0
Hopp til hovedinnhold

Tre ulike jobber etter studiene

Utdanningen min har vært helt essensiell for å utføre arbeidsoppgavene mine, dette fordi arbeid i Data Science bygger på matematikk og statistikk. Alt av analyser og forståelse av verktøyene som blir brukt bygger på en eller annen matematisk ligning eller algoritme.

Julian Gjestvang

Trainee, Trainee Sør

  • Navn:  Julian Gjestvang
  • Studie: Bachelor i Matematikk
  • Uteksaminert: 2018
  • Stilling: Trainee
  • Arbeidsgiver: Trainee Sør

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

I tiden min i Trainee Sør har jeg vært i tre ulike bedrifter. Første plassering var i Agder Energi i en gruppe som heter «prognosering og optimalisering» i kraftforvaltning.  Jeg jobbet som Data Scientist og utviklet maskinlæringsmodeller som bistod kraftanalytikeren med å forstå kraftmarkedet. Deretter  jobbet jeg med strategisk utvikling i Sparebanken Sør i avdeling Forretningsutvikling. Mye av arbeidet dreide seg om digitalisering av markedsføringsverktøy.

I tillegg var jeg involvert i et prosjekt hvor vi brukte maskinlære for å finne «varm kunder» for salg av produkter i banken. Siste plassering er nå hos Agder Energi Nett hvor jeg jobber som Data Scientist i avdeling for analyse. Arbeidet mitt  går ut på å utvikle maskinlæringsmodeller for å analysere strømforbruket til kunder.  Videre er jeg inkludert i en rekke prosjekter, blant annet et prosjekt om likestilling og mangfold.

Ellers går traineestillingen mye ut på å engasjere seg både innenfor og utenfor jobb, det vil si å stille opp på bedriftspresentasjoner, delta på ulike faglige kurs og reiser, være sosial med kollegaer, knytte kontakter og lignende.

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Utdanningen min har vært helt essensiell for å utføre arbeidsoppgavene mine, dette fordi arbeid i Data Science bygger på matematikk og statistikk. Alt av analyser og forståelse av verktøyene som blir brukt bygger på en eller annen matematisk ligning eller algoritme.

For å forstå for eksempel kunstige nevrale nettverk, en populær AI metode, er det viktig å forstå optimalisering og lineær algebra. Jeg gir en stor takk til Trond Abrahamsen og Olav Dovland som underviser i disse temaene på en elegant og forståelig måte.

Ellers mener jeg at måten en  lærer seg å tenke på når en studerer realfag, spesielt tunge matematiske fag, er en veldig stor fordel i arbeidslivet. Vi imøtekommer problemer med logiske resonnementer, intenst fokus og en sårbarhet for objektiv analyse, noe jeg mener er en viktig ressurs for problemløsning i industrien.

Hvordan fikk du jobben du har nå?

Jeg søkte via Trainee Sør (Er opptak to ganger i året).

Hvordan var studievalget ditt?

Det var kult. Foreleserne var veldig lett å bli kjent med og kvaliteten på forelesningene var av øverste klasse. Forelesningene i matematikk bar preg av en forståelse for konseptene bak, fremfor å pløye seg igjennom masse bevis uten tanke om hva som ligger bak.

Emner i moderne analyse med Olav Dovland  er fortsatt klart i minnet. Det var svært viktig i min relativt korte karriere som matematiker. Det gjorde overgangen til «ekte matematikk» forståelig, superinteressant og gøy! Ved å engasjere meg var jeg også så heldig å få en stilling som forskningsassistent hos Jochen Jungeilges.

Det var utrolig gøy å bli kjent meden professor som så et potensial i meg og hjalp meg på reisen til å «bli en matematiker». Han fikk meg også interessert i statistikk og sannsynlighet.

Hvorfor valgte du UiA?

Ettersom jeg er fra Kristiansand og hadde valgt en ny studieretning i voksen alder var UiA perfekt. Jeg gikk fra et studie i religion og samfunn til matematikk og ønsket derfor å spare penger ved å bo hjemme under studiene. Et annet stort pluss er at UiA er behjelpelige med valg av fag. For eksempel fikk jeg lov til å ta et mastergradsfag som en del av bachelorgraden min.

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

Jeg har nok hele tiden fulgt hjertet og nysgjerrigheten min - en klisje, jeg vet. Men jeg har alltid gått for det jeg ønsker å lære eller holde på med. Jeg har jo selvsagt inngått noen kompromiss på veien. For eksempel valgte jeg å ta en mastergrad i statistikk og anvendt sannsynlighet i stedet for en master i ren matematikk fordi jeg trodde det kom til å øke sannsynligheten for å få jobb i ettertid.

Videre har jeg  aldri brydd  meg for mye om hva andre mener jeg kan og ikke kan gjøre; til syvende og sist så er du den eneste som vet hva du er i stand til. God stemning, fete folk og interessante problemer har alltid vært hovedfokuset mitt, så har alt annet på en måte kommet i andre rekke.

Videre prøver jeg å ikke låse meg for mye til ting jeg har investert tid i. Selv om jeg har jobbet mye med matematikk de siste årene så betyr ikke det nødvendigvis at det er det jeg kommer til å jobbe med om et år.

Har du noen tips til kommende eller nåværende studenter?

Følg hjertet ditt, blås i hva som er kult eller hva andre holder på med, prøv ut masse forskjellig. Når du først bestemmer deg for å gjøre en ting – gjør det 100 prosent.