorfor valgte du å studere samfunnsplanlegging?

Fordi det gir den tverrfaglige kompetansen og faglige tyngden som trengs for å bidra til å kunne løse de utfordringene vi står overfor i dag. Flere steder har det skjedd en fragmentert byutvikling. Jeg ønsker å bidra i arbeidet mot en helhetlig byutvikling som er rustet for fremtiden, som legger til rette for verdiskaping og innovasjoner som skaper positive ringvirkninger, og som i tillegg legger til rette for at innbyggerne opplever tilhørighet og tilknytning til stedet.

På et makroplan kan det for eksempel være å legge til rette for sosiale møteplasser på et sted for å forhindre ensomhet. Men hva er attraktive sosiale møteplasser? Her kommer medvirknings-aspektet inn. Hvilken utviklingsstrategi passer best til hvilket sted? Hvilke særtrekk har dette stedet? Det er mange komplekse utfordringer vi står ovenfor globalt og regionalt, og jeg har stor tro på at planlegging- og utviklingsprosesser av høy kvalitet vil være et viktig bidrag til å løse dette. By- og regionalutvikling er rett og slett spennende og tverrfaglig, hvor man undersøker en rekke relevante problemstillinger i samfunnet. Det gir et godt grunnlag for å tilnærme seg utfordringene knyttet til for eksempel bærekraft, eldrebølgen, utenforskap og digitalisering.

Hva er det beste med studiet?

At fagsammensetningen er tverrfaglig og relevant for tiden vi lever i - Det gir deg grunnlag for å forstå de store sammenhengene. Foreleserne er dedikerte og lytter til studentene, og klassene er små, noe som legger til rette for gode bekjentskaper og samarbeid.

Det interessante med by- og regionalutvikling er at det ikke finnes noe universelt fasitsvar på hva som er riktig, og jeg opplever det i en stor grad som et verdispørsmål. Likevel finnes det empiri på hva som gjør at mennesker føler lykke og tilknytning til et sted, strategier for hvordan man kan utnytte ressursene innad i en region og for å tiltrekke ressurser utenifra. Samfunnsplanlegging har et stort fokus på det prosessuelle, og personlig er jeg sikker på at grundige og tverrfaglige prosesser, tuftet på fakta og gode medvirkningsprosesser bidrar til å gi et svært godt utgangspunkt i å skape attraktive steder som er gode å bo i, enten man er pensjonist, student, småbarnsfamilie, eller driver næringsvirksomhet.

Hva er det mest utfordrende med studiet?

Min erfaring er at det er krevende i form av at det er stor arbeidsmengde. Mye av det faglige er tungt og kompleks, og krever at du er uthvilt og klar i toppen for virkelig å forstå.

Hvordan opplever du det sosiale rundt studiet?

Min opplevelse er at vi har et veldig godt klassemiljø, og vi har hatt en rekke sosiale sammenkomster gjennom semesteret. Det er veldig hyggelige mennesker som jeg er glad for å ha blitt kjent med.

Hvordan vil du beskrive UiA og det å være student på Campus Kristiansand?

Selv trives jeg utrolig godt på UiA, og det er alltid noe som skjer. På UiA er det et mangfold av ulike studentorganisasjoner og aktiviteter, noe som gir gode forutsetninger for vennskap og selvutvikling.

Hva kan du tenke deg å jobbe med i fremtiden?

Store komplekse utviklingsprosjekter, i et tverrfaglig samarbeid hvor man har mulighet til å gjøre analyser og være kreativ. Personlig er jeg spesielt opptatt av sosial bærekraft, stedsutvikling som legger til rette for liv og røre og som tar høyde for at innbyggerne og aktører har ulike liv med ulike behov. Engasjement blant unge er viktig å jobbe mot, særlig med tanke på at de liberale og demokratiske verdiene er under press flere steder i verden.

Regionalt er utenforskap en av våre største utfordringer. Å føle tilknytning og sosial tilhørighet til stedet man bor på er svært viktig for livskvaliteten. Tall og statistikk som viser hvor utbredt ensomhet og psykiske lidelser er, er bekymringsverdig. Dessuten har vi de siste årene opplevd kriser som gjør at vi må ta grep og bære i beredskap, både når det gjelder, byutvikling, psykisk helse og klima. Dette er noe av de utfordringene jeg ønsker å bidra til å løse, enten det er i forvaltningen eller i et konsulentselskap.

Tips til nye studenter?

• Delta aktivt i samfunnet – bruk byen, vær sosial og følg med på det som skjer.
• For å prestere godt over tid må man først og fremst ha det bra selv, så ta vare på helsa og de relasjonene som er viktige for deg.